Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно модернизации библиотек и развития библиотечного дела)

Проект закона Украины от 18.04.2013 № 2849
Дата рассмотрения: 18.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо модернізації бібліотек та розвитку бібліотечної справи)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести доповнення до Закону України "Про бібліотеку та бібліотечну справу" від 27.01.95 року N 32/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 7, ст. 45):

1. Статтю 4 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"стимулює забезпечення бібліотек сучасними зразками вітчизняної книжкової продукції, світової літератури в перекладі українською мовою;

сприяє популяризації книговидавничої справи в Україні та за кордоном;

розвиває вітчизняний напрямок з формування та упорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;

створює умови та координує діяльність з функціонування електронних бібліотек;

використовує глобальну мережу передачі даних та спеціалізоване програмне забезпечення у зручному для користувача вигляді з метою зберігання різноманітних колекцій електронних документів і впровадження дієвої системи електронного книгокористування та обігу;".

2. Статтю 7 після частини шостої доповнити новою частиною наступного змісту:

"Національна бібліотека України з метою створення належних умов доступу та користування нею особами з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення оснащується і забезпечується пандусом, лінгафонним кабінетом, документами з рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих за рахунок коштів державного бюджету.".

3. Статтю 19 після частини сьомої доповнити новою частиною наступного змісту:

"Входи до бібліотек та приміщення, в яких вони розміщуються, повинні бути пристосовані для вільного доступу та користування особами з інвалідністю з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших мало мобільних груп населення відповідно до встановлених державних будівельних норм.".

4. Статтю 22 після частини четвертої доповнити новою частиною наступного змісту:

"Національні меншини мають право на отримання документів рідною мовою через бібліотечну мережу України у взаємодії та з використанням бібліотечних ресурсів, якщо ці документи видавалися відповідною мовою.".

5. Статтю 24 доповнити:

5.1. Частину другу після пункту 3 новими пунктами такого змісту:

"оновлює бібліотечні фонди, поповнює документами, виданими за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів;

забезпечує технічне обладнання та своєчасне переоснащення бібліотек для підвищення рівня інформатизації соціально-комунікативної сфери;

сприяє розвитку та модернізації бібліотек у сільських місцевостях шляхом їх комп'ютеризації;".

5.2. Пункт 2 частини третьої викласти у такій редакції:

"організує і забезпечує щорічну підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, підвищення їх кваліфікації, приділяючи особливу увагу їх подальшій роботі в електронному та інформаційному середовищі;".

6. Статтю 30 доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:

"Працівники бібліотек можуть створювати громадські об'єднання з метою сприяння розвитку бібліотечного обслуговування, професійної консолідації, захисту соціальних та професійних прав.".

II. Внести доповнення до Закону України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.93 року N 3792-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст. 64):

1. У статті 21 пункт 6 викласти в наступній редакції:

"публікація виданих у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих, а також відтворення громадськими організаціями інвалідів по зору або за їхнім замовленням чи їхніми підприємствами примірників творів в матеріальній формі, у тому числі надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом або озвучених для сліпих, шляхом виготовлення копій цих примірників з метою розповсюдження вказаними громадськими організаціями між інвалідами по зору, поповнення бібліотечних фондів загальноосвітніх навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей-інвалідів по зору, підприємств, де працюють інваліди по зору, крім випадків прямого чи опосередкованого використання цих творів з комерційною метою;".

III. Внести доповнення до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" від 23.03.2000 року N 1587-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 24, ст. 183):

1. У статті 8 частину п'яту після пункту 6 доповнити новим підпунктом 7 наступного змісту:

"7) примірники творів із звукозаписом, призначених для некомерційного використання бібліотеками загальноосвітніх навчальних закладів та центрів реабілітації для інвалідів і дітей-інвалідів по зору, громадських організацій інвалідів по зору, підприємств, де працюють інваліди по зору.".

IV. Внести доповнення до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" від 09.04.99 року N 595-XIV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст. 1999):

1. Пункт 6 частини першої статті 8 викласти в наступній редакції:

"6) обов'язковий безоплатний примірник видань, аудіопродукції, а також безоплатний примірник документів з рельєфно-крапковим шрифтом та інших документів для сліпих - центральній бібліотеці Українського товариства сліпих, національним бібліотекам України;".

V. Внести доповнення до Закону України "Про видавничу справу" від 05.06.97 року N 318/97-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст. 206):

1. Частину третю статті 6 після слів "національних меншин" перед словом "меншин" доповнити наступними словами:

"а також надрукованих рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих".

2. Частину п'яту статті 26-1 після слів "бібліотек України" перед словами "а також" доповнити наступними словами:

"у тому числі надруковані рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих".

VI. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

2.1. При розробці проекту державного бюджету на 2014 рік та наступні роки до 2020 року включно передбачити кошти для державної підтримки модернізації бібліотек та розвитку бібліотечної справи України.

2.2. Розробити Державну цільову програму модернізації національних бібліотек України з метою їх оснащення спеціальним обладнанням та створення належних умов користування ними інвалідами.

2.3. Розробити порядок модернізації бібліотек та розвитку бібліотечної справи в Україні на основі новітніх інформаційних технологій на 2014 - 2020 роки.

2.4. Привести інші нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос