Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О концессиях

Проект закона Украины от 05.04.2013 № 2745
Дата рассмотрения: 05.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про концесії

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 41, ст. 372) зміни, шляхом викладення їх в наступній редакції:

Цей Закон визначає поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна, а також умови і порядок її здійснення з метою підвищення ефективності використання державного і комунального майна і забезпечення потреб громадян України у товарах (роботах, послугах).

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

концесієдавець - юридична особа публічного права (орган управління), уповноважена відповідно Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування здійснювати управління визначеним майном державної або комунальної власності, проводити конкурсний відбір претендентів, укладати з переможцем конкурсу концесійний договір та вчиняти всі інші дії, пов'язані з виконанням такого договору;

концесіонер - визначений на конкурсних засадах суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа, у тому числі тимчасове об'єднання юридичних осіб, що створюється з метою виконання умов концесії на строк не менший ніж строк концесії, або фізична особа - підприємець), який відповідно до цього Закону на підставі договору отримав концесію.

концесія - надання концесієдавцем, з метою задоволення громадських потреб на підставі концесійного договору на платній та строковій основі права, концесіонеру на створення (будівництво) та (або) користування (експлуатацію) об'єкта концесії за умови взяття концесіонером на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) користуванню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та підприємницького ризику;

договір концесії (концесійний договір) - зареєстрований у встановленому порядку договір, на умовах якого концесієдавець надає на платній та строковій основі концесіонеру право створити (побудувати) об'єкт концесії чи суттєво його поліпшити та (або) здійснювати його користування (експлуатацію) відповідно до цього Закону з метою задоволення громадських потреб;

об'єкт концесії - майновий об'єкт з завершеним циклом виробництва товарів (робіт, послуг) разом із земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання, що забезпечує комплексне виробництво товарів (робіт, послуг); об'єкт незавершеного будівництва, та/або законсервований об'єкт разом із земельною ділянкою; індивідуально визначене майно, які можуть бути передані або вже передані у концесію відповідно до цього Закону.

концесійний конкурс - здійснення конкурентного відбору претендентів з метою визначення переможця конкурсу згідно процедури, встановленої цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, відповідно до якої певний претендент отримує право на концесію;

претендент - суб'єкт підприємницької діяльності, резидент або нерезидент, який погоджується з умовами конкурсу, подав заявку на участь у концесійному конкурсі встановленого зразка, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним у конкурсній документації та надав відповідні гарантії на вимогу концесієдавця;

концесійні платежі - плата, обумовлена у концесійному договорі, яку вносить концесіонер у грошовій формі за право на створення (будівництва), поліпшення та (або) користування (експлуатації) об'єкта концесії у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України;

програма підвищення ефективності використання об'єкту концесії (програма підвищення ефективності) - обґрунтований та обрахований комплекс заходів, який здійснюється поквартально, на протязі всієї дії концесійного договору та спрямований на ефективне використання об'єкту концесії за рахунок бюджетних коштів в межах суми амортизаційних відрахувань, нарахованих на об'єкт концесії, на суму яких зменшено суму концесійного платежу концесіонера;

інвестиційна програма - програма, яка містить щоквартальний комплекс заходів щодо ефективного використання об'єкту концесії з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням, яку розробляє концесіонер та зобов'язується здійснити за рахунок власних коштів;

поточний ремонт об'єкту концесії - роботи, які проводяться на об'єкті концесії з метою: підтримання їх у робочому стані; для запобігання передчасного зносу та виходу із ладу об'єктів; усунення дефектів, виявлених при технічному обслуговуванні; відновлення гарантії безаварійної та справної роботи (експлуатації) основних засобів на наступний квартал експлуатації та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання.

Поточний ремонт відображається як витрати концесіонера, здійснюється за його рахунок та не підлягають компенсації;

поліпшення об'єкту концесії - внесення до об'єкту концесії додаткових покращень (модернізація, модифікація, добудова реконструкція, тощо), які спрямовані на підвищення техніко-економічних можливостей та має призвести у майбутньому до підвищення первинно очікуваної економічної вигоди від їх використання.

Поліпшення відображаються як капітальні інвестиції та включаються до вартості об'єкта концесії у разі, якщо вони здійснені відповідно до програми підвищення ефективності та відповідно є державною або комунальною власністю.

Поліпшення здійснені концесіонером за рахунок власних коштів згідно програми підвищення ефективності відображаються концесіонером, як капітальні інвестиції, не включаться до вартості об'єкта концесії, є його власністю і можуть бути компенсовані концесієдавцем у випадках, передбачених цим Законом.

Стаття 2. Принципи концесійної діяльності

Основними принципами діяльності, пов'язаної з наданням та отриманням концесії (далі - концесійної діяльності), є:

законність та спрямованість концесійної діяльності на досягнення економічних і соціальних результатів, щодо забезпечення потреб громадян та отримання прибутку концесіонером;

державне регулювання концесійної діяльності та контроль за її здійсненням;

повне, своєчасне і достовірне інформування про порядок передачі об'єкта концесії та відомості про об'єкти, що можуть надаватися у концесію;

здійснення концесійної діяльності на підставі концесійного договору;

вибір концесіонерів виключно на конкурсній основі за принципами чесної конкуренції за виключенням випадків, передбачених цим Законом;

врахування особливостей надання об'єкта у концесію в окремих сферах господарської діяльності;

комплексне використання об'єкта концесії за його цільовим призначенням із збереженням завершеного виробничого циклу;

взаємовигода сторін у концесійному договорі;

державні гарантії прав та капіталовкладень концесіонера;

гарантії концесіонера у випадках, передбачених цім Законом;

строкове та оплатне використання об'єкта концесії;

забезпечення законних прав та інтересів споживачів товарів (робіт, послуг), що надаються концесіонером відповідно до чинного законодавства;

стабільність умов концесійних договорів;

розподіл ризиків між сторонами концесійного договору;

участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об'єктів концесії, які мають соціальне значення;

Забезпечення законних прав, інтересів та соціальних гарантій працівників, що задіяні у виробництві на об'єкті концесії;

Стаття 3. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію

1. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію, визначаються відповідно до цього Закону.

2. У концесію можуть надаватися об'єкти права державної чи комунальної власності, які використовуються для здійснення діяльності у таких сферах господарської діяльності (крім видів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства можуть здійснюватися виключно державними підприємствами і об'єднаннями):

водопостачання, відведення та очищення стічних вод у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем, в частині, що не суперечить цьому Закону;

надання послуг міським громадським транспортом;

збирання та утилізація сміття, оброблення відходів;

пошук, розвідка родовищ корисних копалин і їх видобування, видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля), його переробка у порядку, визначеному Законом України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності", в частині, що не суперечить цьому Закону;

будівництво (комплекс дорожньо-будівельних робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом) та/або експлуатація автомобільних доріг, об'єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд, у порядку визначеному Законом України "Про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг", в частині, що не суперечить цьому Закону;

будівництво та/або експлуатація залізниць, аеропортів, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів, інших шляхів сполучення, метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури;

машинобудування;

охорона здоров'я;

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж;

надання поштових послуг;

виробництво, транспортування і постачання тепла у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності", та розподіл і постачання природного газу, в частині, що не суперечить цьому Закону;

виробництво та (або) транспортування електроенергії;

громадське харчування;

будівництво жилих будинків;

надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері;

використання об'єктів соціально-культурного призначення (за винятком тих, що розташовані у рекреаційних зонах);

створення комунальних служб паркування автомобілів;

надання ритуальних послуг;

будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об'єктів туристичної індустрії;

будівництво, реконструкція та експлуатація внутрішньогосподарських меліоративних систем та окремих об'єктів їх інженерної інфраструктури.

3. Виключно на пленарних засіданнях відповідні місцеві ради можуть прийняти рішення щодо додаткового переліку сфер господарської діяльності, для здійснення діяльності у яких об'єкти права комунальної власності можуть надаватися у концесію.

4. Об'єктами права державної чи комунальної власності, які надаються у концесію, є:

майно (цехи, виробництва, дільниці, інші підрозділи, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, із структури якого вони виділяються), як господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва товарів (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання, що забезпечує комплексне виробництво товарів (робіт, послуг) у сферах діяльності, що визначені частиною другою та третьою цієї статті;

індивідуально визначене майно, яке використовується у сферах діяльності, що визначені частиною другою цієї статті;

об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у сферах діяльності, що визначені частиною другою та третьою цієї статті;

5. Під майном підприємств, що надається у концесію, треба розуміти: майновий об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання, що забезпечує комплексне виробництво товарів (робіт, послуг) у сферах діяльності, що визначені частиною другою цієї статті, об'єкти незавершеного будівництва, та/або законсервовані об'єкти з наданою під них земельною ділянкою.

До складу об'єкта концесії не включаються:

- цінності, які не відповідають вимогам, визначеним в абзаці першому цієї частини (інші необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи, кошти, цінні папери, майно, майнові права та зобов'язання), вартість, яких відображається у балансі балансоутримувача;

- зобов'язання, які виникли до моменту укладання концесійного договору;

Концесієдавець є органом управління відносно об'єкту концесії, перелік яких визначено у частині четвертій цієї статті.

Концесіонер може викупити майно, визначене в абзаці другому цієї частини у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6. У концесіонера не виникає загального правонаступництва згідно з правами та зобов'язаннями підприємства, майно якого надається у концесію.

7. У разі, якщо всі активи та зобов'язання, визначені в абзаці другому частини п'ятої цієї статті викуплені концесіонером, таке підприємство підлягає припиненню шляхом ліквідації або відносно нього приймається інше управлінське рішення.

8. Майно, що є об'єктом концесії, включається до балансу концесіонера із зазначенням, що таке майно перебуває у концесії.

9. Об'єкти права державної або комунальної власності надані у концесію не підлягають приватизації протягом дії концесійного договору.

10. Після закінчення строку дії договору концесії концесієдавець (орган управління) за погодженням відповідно з Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування приймає управлінське рішення про подальше використання повернутого об'єкта концесії.

У разі прийняття рішення про приватизацію об'єкта концесії, приватизація проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про приватизацію державного майна".

Стаття 4. Обмеження концесійної діяльності

Передача концесіонером своїх майнових прав, що випливають з концесійного договору чи об'єктів концесії, повністю або частково третім особам можлива тільки за погодженням відповідно з Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування та при внесенні відповідних змін до страхових та фінансових гарантій концесіонера.

У такому випадку концесіонер та третя особа несуть солідарну відповідальність.

Стаття 5. Правові засади концесійної діяльності

1. Відносини щодо надання в концесію об'єктів права державної чи комунальної власності регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами України та концесійним договором в частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Спеціальними законами можуть визначатися особливості здійснення концесійної діяльності в окремих сферах господарської діяльності, в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 6. Нагляд та контроль за здійсненням концесійної діяльності

Нагляд та контроль за здійсненням концесійної діяльності здійснюються:

- Верховною Радою України;

- Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами виконавчої влади;

- Органами місцевого самоврядування та уповноваженим ними відповідним органом місцевого самоврядування;

Іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції, визначеної законодавством.

Стаття 7. Порядок прийняття рішення про надання концесії

1. Пропозиції щодо переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, вносяться органом управління.

Затвердження переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію здійснюється Кабінетом Міністрів України, із визначенням - концесієдавця.

Концесієдавець (орган управління) протягом 30 календарних днів з моменту затвердження Кабінетом Міністрів України такого переліку вносить зазначений пооб'єктний перелік до Єдиного реєстру об'єктів державної власності з приміткою - об'єкт концесії.

2. Пропозиції щодо переліку об'єктів права комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, вносяться виконавчим органом відповідного органу місцевого самоврядування.

Затвердження такого переліку об'єктів права комунальної власності та визначення відповідного концесієдавця, здійснюється виключно на пленарних засіданнях відповідних рад.

3. Потенційні претенденти мають право ініціювати включення об'єкту (об'єктів) права державної або комунальної власності до переліку об'єктів, які можуть надаватись у концесію, шляхом подання відповідним органам управління своїх письмових пропозицій.

Протягом 30 днів орган управління повинен надати потенційному претендентові обґрунтовану письмову відмову або повідомити про включення такого об'єкту до пропозицій згідно з абзацом першим пункту першого цієї статті.

4. Перегляд переліків об'єктів права державної або комунальної власності, які можуть надаватися в концесію, здійснюється за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

5. Рішення про надання в концесію об'єктів права державної власності за результатами концесійного конкурсу приймає Кабінет Міністрів України та надає органу управління повноваження, як концесієдавцю, на укладення концесійного договору з переможцем зазначеного конкурсу.

6. Рішення про надання в концесію об'єктів права комунальної власності за результатами концесійного конкурсу приймає орган місцевого самоврядування та надає органу управління як концесієдавцю повноваження на укладення концесійного договору з переможцем концесійного конкурсу.

7. Концесієдавець є органом управління об'єктом концесії на весь строк дії концесійного договору.

8. Концесія на об'єкти права державної власності надається з урахуванням загальнодержавних інтересів і забезпечення прав споживачів товарів (робіт, послуг).

9. Концесія на об'єкти права комунальної власності надається з урахуванням інтересів регіону, територіальної громади в забезпеченні споживачів товарами (роботами, послугами), які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

10. У разі, коли після оголошення концесійного конкурсу на участь у зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, Кабінет Міністрів України чи орган місцевого самоврядування можуть уповноважити орган управління (концесієдавця) на укладення концесійного договору з цим претендентом на умовах, визначених у конкурсній документації.

Стаття 8. Основні засади проведення концесійного конкурсу

1. Організація і проведення концесійного конкурсу здійснюється концесієдавцем.

2. Концесієдавець:

- утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;

- готує пропозиції щодо:

умов концесійного конкурсу;

розміру реєстраційного внеску;

пакету конкурсну документації;

та подає зазначені пропозиції на затвердження Кабінету Міністрів України або відповідному органу місцевого самоврядування

- оголошує концесійний конкурс;

- забезпечує претендентів документацією для підготовки заявок для участі у концесійному конкурсі та надає роз'яснення щодо умов конкурсу;

- письмово підтверджує надходження заявок на участь у концесійному конкурсі та заносить їх до реєстру;

- розглядає заявки претендентів концесійного конкурсу та визначає їх відповідність умовам конкурсу;

- за результатами розгляду заявок претендентів приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у концесійному конкурсі з обґрунтуванням причини відмови;

- письмово повідомляє претендентів про допущення (недопущення) до участі у концесійному конкурсі;

- обирає найкращу пропозицію відповідно до умов конкурсу;

- готує проект рішення про визначення переможця конкурсу та подає його на затвердження Кабінету Міністрів України або органу місцевого самоврядування;

- повідомляє всіх претендентів про результати конкурсу та укладає з переможцем конкурсу концесійний договір;

- здійснює всі інші дії в межах наданих повноважень.

3. Конкурсна комісія, в кількості не менше 5 осіб, створюється на засадах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів її членів та їх неупередженості.

Склад комісії, її голова, положення про комісію затверджуються рішенням концесієдавця у вигляді відповідного розпорядчого акта.

До складу комісії не можуть входити посадові особи та представники претендентів, їх близькі родичі.

До складу комісії призначаються представники концесієдавця та інших державних органів за необхідності.

Керівництво роботою комісії здійснює її голова, який обирається від концесієдавця, та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію функцій.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є ухвальним.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

4. Пропозиції щодо умов концесійного конкурсу повинні бути погоджені концесієдавцем з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у сфері діяльності, до якої належить об'єкт концесії.

5. Підставою для недопущення претендента до участі у концесійному конкурсі може бути:

- невідповідність поданої претендентом заявки вимогам конкурсної документації;

- неподання або подання у неповному обсязі інформації, що передбачена конкурсною документацією;

- подання неправдивої інформації;

- невідповідність претендента кваліфікаційним вимогам, визначених конкурсною документацією;

- не надання гарантій, які передбачені конкурсною документацією;

- несплата реєстраційного внеску.

6. Для реєстрації претендентів як учасників концесійного конкурсу ними сплачується реєстраційний внесок у розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інше не встановлено спеціальним законом про концесійну діяльність в окремих сферах господарської діяльності. Реєстраційний внесок сплачується шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок концесієдавця. Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури концесійного конкурсу і поверненню не підлягають.

7. Пакет конкурсної документації має містити:

умови та порядок проведення конкурсу;

бланк заявки;

характеристику об'єкта концесії (найменування, місцезнаходження, вид діяльності, відомості, що характеризують технічний та фінансово-майновий стан, характеристика земельної ділянки, тощо);

кваліфікаційні вимоги до претендентів;

у разі монопольного становища підприємства, майно якого передається в концесію вимога, щодо надання попереднього дозволу на здійснення концентрації шляхом укладання договору концесії;

проект договору концесії;

витяг з рішення відповідного органу претендента, щодо надання згоди на укладання договору концесії;

програма підвищення ефективності використання об'єкту концесії;

умови викупу активів та зобов'язань, що визначені в абзаці другому частини п'ятої статті третьої цього Закону;

визначення банківської гарантії щодо належного виконання умов концесійного договору;

умови страхування об'єкту концесії;

умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для концесійної діяльності;

обсягів товарів (робіт, послуг), виготовлення (виконання, надання) яких гарантує претендент;

гарантій претендента щодо не погіршення об'єкта концесії;

особливі вимоги з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;

гарантія забезпечення кількості робочих місць для працівників - громадян України;

обсяги використання вітчизняних ресурсів;

виконання встановлених мобілізаційних завдань, тощо.

8. Програма підвищення ефективності повинна містити план-графік виконання заходів, зокрема:

перелік поліпшень (відновлення, реконструкція та/або модернізації основних фондів, у тому числі заходів з підвищення безпеки та дотримання екологічних норм) об'єкта концесії;

підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи об'єкта концесії;

зобов'язання концесіонера щодо забезпечення законних прав та інтересів споживачів товарів (робіт, послуг), які виробляються концесіонером, в тому числі покращення якості виконання робіт та/або надання послуг;

зобов'язання концесіонера щодо забезпечення законних прав, інтересів та соціальних гарантій працівників, що задіяні у виробництві на об'єкті концесії;

зобов'язання концесіонера щодо використання вітчизняних ресурсів, тощо.

9. Заявка претендента, відповідно до конкурсної документації, має містити

документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску;

підтвердження відповідності претендента кваліфікаційним вимогам;

погоджений та підписаний договір концесії;

гарантії (зобов'язання) щодо виконання вимог, визначених конкурсною документацією;

підтвердження виконання програми підвищення ефективності використання об'єкту концесії.

У складі заявки претендент має право подати додатково:

інвестиційну програму, яку претендент має реалізувати за рахунок власних коштів;

додаткові зобов'язання щодо забезпечення робочих місць громадянам України;

обсяги товарів (робіт та послуг) вітчизняного виробництва, які планує використовувати претендент у концесійній діяльності;

розрахунок вартості товарів (робіт та послуг), виготовлення (виконання, надання) яких гарантує претендент на об'єкті концесії тощо.

10. Заявки на участь у концесійному конкурсі подаються претендентами протягом 60 календарних днів з дня оголошення зазначеного конкурсу. Претендент має право подати лише одну заявку.

11. Заявки, документи та матеріали, подані претендентами, розглядаються протягом сорока п'яти днів з останнього дня подачі заявки.

Під час розгляду заявок, документів і матеріалів претенденти мають право вносити зміни до пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу з метою їх вдосконалення або зняти свою заявку з розгляду. Зміни пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу вносяться не пізніш як за десять днів до закінчення строку розгляду заявок.

12. Заявка на участь у концесійному конкурсі, отримана концесієдавцем після закінчення строку подачі, не розглядається і повертається претенденту за його рахунок.

13. Конкурсна комісія, розглядає подані претендентами документи і протягом 5 робочих днів з останнього дня подачі заявок приймає рішення про допущення (недопущення) претендента до участі у концесійному конкурсі. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про допущення (не допущення) до конкурсу концесієдавець письмово повідомляє про це претендента.

14. Конкурсна комісія розглядає подані претендентами, які допущені до участі у концесійному конкурсі, заявки, документи та матеріали з пропозиціями, оцінює та визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення концесійної діяльності, запропонованих учасниками конкурсу. Уразі необхідності конкурсна комісія має право на письмовий запит до претендента щодо надання додаткової інформації.

15. Переможцем концесійного конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови здійснення концесії, відповідно до умов концесійного конкурсу.

16. На підставі протоколу конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з урахуванням найкращих умов здійснення концесійної діяльності запропонованих претендентами концесієдавець готує відповідний проект рішення Кабінету Міністрів України або органу місцевого самоврядування про надання згоди на укладення договору концесії.

17. Повідомлення про визначення переможця концесійного конкурсу має бути надіслано переможцю конкурсу не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення та опубліковано в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" або у відповідному друкованому виданні органу місцевого самоврядування і підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті концесієдавця (органу управління) на наступний робочий день, що слідує за днем, прийняття відповідного рішення.

18. З переможцем концесійного конкурсу укладається концесійний договір не пізніше трьох місяців з дня опублікування оголошення про переможця конкурсу.

19. Порядок проведення концесійного конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Оголошення концесійного конкурсу та його результатів

1. Інформація про оголошення концесійного конкурсу щодо надання нових концесій чи поновлення концесій, строк дії яких закінчився, публікується в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" або у відповідному друкованому виданні органу місцевого самоврядування та підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті концесієдавця (органу управління) на наступний робочий день, що слідує за днем, прийняття відповідного рішення.

2. Інформація про оголошення концесійного конкурсу має містити відомості щодо:

- найменування концесієдавця (органу управління);

- об'єкта концесії (найменування, місцезнаходження, вид діяльності, відомості, що характеризують технічний та фінансово-майновий стан, характеристика земельної ділянки, тощо);

- вартість та пооб'єктний склад об'єкта концесії;

- розміру реєстраційного внеску та порядок його сплати;

- поточний рахунок для перерахунку реєстраційного внеску;

- строк, на який укладається договір концесії;

- місце та кінцевий термін подання заявок на участь у концесійному конкурсі;

- прізвища, посади та способи зв'язку з представниками уповноваженого органу, до якого слід звертатися для отримання конкурсної документації та додаткової інформації;

- строк, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу.

3. Для участі в концесійному конкурсі претендент зобов'язаний надати належні докази відповідності кваліфікаційним вимогам. Такими вимогами є:

- наявність дозволу або ліцензії на провадження відповідної діяльності (у випадках, передбачених законодавством);

- наявність коштів, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виробництва товарів (робіт та послуг) у сфері діяльності, до якої належить підприємство, майно якого передається в концесію або у відповідній сфері діяльності;

- відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством;

- відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;

- провадження господарської діяльності відповідно до положень статуту претендента;

- довідка про наявність (відсутність) простроченої кредиторської заборгованості у претендента, в тому числі судових рішень, що набрали законної сили;

- довідка про відсутність рішення про визнання претендента в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство;

- довідка, щодо стану виконання претендентом договорів, умовами яких передбачено використання державного або/та комунального майна, тощо.

Кваліфікаційні вимоги зазначаються в конкурсній документації.

4. Концесієдавець за письмовим зверненням претендента надає додаткову інформацію про умови концесійної діяльності щодо:

- необхідності отримання відповідних дозволів (ліцензій) у випадках, передбачених законодавством;

- умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для концесійної діяльності;

- обсягу робіт, які повинні бути виконані концесіонером в рамках програми підвищення ефективності об'єкта концесії;

- обсягів товарів (робіт та послуг), виготовлення (виконання, надання) яких має гарантувати претендент;

- гарантій, яких має надати претендент щодо не погіршення об'єкта концесії;

- умов страхування об'єкту концесії претендентом;

- умов та порядку викупу претендентом оборотних матеріальних активів, кредиторської та дебіторської заборгованості, залишків на рахунках та цінних паперів підприємства, майно якого надається в концесію;

- особливих вимог з питань охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.

5. Заявки на участь у концесійному конкурсі подаються протягом 60 днів з дня оголошення конкурсу, а в разі надання концесії на будівництво та/або експлуатацію автомобільних доріг - протягом строку, визначеного концесієдавцем. Реєстраційний внесок за участь в концесійному конкурсі перераховується на рахунок концесієдавця не пізніше ніж за п'ять банківських днів до дня отримання претендентом конкурсної документації.

6. Заявка на участь у концесійному конкурсі має відповідати вимогам конкурсної документації та повинна містити відомості щодо:

- повного найменування претендента;

- пропозиції про виконання умов концесійного конкурсу;

- даних, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї концесійної діяльності;

- наявності досвіду та можливості технологічного і організаційного забезпечення такої діяльності.

До заявки претендент має право долучити:

інвестиційну програму (комерційна частина заявки);

додаткові гарантії виконання договору концесії та інші зобов'язання.

7. Концесієдавець має право вимагати від претендентів гарантій щодо належного виконання ними умов конкурсу у розмірі до десяти відсотків від вартості об'єкта концесії.

Гарантії надаються до дати визначення переможця конкурсу у вигляді:

- безвідкличної строкової банківської гарантії;

- передачі в заставу концесієдавцю своїх прав за договором банківського вкладу (депозиту) тощо.

Концесієдавець повертає гарантії претендентам після затвердження рішення про переможця конкурсу, а переможцю - після підписання концесійного договору.

8. Заявка відхиляється концесієдавцем на будь-якому етапі конкурсу, якщо:

- претендент не відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним у конкурсній документації,;

- заявка та додані до неї документи (матеріали) не відповідають вимогам конкурсної документації;

- претендент не подав будь-яких документів та (або) відомостей, зазначених у конкурсній документації, або на вимогу концесієдавця;

- подана претендентом інформації не відповідає дійсності;

- відсутній оригінал платіжного документу про сплату реєстраційного збору;

- не надані гарантії у формі та розмірах, які вимагає конкурсна документація;

- у концесієдавця є незаперечні докази того, що претендент (його довірена особа) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу прямо або опосередковано вчиняють дії, які мають ознаки корупційних діянь.

9. Інформація про результати концесійного конкурсу, підстави визначення переможця та відхилення пропозицій інших претендентів підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті концесієдавця на наступний день після затвердження рішення про визначення переможця концесійного конкурсу, а також у десятиденний строк з цього дня - опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр" та "Голос України" або у друкованому засобі масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування.

З переможцем конкурсу не пізніше трьох місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається договір концесії в порядку і на умовах, визначених цим Законом. За письмовим зверненням переможця конкурсу цей строк може бути продовжено.

10. Спори, пов'язані з проведенням концесійного конкурсу, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

Розділ III. КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР

Стаття 10. Укладення та строк дії концесійного договору

1. Концесійний договір укладається на строк, визначений у договорі, який має бути не менше 10 років та не більше 50 років.

2. Концесієдавець протягом 10 календарних днів з моменту прийняття рішення про визначення переможця концесійного конкурсу щодо надання в концесію об'єкта права державної власності вносить до Єдиного реєстру об'єктів державної власності зміни стосовно балансоутримувача та об'єктів, які будуть передані в концесію, з приміткою - об'єкт концесії.

3. Концесієдавець протягом 10 календарних днів з моменту прийняття рішення про визначення переможця концесійного конкурсу про надання в концесію об'єкта права комунальної власності вносить до відповідного реєстру зміни стосовно балансоутримувача та об'єктів, які будуть передані в концесію, з приміткою - об'єкт концесії.

4. Концесійний договір укладається відповідно до типового договору, конкурсної документації з врахуванням додаткових зобов'язань (інвестиційна програма, гарантії тощо) наданих переможцем конкурсу.

5. Зміни у концесійний договір вносяться відповідними додатковими угодами.

Додатковими угодами оформлюються зокрема:

зміни пооб'єктного переліку майна, що віднесено до об'єкту концесії;

зміни у програмі підвищення ефективності використання концесійного майна;

зміни додаткових зобов'язань (інвестиційна програма, гарантії тощо) наданих переможцем конкурсу.

6. Строк дії концесійного договору може бути збільшений за згодою сторін в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті за умови затвердження Кабінетом Міністрів України або відповідним органом місцевого самоврядування відповідних змін до програми підвищення ефективності.

7. Кабінет Міністрів України затверджує типові концесійні договори для здійснення всіх видів концесійної діяльності.

8. Концесієдавець має право укладати договір концесії за умови внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкт концесії (пооб'єктний склад майна тощо), який належить до державної власності, відповідно до цього Закону.

Концесієдавець має право укладати договір концесії за умови внесення до відповідного реєстру об'єктів комунальної власності відомостей про об'єкт концесії (пооб'єктний склад майна тощо), який належить до комунальної власності, відповідно до цього Закону.

Стаття 11. Істотні умови договору концесії

1. Істотними умовами договору концесії є:

сторони договору;

предмет договору - об'єкти, що можуть передаватися у концесію та визначені у ст. 3 цього Закону (склад і вартість майна або технічні і фінансові умови створення об'єкта концесії);

види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору;

умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності;

перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) концесіонером товари (роботи, послуги);

умови та порядок фіксації цін (тарифів), що потребують погодження з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у відповідній сфері, в якій виготовляються (надаються, виконуються) товари (роботи, послуги);

строк дії договору концесії;

кількість робочих місць, що забезпечує концесіонер для громадян України, умови їх найму;

умови та обсяги використання вітчизняних сировини, матеріалів;

умови та обсяги поліпшень (відновлень) об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень (відновлень);

умови викупу активів та зобов'язань, що визначені в абзаці другому частини п'ятої статті третьої цього Закону;

умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

обсяги та графік виконання програми підвищення ефективності об'єкта концесії;

обсяги товарів (робіт та послуг), виготовлення (виконання, надання) яких гарантує концесіонер;

гарантії концесіонера щодо не погіршення об'єкта концесії;

банківські гарантії щодо належного виконання умов концесійного договору;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

порядок передачі об'єкта концесії концесіонеру, у тому числі з наданням гарантії кредиторам, прав і зобов'язань, що випливають з концесійного договору;

порядок повернення концесієдавцю об'єкта концесії після припинення дії концесійного договору із застереженнями щодо належного технічного стану об'єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють на час передачі у відповідній сфері діяльності та надання гарантій кредиторам, прав і зобов'язань, що випливають з концесійного договору;

відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають з концесійного договору;

страхування концесіонером предмета договору на користь концесієдавця;

порядок внесення змін та розірвання договору (всі зміни до договору концесії оформляться додатковими угодами);

випадки, коли концесієдавець має право розірвати договір в односторонньому (досудовому) порядку;

порядок вирішення спорів між сторонами;

порядок, строки надання інформації стосовно предмета договору, щорічне проведення інвентаризації із зазначенням технічного стану об'єкта концесії, порядок та строки проведення перевірок стосовно дотримання умов договору, здійснення державного нагляду за договором концесії, здійснення за рахунок концесіонера оцінки майна (майнових прав) при виявлені розбіжностей у результатах поточної та попередньої інвентаризацій та або погіршення технічного стану об'єктів концесії, занесення результатів інвентаризації до відповідних реєстрів, відповідно до цього Закону;

порядок використання об'єктів права інтелектуальної власності;

умови утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;

зобов'язання щодо захисту природного середовища;

порядок розподілу витрат на розвідку, розробку і освоєння природних ресурсів;

порядок фінансування будівництва об'єктів відповідно до призначення на території земельних ділянок, які передаються концесіонеру;

форми участі концесіонера в управлінні концесійним підприємством;

контроль за діяльністю концесіонера;

обмеження прав сторін за договором концесії;

пільги і гарантії, які надаються концесіонеру;

порядок виконання додаткових зобов'язань концесіонера;

2. Перелік істотних умов не є вичерпний.

Стаття 12. Ліцензії та дозволи

Якщо концесіонер здійснює підприємницьку діяльність, яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню та/або передбачає наявність спеціального дозволу, то на момент укладання концесійного договору концесіонер обов'язково повинен мати відповідні ліцензії та/або дозволи.

Стаття 13. Концесійні платежі

1. Методика розрахунку концесійних платежів затверджується Кабінетом Міністрів України з врахуванням ринкової вартості об'єкту концесії, співвідношення середньої фондовіддачі у відповідній галузі та середньої фондовіддачі в економіці України, рівня рентабельності та ринкової вартості земельної ділянки у випадку надання у концесію права на створення нового об'єкту.

Граничний розмір концесійного платежу не може бути меншим за розмір амортизаційних відрахувань на об'єкт концесії за відповідний квартал.

2. Концесійні платежі за об'єкт концесії розраховуються концесієдавцем відповідно до умов методики розрахунку концесійних платежів.

3. Зобов'язання концесіонера щодо сплати концесійного платежу виникають після передачі концесіонеру об'єкта концесії.

4. Концесійний платіж вноситься концесіонером виключно грошовими коштами відповідно до умов концесійного договору незалежно від наслідків господарської діяльності концесіонера.

5. Розмір концесійного платежу підлягає щорічному перерахунку за результатами інвентаризації з врахуванням надходження (вибуття) основних фондів, що входять до складу об'єкта концесії. Концесійні платежі підлягають індексації відповідно до чинного законодавства.

6. Сума концесійного платежу, що підлягає сплаті концесіонером у поточному кварталі зменшується на суму амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передує поточному

7. Обсяг коштів, на який було зменшено суму концесійного платежу концесіонера попереднього кварталу, використовуються концесіонером у поточному кварталі виключно на поліпшення об'єкту концесії згідно з умовами програми підвищення ефективності.

8. Програма підвищення ефективності використання об'єкта концесії, зміни до неї розробляється концесієдавцем, як органом управління та затверджується Кабінетом Міністрів України або відповідним органом місцевого самоврядування.

9. Концесіонер щоквартально, не пізніш ніж 15 числа місяця, що слідує за звітним кварталом, подає Концесієдавцю на затвердження звіт про виконання програми підвищення ефективності в звітному кварталі, який має містити інформацію щодо:

переліку поліпшень, які здійснені на об'єкті концесії у звітному кварталі;

розміру коштів, які концесіонер витратив на поліпшення об'єктів концесії за звітний квартал;

зміни кількісного (якісного) складу об'єкта концесії за рахунок створення майна (частини майна), добудування, поліпшення тощо та/або списання майна (частини майна) у зв'язку з поліпшенням;

переліку проведених робіт по підвищенню рівня надійності, економічності та забезпечення ефективної роботи об'єкту концесії;

виконання зобов'язань концесіонера щодо забезпечення законних прав та інтересів споживачів товарів (робіт, послуг), що надаються концесіонером, в тому числі покращення якості виконання робіт та/або надання послуг;

забезпечення законних прав, інтересів та соціальних гарантій працівників, що задіяні у виробництві на об'єкті концесії;

використання вітчизняних ресурсів на об'єкті концесії, тощо.

10. Затверджений концесієдавцем звіт є доказом прийняття виконання концесіонером своїх зобов'язань за договором концесії та підтвердженням цільового використання бюджетних коштів у порядку, передбаченому програмою підвищення ефективності.

11. Поліпшення, які здійснені концесіонером згідно з програмою підвищення ефективності є державною або комунальною власністю відповідно.

12. У разі, якщо концесіонер не здійснив поліпшень, передбачених програмою підвищення ефективності у звітному кварталі, в повному обсязі, такі дії вважаються порушенням істотних умов договору концесії та тягнуть застосування штрафних санкцій, передбачених цим Законом.

Бюджетні кошти, які концесіонер не використав у попередньому кварталі на здійснення поліпшень, підлягають поверненню до відповідного бюджету протягом 10 днів у місяці, що слідує за звітнім.

13. Нові об'єкти (основні засоби та нематеріальні активи) включаються до бази розрахунку концесійних платежів у випадку якщо вони були створені (придбані) концесіонером:

на виконання умов концесійного договору за рахунок бюджетних коштів передбачених програмою підвищення ефективності;

без погодження з концесієдавцем.

Концесійні платежі не нараховуються на нові об'єкти (основні засоби та нематеріальні активи) створені (придбані) концесіонером за рахунок власних коштів на виконання умов концесійного договору в частині виконання інвестиційної програми, погодженої концесієдавцем.

14. У разі надання в концесію незавершеного та/або законсервованого об'єкту будівництва концесійні платежі нараховуються з моменту передачі концесіонеру об'єкта концесії.

Сплата зазначених платежів здійснюється з моменту введення в експлуатацію та/або розконсервації об'єкта концесії рівними частками не пізніше 10 числа місяця, що слідує за звітним кварталом.

У цьому випадку, концесійні платежі нараховується:

до моменту введення в експлуатацію та/або розконсервації об'єкта концесії виходячи з експертної оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва та/або законсервованого об'єкту. визначеної на момент передачі;

з моменту введення в експлуатацію та/або розконсервації об'єкта концесії - виходячи з експертної оцінки державної (комунальної) частки у вартості об'єкта, введеного в експлуатацію.

15. У разі надання в концесію права на створення (будівництво) нового об'єкта концесійні платежі нараховуються з моменту введення об'єкта в експлуатацію та сплачуються не пізніше 10 числа місяця, що слідує за звітним кварталом, виходячи з експертної оцінки державної (комунальної) частки в вартості об'єкта, введеного в експлуатацію з врахуванням ринкової вартості земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт.

16. Концесійні платежі зараховуються відповідно до Державного бюджету України або місцевого бюджету.

17. Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, що мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, у вигляді розстрочки, відстрочки, на певний строк. Порядок визначення таких об'єктів, а також умови надання пільг встановлюються виключно Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за концесійним договором

1. За невиконання або за неналежне виконання умов концесійного договору, у тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим Законом, сторони несуть відповідальність, встановлену законами України та концесійним договором.

2. У разі визнання концесіонера банкрутом він відповідає за своїми борговими зобов'язаннями всім своїм майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до законодавства України.

Стаття 15. Умови та порядок виконання договору концесії

1. Інвентаризація об'єкту концесії проводиться щорічно концесієдавцем спільно з концесіонером у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відомості про обіг надходження (вибуття) обов'язково вноситься до акту інвентаризації об'єкту концесії.

У випадку відмінності результатів інвентаризації по кількості та вартості від результатів попередньої інвентаризації об'єкту концесії концесієдавець протягом 30 календарних днів з моменту проведення щорічної інвентаризації вносить зміни до відповідних реєстрів обліку майна державної або комунальної власності (для державного майна - до Єдиного реєстру об'єкті державної власності) та ініціює укладання відповідних додаткових угод до договору концесії.

2. Результати щорічної інвентаризації та оцінки є підставою для здійснення перерахунку розміру концесійних платежів.

Перерахунок розміру концесійного платежу здійснюється концесієдавцем не пізніше ніж через 20 календарних днів з моменту укладання відповідної додаткової угоди до договору концесії, щодо зміни вартості та кількості пооб'єктного складу об'єкта концесії.

3. Якщо протягом строку дії договору концесії поліпшуються основні засоби, що входять до складу об'єкту концесії, шляхом заміни їх частин, які не амортизувалися окремо, на аналогічні, замінені частини підлягають списанню у порядку, встановленому законом.

У цьому випадку, перерахунок розміру концесійних платежів не проводиться.

4. У разі, якщо вартість основних засобів, які входять до об'єкту концесії досягла нульової вартості, проводиться переоцінка їх вартості у порядку, встановленому законом. Переоцінена вартість основних засобів враховується при щорічному перерахунку розміру концесійних платежів.

5. Списанню через заміну підлягають виключно основні засоби (інвентарні номери та/або групи інвентарних номерів), подальше використання яких, відповідно до економічних, технічних або інших показників є неможливим та/або економічно недоцільним.

Таке списання здійснюється виключно за письмовим погодженням з концесієдавцем шляхом затвердження звіту про виконання програми підвищення ефективності у випадку, коли списання (заміна) не обмежує провадження на об'єкті концесії господарської діяльності та/або не впливає на завершений цикл виробництва товарів (робіт, послуг).

За результатами списання через заміну концесієдавець вносить зміни до відповідного реєстру об'єктів державної або комунальної власності у порядку, визначеному цим Законом.

6. Нарахування амортизації на наданий у концесію об'єкт здійснюється концесієдавцем.

7. Про суму нарахованих амортизаційних відрахувань концесієдавець повідомляє концесіонеру щоквартально у встановлений договором концесії строк.

8. Концесіонер має право, за погодженням з концесієдавцем, у межах і обсягах, які передбачені концесійним договором, в рамках виконання інвестиційної програми, за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкція, технічне переоснащення, тощо) об'єкту концесії.

У випадку, коли поліпшення здійснені без погодження з концесієдавцем та не можуть бути відокремлені від об'єкта концесії без заподіяння йому шкоди, концесіонер не має права на відшкодування витрат, пов'язаних з такими поліпшеннями.

Зазначені поліпшення об'єкта концесії є державною або комунальною власністю відповідно.

9. Концесіонер має право на відшкодування витрат, пов'язаних з поліпшеннями об'єкту концесії, які проведені ним за рахунок власних коштів, та не передбачені програмою підвищення ефективності у випадку попереднього погодження таких поліпшень концесієдавцем у порядку, визначеному цим Законом.

Відшкодування здійснюється не раніше ніж за 3 місяці до завершення терміну договору концесії у сумі, що зменшена на суму амортизаційних відрахувань.

За умови відшкодування у повному обсязі поліпшення переходять у власність концесієдавця.

10. За нецільове використання коштів, передбачених програмою підвищення ефективності, на суму яких було зменшено суму концесійного платежу, концесіонер має сплатити штраф у розмірі сто відсотків від суми, використаних за нецільовим призначенням коштів.

11. Для підтримання об'єкта у придатному для використання стані, концесіонер зобов'язаний проводити поточний ремонт об'єктів концесії за власний рахунок.

Стаття 16. Реєстрація концесійних договорів

1. Концесійний договір підлягає державній реєстрації шляхом занесення до реєстру концесійних договорів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Реєстр концесійних договорів веде Фонд державного майна України.

2. У разі, якщо предметом договору концесії є об'єкт права державної власності концесієдавець (орган управління) здійснює державну реєстрацію концесійного договору протягом одного місяця з дати його підписання.

3. У разі, якщо предметом договору концесії є об'єкт права комунальної власності концесієдавець реєструє такий договір у виконавчому органі відповідної ради та здійснює державну реєстрацію концесійного договору протягом одного місяця з дати його підписання, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

4. У випадках, визначених законами України концесійний договір підлягає нотаріальному посвідченню.

Стаття 17. Припинення дії концесійного договору

1. Дія концесійного договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом;

анулювання ліцензії (дозволу), виданої концесіонеру на здійснення відповідного виду господарської діяльності;

загибелі об'єкта концесії.

2. Концесійний договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін.

На вимогу однієї із сторін концесійний договір може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законами України.

Концесієдавець має право в односторонньому порядку відмовитися від договору концесії та вимагати відшкодування збитків у разі:

невиконання або неналежного виконання істотних умов договору з вини концесіонера;

ненадання обґрунтованої інформації стосовно договору на письмовий запит концесієдавця;

невиконання рішень органу, який уповноважив концесієдавця на концесію;

перешкоджання (недопущення) проведення перевірки компетентними органами;

недотримання концесіонером відповідних вимог, які зазвичай ставляться до подібних об'єктів;

передачі концесіонером своїх прав та обов'язків за договором концесії третій особі та в інших випадках, передбачених законом.

3. У разі розірвання концесійного договору, закінчення строку його дії, ліквідації концесіонера у зв'язку з визнанням його банкрутом або анулювання ліцензії (дозволу) на здійснення відповідного виду господарської діяльності, концесіонер зобов'язаний повернути концесієдавцю об'єкт концесії у належному технічному стані, який відповідає вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють на час передачі у відповідній сфері діяльності та забезпечує завершений виробничий цикл виробництва (створення) відповідних товарів (робіт, послуг). Якщо концесіонер допустив погіршення стану об'єкта концесії (у тому числі, незабезпечення завершеного циклу виробництва товарів (робіт, послуг) або його загибель, він повинен відшкодувати концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта сталися не з його вини.

4. Концесійний договір може бути визнаний судом недійсним відповідно до цивільного законодавства.

5. За шість місяців до закінчення строку дії договору концесії концесієдавець визначає балансоутримувача майна, що повертається з концесії.

6. Порядок повернення майна, що передане у концесію затверджує Кабінет Міністрів України.

7. За чотири місяці до закінчення строку дії договору концесії концесієдавець разом із концесіонером проводять інвентаризацію об'єкта концесії із зазначенням його технічного стану.

8. За три місяці до закінчення строку дії договору концесії концесіонер та концесієдавець складають розподільчий баланс, який після погодження з відповідним державним органом, подають на затвердження Кабінету Міністрів України або органу місцевого самоврядування відповідно.

9. Протягом трьох днів з моменту закінчення строку дії договору концесії балансоутримувач та концесіонер підписують акти прийому-передачі майна.

Підписаний концесієдавцем акт прийому-передачі майна свідчить про виконання концесіонером зобов'язань за договором у повному обсязі щодо повернення об'єкту концесії.

Стаття 18. Розв'язання спорів, що виникають з концесійного договору

1. Спори, що виникають з концесійних договорів, розглядаються відповідно до законодавства України судом.

2. Спори, що виникають з концесійних договорів за участю нерезидентів, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України, і можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у договорі.

3. У разі порушення умов концесійного договору сторони мають право вимагати розірвання концесійного договору у порядку, встановленому законодавством України.

Розділ IV. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ

Стаття 19. Права і обов'язки концесієдавця

1. Концесієдавець має право:

вимагати від претендентів гарантій щодо належного виконання ними умов конкурсу у розмірі до десяти відсотків від заявленої вартості об'єкта концесії;

відхиляти заявки претендентів на будь-якому етапі конкурсу, у випадках передбачених цим Законом;

укладати договір концесії виключно у випадку, якщо об'єкт концесії (пооб'єктний склад майна) внесено до Єдиного реєстру об'єктів державної власності з приміткою - об'єкт концесії, а у випадку передачі у концесію об'єкта права комунальної власності до відповідного реєстру з приміткою - об'єкт концесії;

здійснювати контроль за діяльністю концесіонера;

застосовувати штрафні санкції до концесіонера у випадку, коли концесіонер не здійснив поліпшень, передбачених програмою підвищення ефективності, в повному обсязі;

здійснювати списання через заміну основних засобів, що входять до складу об'єкту концесії, виключно після внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей щодо нового аналогічного об'єкту, який увійшов до складу об'єкту концесії в рамках виконання програми підвищення ефективності;

відшкодувати концесіонеру витрати, які він здійснив за рахунок власних коштів, на поліпшення об'єкту концесії відповідно до інвестиційної програми, а також не передбачені програмою підвищення ефективності, але погодженні з концесієдавцем;

застосовувати штрафні санкції у випадках передбачених цим Законом;

ініціювати розірвання договору концесії або відмовитися від договору концесії в односторонньому порядку у випадках передбачених цим Законом;

2. Концесієдавець зобов'язаний:

вносити перелік об'єктів права державної власності, які можуть надаватись або надаються в концесію до Єдиного реєстру об'єктів державної власності з приміткою - об'єкт концесії;

погоджувати пропозиції щодо умов концесійного конкурсу з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у сфері діяльності, до якої належить об'єкт концесії;

вживати заходів щодо надання земельної ділянки, якщо таке необхідно для здійснення концесійної діяльності, у порядку, встановленому Земельним кодексом України;

готувати проект рішення Кабінету Міністрів України або органу місцевого самоврядування про надання згоди на укладення договору концесії на підставі протоколу конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з урахуванням найкращих умов здійснення концесійної діяльності;

здійснювати державну реєстрацію концесійного договору шляхом занесення до реєстру концесійних договорів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

передавати концесіонеру об'єкт концесії у стані та строки, передбачені концесійним договором;

публікувати інформацію про результати концесійного конкурсу після прийняття Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування рішення про визначення переможця концесійного конкурсу і вносити інформацію до Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо зміни балансоутримувача об'єктів права державної власності, які передані в концесію;

нараховувати амортизаційні відрахування на наданий у концесію об'єкт;

здійснювати державний нагляд за договором концесії, щорічно проводити інвентаризацію із зазначенням технічного стану об'єкта концесії та заносити результати інвентаризації до відповідного реєстру;

здійснювати за рахунок концесіонера оцінку майна (майнових прав) при виявлені розбіжностей у результатах поточної та попередньої інвентаризацій та або погіршення технічного стану об'єктів концесії;

3. Концесієдавець має також інші права і обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.

Стаття 20. Права і обов'язки концесіонера

1. Концесіонер має право:

на прибуток, отриманий від використання (експлуатації) об'єкта концесії, а також на товари (роботи, послуги), отримані в результаті виконання умов концесійного договору;

на продовження строку дії концесійного договору за згодою сторін виключно за умови погодження з Кабінетом Міністрів України або відповідним органом місцевого самоврядування та внесення відповідних змін до програми підвищення ефективності;

за погодженням з концесієдавцем списувати через заміну основні засоби (інвентарні номери та/або групи інвентарних номерів), що входять до складу об'єкту концесії, виключно у випадку, коли списання (заміна) не обмежує провадження на об'єкті концесії виробничої та іншої діяльності та/або не впливає на завершений цикл виробництва продукції (робіт, послуг) та, які були замінені на нові аналогічні основні засоби;

за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення об'єкту концесії за погодженням з концесієдавцем, у межах і обсягах, які передбачені додатковими угодами до концесійного договору, в рамках виконання інвестиційної програми;

на компенсацію поліпшень, які здійснив на виконання умов концесійного договору, за рахунок власних коштів, за погодженням з концесієдавцем в рамках інвестиційної програми та залишити його на праві власності виключно за умови, якщо зазначене майно може бути відокремлене від об'єкта концесії, не заподіюючи йому шкоди.

2. Концесіонер зобов'язаний:

на момент укладення концесійного договору забезпечити наявність діючих ліцензії та/або відповідного дозволу для здійснення виду діяльності, передбаченої договором концесії;

використовувати об'єкт концесії за його цільовим призначенням із збереженням завершеного виробничого циклу;

підвищувати надійність та забезпечувати ефективну роботу об'єкту концесії;

забезпечувати законні права та інтереси споживачів товарів (робіт, послуг), що надаються концесіонером, в тому числі покращувати якість товарів (робіт, послуг);

утримувати об'єкт концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;

належно виконувати умови концесійного договору;

не погіршувати стан об'єкта концесії;

проводити поточній ремонт об'єктів концесії за власний рахунок, що не підлягає компенсації;

страхувати предмет концесійного договору на користь концесієдавця;

дотримуватися виконання встановлених мобілізаційних завдань;

щорічно надавати концесієдавцю інформацію стосовно предмета концесійного договору;

щорічно проводити інвентаризацію із зазначенням технічного стану об'єкта концесії;

вносити концесійні платежі відповідно до умов концесійного договору виключно грошовими коштами незалежно від наслідків господарської діяльності;

сплачувати концесійні платежі за нові об'єкти, основні засоби та нематеріальні активи, створені (придбані) на виконання умов концесійного договору за рахунок бюджетних коштів передбачених програмою підвищення ефективності використання, на які було зменшено суму концесійного платежу концесіонера;

сплачувати концесійні платежі за нові об'єкти, основні засоби та нематеріальні активи створені (придбані) концесіонером за рахунок власних коштів створення, придбання яких не було погоджено з концесієдавцем;

дотримуватись зобов'язань щодо забезпечення законних прав, інтересів та соціальних гарантій працівників, що задіяні у виробництві на об'єкті концесії;

дотримуватись зобов'язань щодо використання вітчизняних ресурсів;

здійснювати поліпшення (відновлення, реконструкції та/або модернізацію основних фондів);

здійснювати заходи з підвищення рівня безпеки та дотримання екологічних норм;

щоквартально надавати концесієдавцеві звіт про виконання програми підвищення ефективності, в тому числі інформацію про розмір коштів концесіонера, що були витрачені на поліпшення об'єкту концесії;

у разі порушення справи про визнання банкрутом концесіонера або будь-якої особи, яка виступає на його стороні, письмово повідомити концесієдавця не пізніше наступного робочого дня з дати коли концесіонер довідався або мав довідатися про порушення такої справи;

повернути концесієдавцю, у випадках передбачених цим законом та договором об'єкт концесії у належному технічному стані, який відповідає вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють на час передачі у відповідній сфері діяльності, та забезпечує повний операційний цикл вироблення (створення) товарів (робіт, послуг);

відшкодувати концесієдавцю збитки у випадку погіршення стану об'єкта концесії (у тому числі, незабезпечення завершеного циклу виробництва товарів (робіт, послуг) або його загибель, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта сталися не з його вини.

3. Концесіонер має також інші права та обов'язки, передбачені концесійним договором та законодавством України.

4. Концесіонер має право передавати свої майнова права, що випливають з концесійного договору третім особам виключно за погодженням відповідно з Кабінетом Міністрів України чи органами місцевого самоврядування та при внесенні відповідних змін до страхових та фінансових гарантій концесіонера, при обов'язковій солідарній відповідальності концесіонера та третьої особи;

Стаття 21. Організаційно-правові форми діяльності концесіонера

1. Концесіонер здійснює свою діяльність у будь-якій організаційно-правовій формі.

2. Порядок створення юридичних осіб, їх реорганізації та ліквідація визначається законодавством країни походження. Умови виконання юридичними особами концесійних договорів визначаються виключно законодавством України.

Стаття 22. Правовий режим майна, що надається в концесію або створюється у зв'язку з виконанням умов концесійного договору

1. Передача об'єктів у концесію не зумовлює перехід права власності на цей об'єкт до концесіонера та не припиняє права державної чи комунальної власності на ці об'єкти.

Майно, створене на виконання умов програми підвищення ефективності, передбаченої концесійним договором, є об'єктом права державної чи комунальної власності.

Майно, створене концесіонером за власний рахунок без погодження з концесієдавцем, є об'єктом права державної чи комунальної власності.

Майно (поліпшення) створене концесіонером за власний рахунок за погодженням з концесієдавцем в рамках інвестиційної програми, є власністю концесіонера.

Вартість майна (поліпшень), що визначене в абзаці четвертому частини першої цієї статті підлягає відшкодуванню з боку концесієдавця у випадку, коли таке майно (поліпшення) не може бути відокремлене від об'єкта концесії без завдання шкоди останньому. В іншому випадку, компенсації підлягає вартість майна (поліпшень), яку сторони договору концесії визначають додатково відповідно до цього Закону.

Після того, коли вартість майна (поліпшень) будуть компенсовані концесіонеру у повному розмірі, таке майно (поліпшення) переходять у власність концесієдавця.

Майно (поліпшення) створене в рамках інвестиційної програми і яке належить концесіонеру на праві власності та не було компенсовано концесієдавцем після закінчення строку дії концесійного договору відповідно до цього Закону, від якого відмовився концесіонер, передається за договором схову балансоутримувачу за погодженням з концесієдавцем.

2. Концесіонеру належить право власності на прибуток, отриманий від використання (експлуатації) об'єкта концесій, а також на товари (роботи, послуги) отримані в результаті виконання умов концесійного договору.

3. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю концесіонера, використовуються концесіонером відповідно до законодавства України.

Стаття 23. Захист права концесіонера на майно, одержане ним у концесію

1. Положення чинного законодавства України щодо захисту права власності поширюється на концесіонера щодо захисту його права на майно, отримане за погодженням з концесієдавцем у власність у порядку, визначеному чим Законом, за виключенням майна, яке створене відповідно до умов концесійного договору та програми підвищення ефективності та/або без погодження з концесіонером.

2. Концесіонер може вимагати повернення майна, визначеного у частині першій цієї статті з чужого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування шкоди, завданої майну громадянами, юридичними особами, концесієдавцем.

Стаття 24. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об'єкта концесії

1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об'єкта концесії несе концесієдавець, якщо інше не встановлено концесійним договором.

2. Майно, отримане концесіонером або створене відповідно до умов концесійного договору, страхується концесіонером на користь того учасника концесійного договору, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта концесії.

Стаття 25. Припинення діяльності державного або комунального підприємства, майно якого надано у концесію

1. Припинення діяльності державного або комунального підприємства, майно якого передається в концесію, здійснюється шляхом його ліквідації.

2. Право повного господарського відання на майно, що було закріплене за державним або комунальним підприємством та передається у концесію, припиняється.

3. Працівникам державного або комунального підприємства, що припинило свою діяльність, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені законодавством України для працівників, які звільняються у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці.

4. Концесієдавець зобов'язаний при укладенні концесійного договору передбачити в умовах договору переважне використання в концесійній діяльності працівників - громадян України, в тому числі і звільнених у зв'язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого надано у концесію.

Стаття 26. Передача об'єкта концесії

1. Передача об'єкта у концесію здійснюється у строки і на умовах, визначених у концесійному договорі.

2. Майно, отримане у концесію, включається до балансу концесіонера - юридичної особи або враховується у встановлених законом формах звітності для фізичної особи - підприємця, з зазначенням, що це майно отримане у концесію.

3. Якщо концесієдавець у строки і на умовах, визначених у концесійному договорі, не передасть (не прийме) об'єкт концесії, концесіонер має право вимагати від концесієдавця передачі (прийняття) об'єкта концесії.

4. Якщо концесіонер у строки і на умовах, визначених у концесійному договорі, не прийме (не поверне) об'єкт концесії, концесієдавець має право вимагати від концесіонера прийняття (повернення) об'єкта концесії та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або вимагати розірвання концесійного договору і відшкодування збитків, завданих йому невиконанням концесійного договору.

підвищення ефективності.

Розділ IV ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ

1. Держава гарантує додержання встановлених актами законодавства умов для провадження концесіонерами діяльності, пов'язаної з виконанням концесійних договорів, захист їхніх прав і законних інтересів.

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність концесіонерів, пов'язану з виконанням концесійних договорів, крім випадків, якщо таке втручання передбачено законодавством, концесійним договором і здійснюється в межах їх повноважень.

3. Майнові та фінансові ресурси концесіонерів, які виконують концесійні договори в Україні, не можуть бути примусово відчужені, крім випадків, установлених законом. Зазначені ресурси можуть використовуватися винятково для здійснення рятівних заходів у разі надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру. У такому разі концесіонер має право на компенсацію відповідно до закону.

4. У разі прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права концесіонерів, збитки, завдані їм внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому законом.

Розділ V. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 27. Бухгалтерський облік та фінансова звітність

Бухгалтерський облік та фінансова звітність щодо концесійної діяльності ведеться відповідно до законодавства України.

Стаття 28. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні матеріальних цінностей у зв'язку з концесійним договором

Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при ввезенні матеріальних цінностей у зв'язку з виконанням умов концесійного договору справляються відповідно до законодавства України.

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

розробити та затвердити типові концесійні договори.

4. Кабінету Міністрів України та відповідним органам місцевого самоврядування у тримісячний строк після опублікування цього Закону привести у відповідність до вимог цього Закону договори концесії, які були укладені до набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос