Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно соблюдения природоохранного законодательства при использовании биоресурсов)

Проект закона Украины от 04.04.2013 № 2732
Дата рассмотрения: 04.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2010 р., N 11, ст. 112):

1) у статті 91:

частини третю і четверту після слів "природних ресурсів" доповнити словами "(крім водних біоресурсів)";

доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:

"Спеціальне використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється з дотриманням їх режиму відповідно до лімітів та прогнозів допустимого вилову, які встановлюються для кожного водного об'єкта (його частини) та затверджуються центральним органом виконавчої влади з формування державної політики в галузі рибного господарства та рибної промисловості за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Спеціальне використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі дозволів на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Дії щодо одержання погоджень, які передують отриманню документа дозвільного характеру, здійснюються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб'єкта господарювання.".

У зв'язку з цим частини п'яту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - сімнадцятою;

2) статтю 14 доповнити частиною такого змісту:

"З метою забезпечення охорони, раціонального використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначаються режими рибальства, добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з формування державної політики в галузі рибного господарства та рибної промисловості за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.".

2. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97):

1) частину першу статті 1 після слів "Про мисливське господарство та полювання" доповнити словами ", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів";

2) у статті 25:

у частині другій слова "та спортивне рибальство" замінити словами ", спортивне рибальство та інший вид використання водних біоресурсів";

частину третю після слів "цим Законом" доповнити словами ", Законом України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".

3. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

1) назву Закону викласти у такій редакції:

"Про водні біоресурси та харчову продукцію з них";

2) у статті 1:

в абзаці другому слова "з сертифікації" замінити словами "з оцінки відповідності";

абзаци третій і четвертий виключити;

в абзаці шостому слово "ділянці" замінити словом "частині";

в абзаці одинадцятому слова і цифри ", що підлягає зберіганню при температурі від 0° C до мінус 15° C" виключити;

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"продукти добування (вилову) - вилучені водні біоресурси;";

абзаци тринадцятий і чотирнадцятий виключити;

в абзаці п'ятнадцятому слова "лов, добування" замінити словами "добування (вилову)";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Термін "водні біоресурси (водні біологічні ресурси)" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"; терміни "декларація про відповідність", "орган з оцінки відповідності", "підтвердження відповідності" - у значенні, наведеному у Законі України "Про підтвердження відповідності".";

3) у частині другій статті 2 слова "Якість та безпека" замінити словами "Безпечність та якість";

4) частину першу статті 3 викласти у такій редакції:

"Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями відповідно до встановлених лімітів (квот), а у разі відсутності лімітів (квот) - прогнозів допустимого вилову та позитивних результатів ветеринарно-санітарної оцінки стану промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів загальнодержавного значення і показників безпеки водних біоресурсів.";

5) абзац четвертий частини третьої статті 8 виключити;

6) абзаци третій та п'ятий частини другої статті 10 виключити;

7) у тексті Закону слова "свідоцтво про якість" та "свідоцтво виробника про якість" у всіх відмінках замінити словами "свідоцтво про якість та/або декларація про відповідність" у відповідному відмінку, а слово "лову" - словами "добування (вилову)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос