Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления порядка пересмотра Верховным Судом Украины судебных решений и решений внесудебных органов относительно лиц, которые по заключению прокурора не подлежат реабилитации

Проект закона Украины от 04.04.2013 № 2728
Дата рассмотрения: 04.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення порядку перегляду Верховним Судом України судових рішень та рішень позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора не підлягають реабілітації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 9 - 10, ст. 88) доповнити статтями 4441, 4531, 4541 такого змісту:

"Стаття 4441. Перегляд Верховним Судом України судових рішень та рішень позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора не підлягають реабілітації відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

1. Верховний Суд України переглядає судові рішення та рішення позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора не підлягають реабілітації відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", у порядку, встановленому статтями 4531 та 4541 цього Кодексу.";

"Стаття 4531. Порядок перегляду Верховним Судом України судових рішень та рішень позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора не підлягають реабілітації відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

1. Справа з висновком прокурора, надіслана до Верховного Суду України відповідно до статті 7 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів постановляє ухвалу про призначення справи до судового розгляду.

2. Якщо зі справи та висновку прокурора вбачається наявність заінтересованих осіб, суддя-доповідач повідомляє їх про дату, час та місце розгляду справи не пізніше як за десять днів до дня розгляду. Повідомлення особи, щодо якої складено висновок прокурора про відсутність підстав для її реабілітації, якщо така особа є живою, про розгляд справи Верховним Судом України є обов'язковим.

3. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення або рішення позасудового органу відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" розглядається на засіданні Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.

4. Відкриття судового засідання, роз'яснення його учасникам прав та обов'язків, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу здійснюються за правилами параграфа 3 глави 28 цього Кодексу.

5. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині четвертій цієї статті, та розгляду клопотань учасників судового провадження суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст судового рішення чи рішення позасудового органу, за яким було особу засуджено, а також про зміст висновку прокурора, який надійшов до Верховного Суду України.

6. Прокурор, який надіслав справу з висновком до Верховного Суду України, а також заінтересовані особи, у разі їх прибуття у судове засідання, мають право надати пояснення по суті справи. Першою дає пояснення сторона обвинувачення.

7. Неприбуття осіб, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

8. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині шостій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

9. Нарада суддів проводиться з додержанням вимог, передбачених статтями 367 і 375 цього Кодексу.

10. Строк розгляду Верховним Судом України справи з висновком прокурора, надісланої до Верховного Суду України відповідно до статті 7 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", не може перевищувати одного місяця з дня надходження до суду.";

"Стаття 4541. Повноваження Верховного Суду України у справах про перегляд судових рішень та рішень позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора не підлягають реабілітації відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"

1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду постановляється одна з таких ухвал:

1) про визнання особи такою, що обґрунтовано засуджена або піддана покаранню позасудовим органом і на яку не поширюється дія статті 1 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні";

2) про скасування рішень, ухвалених щодо особи судами України, судами Союзу РСР, військовими трибуналами та позасудовими органами, в тому числі за межами території колишнього Радянського Союзу, та визнання цієї особи такою, що необґрунтовано засуджена або піддана покаранню і яка підлягає реабілітації відповідно до статті 1 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

2. Судді, які не погоджуються з ухвалою, можуть висловити окрему думку, що додається до ухвали.

3. Ухвала Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена учасникам судового провадження не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

4. Ухвала Верховного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена.".

2. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41 - 42, N 43, N 44 - 45, ст. 529) частину другу статті 38 доповнити пунктом п'ятим такого змісту:

"5) переглядає судові рішення та рішення позасудових органів щодо осіб, які за висновком прокурора не підлягають реабілітації відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".".

3. У Законі України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262; із змінами, внесеними Законом України від 15 травня 1992 року N 2353-12):

1) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:

"За наявності підстав для визнання особи такою, що згідно зі статтею 2 цього Закону не підлягає реабілітації, прокурор надсилає до Верховного Суду України справу з висновком щодо такої особи, яка засуджена судом чи піддана покаранню за рішенням позасудового органу. Така справа розглядається Верховним Судом України в порядку, встановленому процесуальним законом.";

2) частини п'яту, шосту, сьому та восьму статті 7 виключити;

3) статтю 8 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос