Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования положений судебной защиты иностранцев и лиц без гражданства)

Проект закона Украины от 05.04.2013 № 2743
Дата рассмотрения: 05.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005р., NN 35-37, ст. 446):

1) частину четверту статті 58 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У справах за позовними заявами іноземців та осіб без громадянства довіреність фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді може бути посвідчена за рішенням суду";

2) частину другу статті 68 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У справах про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства суд забезпечує особі перекладача незалежно від наявності доказів про неспроможність оплатити такі послуги, крім випадку, коли така особа заявляє клопотання про забезпечення участі перекладача за власний кошт";

3) у статті 183-5:

частину другу після слів "позовної заяви" доповнити словами "крім справ про примусове видворення, які розглядаються у п'ятиденний строк з дня відкриття провадження за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень";

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"3-1. При задоволенні позовної заяви суб'єкта владних повноважень про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства суд може вирішити питання про затримання іноземців та осіб без громадянства, якщо така вимога заявлена";

Частину п'яту доповнити новим реченням такого змісту:

"Судові рішення у справах про примусове видворення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку суб'єктом владних повноважень в п'ятиденний строк з дня їх проголошення, а іноземцем чи особою без громадянства в п'ятиденний строк з дня вручення судового рішення в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті";

4) після статті 185-5 доповнити новою статтею такого змісту:

"Стаття 183-6. Особливості провадження у справах щодо перегляду рішення про затримання іноземців та осіб без громадянства з метою їхнього видворення

1. Позовні заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про затримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, подається до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням цих органів. Первинний строк затримання за рішенням суду може бути до двох місяців. Таке рішення підлягає негайному виконанню.

2. У разі невиконання рішення про примусове видворення та відсутності інших засобів його забезпечення протягом строку, санкціонованого рішенням суду, за позовом суб'єкта владних повноважень, на який покладено обов'язок виконання рішення про примусове видворення, суд за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства може продовжити строк утримання на один місяць.

3. Загальний термін утримання іноземця чи особи без громадянства з метою забезпечення виконання рішення про примусове видворення не може перевищувати 12 місяців.

4. За позовом затриманої особи суд за місцем перебування такої особи або за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень, на який покладено обов'язок виконання рішення про примусове видворення, за вибором позивача не частіше одного разу на місяць перевіряє наявність підстав для звільнення особи з пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

5. Адміністративні справи, передбачені частиною першою, другою та четвертою цієї статті, розглядаються судом у п'ятиденний строк з дня подання позовної заяви.

6. Судові рішення у визначених адміністративних справах можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом п'яти робочих днів з дня їх вручення".

2. Пункт 15-1 частини першої статті 19 Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) виключити.

3. В пункті 8 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011р., N 51, ст. 577) після слів "Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" доповнити словами "а також іноземці та особи без громадянства у справах з приводу їх видворення".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос