Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно урегулирования распределения и перераспределения бюджетных назначений, субвенций и дотаций государственного бюджета)

Проект закона Украины от 11.04.2013 № 2781
Дата рассмотрения: 11.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо врегулювання розподілу та перерозподілу бюджетних призначень, субвенцій та дотацій державного бюджету)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині четвертій статті 15 слова "допускається за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету," замінити словами "Кабінет Міністрів України готує та подає на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо";

2. У статті 23:

а) у частині п'ятій слова "крім випадків, передбачених цим Кодексом" виключити;

б) перше речення частини шостої після слів "і застосовується" доповнити словами "в порядку, встановленому законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),";

в) друге речення частини шостої викласти у новій редакції:

"У цьому випадку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (місцевий фінансовий орган) повідомляє Кабінет Міністрів України (Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву державну адміністрацію, виконавчий орган відповідної ради) та Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідну раду) про такі зміни в двотижневий термін.";

г) частину восьму викласти у новій редакції:

"Перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, готує та подає на розгляд Верховній Раді України (Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній раді) Кабінет Міністрів України (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, виконавчого органу відповідної місцевої ради).";

д) у частині дев'ятій слова "здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами "готує та подає на розгляд Верховної Ради України Кабінет Міністрів України";

е) у частині десятій слова "крім випадків, передбачених цим Кодексом" виключити;

3. У частині шостій статті 102 слова "Кабінет Міністрів України може здійснювати" виключити та доповнити частину словами "готує Кабінет Міністрів України та подає на розгляд Верховній Раді України";

4. Частину третю статті 105 після слів "Розподіл субвенції" доповнити словами "у розрізі адміністративно-територіальних одиниць", слова "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України," виключити та після слів "заробітної плати працівників)" доповнити словами "та затверджується Верховною Радою України окремим додатком до закону про Державний бюджет на наступний рік";

5. У статті 108:

а) у першому речення частини шостої слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати" замінити словами "готує та подає на розгляд Верховної Ради України";

б) друге речення частини шостої виключити;

в) частину сьому виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос