Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно совершенствования механизма исполнения решений и заключений)

Проект закона Украины от 04.04.2013 № 2724
Дата рассмотрения: 04.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо вдосконалення механізму виконання рішень та висновків)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 49, ст. 272):

1. статтю 61 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Конституційний Суд України у процесі розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України перевіряє відповідні акти чи їх окремі частини за кожною з підстав, передбачених статтею 15 цього Закону.";

2. статтю 65 доповнити новою частиною такого змісту:

"Рішення Конституційного Суду України повинно бути обґрунтованим, розсудливим, безстороннім й містити повне та всебічне дослідження усіх питань, поставлених у конституційному поданні чи конституційному зверненні. Правові позиції у рішенні Конституційного Суду України повинні бути викладені чітко, логічно та однозначно.";

3. частину третю статті 67 викласти в такій редакції:

"Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України протягом 10 днів з дня їх підписання публікуються в офіційних друкованих виданнях та у "Віснику Конституційного Суду України".";

4. частину другу статті 70 викласти в такій редакції:

"Конституційний Суд України визначає у своєму рішенні, висновку порядок і строки їх виконання, а також покладає на відповідні державні органи обов'язки щодо забезпечення виконання рішення, додержання висновку.";

5. частину третю статті 70 доповнити словами "Про результати виконання рішення, додержання висновку Конституційний Суд України повідомляється письмово.";

6. статтю 70 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав (в тому числі майнових) та відшкодування матеріальної шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами, що визнані неконституційними.";

7. статтю 73 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"З моменту втрати чинності неконституційними актами чи їх окремими положеннями, якими було внесено зміни до діючих актів, відновлюється дія відповідних попередніх редакцій.";

8. статтю 74 викласти в такій редакції:

"Стаття 74. Врегулювання правовідносин, що виникли внаслідок дії акта, визнаного неконституційним

Конституційний Суд України при прийнятті рішення про визнання актів або їх окремих положень неконституційними одночасно вирішує проблемні питання дії в часі таких актів або їх окремих положень відповідно.

Конституційний Суд України може вказати на преюдиціальність свого рішення при розгляді судами загальної юрисдикції позовів у зв'язку з правовідносинами, що виникли внаслідок дії неконституційного акта.

Рішення Конституційного Суду України, яким визнаються такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними) акти або їх окремі положення щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг є преюдиціальними.

Порушення прав, спричинене дією неконституційного акта чи його окремих положень не потребує додаткового підтвердження судами загальної юрисдикції.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос