Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" (относительно производства и поставки сахара на внутренний рынок)

Проект закона Украины от 18.04.2013 № 2856
Дата рассмотрения: 17.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., N 32, ст. 268; 2003 р., N 30, ст. 247; 2007 p., N 35, ст. 482; 2011 p., N 36, ст. 365; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Основні поняття і терміни

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) бурякоцукровий комплекс - сукупність суб'єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, які вирощують фабричні цукрові буряки, здійснюють їх переробку на цукор білий, цукор-сирець буряковий, біологічні види палива та їх реалізацію, здійснюють виробництво цукру з цукру-сирцю з тростини;

2) виробник фабричних цукрових буряків - суб'єкт господарювання - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми та форми власності або фізична особа, зареєстрована в установленому порядку як фізична особа - підприємець, яка вирощує фабричні цукрові буряки;

3) декларування наявності цукру - подання декларації про обсяг цукру, що перебуває у власності суб'єктів господарювання, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром;

4) квота "А" - максимальна кількість цукру для поставки на внутрішній ринок з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року (маркетинговий рік) для задоволення внутрішніх потреб;

5) оптова торгівля цукром - діяльність з придбання та продажу цукру для його наступної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам господарювання;

6) понадквотовий цукор - обсяг цукру, вироблений з цукрових буряків або з цукру-сирцю з тростини цукровими заводами понад квоту "А";

7) роздрібна торгівля цукром - діяльність з продажу цукру громадянам та іншим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків;

8) фабричні цукрові буряки - цукрові буряки, які відповідають технологічним стандартам і використовуються для промислової переробки;

9) цукор - цукор білий, який є очищеною і кристалізованою сахарозою у вигляді окремих кристалів (кристалічний цукор) або окремих кусків (пресований цукор), містить не менш як 99,55 відсотка сахарози і відповідає вимогам відповідного державного стандарту;

10) цукор-сирець буряковий - продукт переробки фабричних цукрових буряків, що містить менш як 99,55 відсотка сахарози;

11) цукор-сирець з тростини - продукт переробки соку стеблин цукрової тростини у вигляді окремих кристалів, що складається в основному із сахарози і містить менш як 99,55 відсотка сахарози;

12) цукровий завод - цілісний майновий комплекс, на якому здійснюється виробництво цукру, напівпродуктів (дифузійний сік, соки першої та другої сатурації, сиропи, зелена та біла патока, жовтий цукор), побічних продуктів (меляса, жом), біологічних видів палива.".

2. У статті 2:

1) у назві статті слова "та вирощування цукрових буряків" виключити;

2) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Граничні розміри квоти "А" визначаються щороку Кабінетом Міністрів України з урахуванням балансу попиту та пропозиції і можуть включати обсяги:

виробництва цукру з фабричних цукрових буряків;

виробництва цукру білого з цукру-сирцю з тростини;

імпорту цукру білого.

3. Квота "А" розподіляється між цукровими заводами центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, на конкурсних умовах. Розподіл обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" здійснюється не пізніше 1 жовтня поточного року. Поставка цукру на внутрішній ринок здійснюється суб'єктами бурякоцукрового комплексу в межах виділеної цукровому заводу квоти "А".";

3) частину четверту після слів "виробництва цукру" доповнити словами "та імпорту цукру білого";

4) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Виробництво інших видів цукру для поставки на внутрішній ринок за кодом 10.81.12 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 здійснюється виключно з цукру квоти "А".".

3. Частини третю і п'яту статті 3 виключити.

4. У статті 5:

1) друге речення частини першої після слів "уповноваженими Кабінетом Міністрів України" доповнити словами ", у виробників цукру квоти "А" з фабричних цукрових буряків";

2) частину третю виключити;

3) частину четверту після слів "і виробниками цукру та" доповнити словом "фабричних".

5. Статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Понадквотовий цукор

1. Цукор, вироблений понад квоту "А" з фабричних цукрових буряків, цукру-сирцю з тростини, цукрових сиропів, цукрових сумішей, вважається понадквотовим і повинен бути:

реалізованим за межами митної території України не пізніше кінця маркетингового періоду, або

зарахованим за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, в обсяг квоти "А" на наступний маркетинговий рік, або

використаний для виробництва та реалізації харчової продукції на експорт, або

використаний для виробництва біологічних видів палива.

2. Реалізація на внутрішньому ринку понадквотового цукру забороняється.

3. Облік використання понадквотового цукру здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

6. Статтю 7 доповнити частиною такого змісту:

"Розрахунки між учасниками бурякоцукрового комплексу здійснюються виключно у грошовій формі.".

7. У статті 8:

1) частину першу після слів "кредитування виробників цукру та" доповнити словом "фабричних";

2) частину другу після слів "для надання кредитів виробникам цукру та" доповнити словом "фабричних".

8. У статті 9:

1) в абзаці першому частини третьої слова "або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни," виключити;

2) доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"5. За невиконання зобов'язань щодо виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") цукровому заводу за відсутності форс-мажорних обставин на наступний маркетинговий рік зменшується обсяг квоти "А" на подвійний розмір невиконаного обсягу.".

9. Абзаци п'ятий - сьомий пункту 2 статті 10 виключити.

10. У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос