Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стажировки студентов с дальнейшим трудоустройством и обеспечения молодых специалистов первым рабочим местом

Проект закона Украины от 04.04.2013 № 2725
Дата рассмотрения: 04.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стажування студентів з подальшим працевлаштуванням та забезпеченням молодих спеціалістів першим робочим місцем

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині першій статті 197 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) слово "двох" замінити словом "трьох";

2. У Законі України "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 63, ст. 2565):

1) статтю 1 доповнити новим дванадцятим пунктом:

"12) основне місце роботи - місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору із оформленням трудової книжки та занесенням до неї запису про працевлаштування";

2) пункти 12 - 24 вважати відповідно пунктами 13 - 25;

3) частину третю статті 11 після слів "із статей" доповнити словами "встановлювати обмеження щодо навчальних закладів, випускниками або студентами яких є кандидати на посаду";

4) частину другу статті 14 після слів "штатних працівників" доповнити словами "від 10 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі одного робочого місця, а якщо чисельність штатних працівників облікового складу більше 20 осіб встановлюється норматив у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік";

5) частину статті 14 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підприємства, установи, організації самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування молоді відповідно до встановленого нормативу. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення. Виконанням нормативу робочих місць вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією молоді, для яких це місце роботи є основним";

6) частину третю статті 14 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"До 20 травня кожного року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення зобов'язаний довести інформацію про вакансії, що підпадають під визначення першого робочого місця до відома керівників вищих та професійно-технічних навчальних закладів";

7) у частині першій статті 28 слово "десяти" замінити словом "восьми";

8) частину першу статті 29 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У випадках, коли студент надав докази проходження на даний момент стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, вищий навчальний заклад зобов'язаний надати студенту право на вільний графік відвідування занять на період стажування з метою сприяти студенту у розвитку професійних практичних навичок".

3. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 16, ст. 167):

1) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

"Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше трьох років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Трирічний строк першого робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодого громадянина до призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу";

2) статтю 7 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Роботодавець, який надає працездатній молоді перше робоче місце, зобов'язаний забезпечити гарантії зайнятості прийнятих осіб та не розривати трудовий договір з ними у зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників протягом трьох років";

6) доповнити новою статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Порядок проходження навчально-виробничої практики на першому робочому місці

Особа, яка перебуває на останньому курсі навчання вищого або професійно-технічного закладу освіти і якій запропоновано перше постійне робоче місце, може претендувати на проходження переддипломної або навчально-виробничої практики за місцем майбутньої основної роботи.

Заява про бажання проходити переддипломну або навчально-виробничу практику за місцем майбутньої основної роботи повинна бути подана роботодавцю не пізніше, ніж за місяць до початку практики.

Роботодавець, що отримав подібну заяву від особи, якій запропонував перше робоче місце, зобов'язаний не пізніше, ніж за два тижні до початку практики направити на ім'я керівника навчального закладу чи його структурного підрозділу (факультету, департаменту, інституту тощо) клопотання про направлення особи, яка завершує навчання, на практику за місцем майбутнього працевлаштування".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін з дня набрання чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос