Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования некоторых вопросов распоряжения земельными участками до завершения процесса разграничения земель государственной и коммунальной собственности

Проект закона Украины от 19.04.2013 № 2858-1
Дата рассмотрения: 19.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань розпорядження земельними ділянками до завершення процесу розмежування земель державної та комунальної власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Розділ X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) доповнити пунктом двадцятим наступного змісту:

"До проведення інвентаризації земель, внесення даних про земельні ділянки до Державного земельного кадастру і державної реєстрації прав на земельні ділянки, розпорядження землями комунальної і державної власності здійснюється в наступному порядку:

1) Повноваження по розпорядженню земельними ділянками комунальної власності, тобто землями в межах населеного пункту (окрім земель, які віднесені до земель приватної і державної власності), здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради.

2) Повноваження по розпорядженню земельними ділянками за межами населених пунктів, які є спільною власністю територіальних громад, здійснюють Верховна Рада АРК, обласні, районні ради.

3) Повноваження по розпорядженню земельними ділянками державної власності здійснюють:

а) районні державні адміністрації здійснюють повноваження по розпорядженню землями (окрім земель, які віднесені до земель приватної і комунальної власності), за винятком випадків, передбачених частинами четвертою та восьмою статті 122 цього Кодексу:

у межах сіл, селищ, міст районного значення для усіх цілей;

за межами населених пунктів для ведення водного господарства, індивідуального дачного будівництва, будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (на території АРК за узгодженням з Радою міністрів АРК).

б) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів в області земельних стосунків і його територіальні органи здійснюють повноваження по розпорядженню землями (окрім земель, які віднесені до земель приватної і комунальної власності):

сільськогосподарського призначення для усіх потреб, окрім випадків, передбачених частиною восьмою статті 122 та статтею 149 цього Кодексу.

в) обласні державні адміністрації здійснюють повноваження по розпорядженню землями (окрім земель, які віднесені до земель приватної і комунальної власності):

у межах міст обласного значення і за межами населених пунктів для усіх потреб, окрім випадків, передбачених частинами третьою, четвертою та восьмою статті 122 цього Кодексу;

які не входять до складу певного району або якщо районна державна адміністрація не створена, окрім випадків, передбачених частинами третьою, четвертою та восьмою статті 122 цього Кодексу.

г) Київська і Севастопольська державні адміністрації здійснюють повноваження по розпорядженню землями (окрім земель, які віднесені до земель приватної і комунальної власності):

в межах їх території для усіх потреб, окрім випадків, передбачених частинами четвертою і восьмою статті 122 та статті 149 цього Кодексу.

д) Рада Міністрів Автономної Республіки Крим здійснює повноваження по розпорядженню землями (окрім земель, які віднесені до земель приватної і комунальної власності) на території АР Крим:

у межах сіл, селищ, міст, які не входять до складу певного району для усіх потреб, окрім випадків, передбачених частинами третьою, четвертою та восьмою статті 122 цього Кодексу;

за межами населених пунктів для усіх потреб, окрім випадків, передбачених частинами третьою, четвертою та восьмою статті 122 цього Кодексу.

е) Кабінет Міністрів України здійснює повноваження по розпорядженню землями (окрім земель, які віднесені до земель приватної і комунальної власності):

дна територіального моря;

сільськогосподарського призначення у разі їх передачі до статутного капіталу державного земельного банку;

у разі вилучення у порядку, передбаченому частиною дев'ятою статті 149 цього Кодексу.".

II. Пункт дев'ятий розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної і комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 78, ст. 9) доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Цей пункт набирає чинності після проведення інвентаризації земель, внесення даних до Державного земельного кадастру і державної реєстрації прав власності на земельні ділянки, але не раніше 01 січня 2014 року".

III. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос