Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жильцов общежитий" (относительно уточнения сферы применения Закона и усовершенствования отдельных положений о передаче общежитий в собственность территориальных общин)

Проект закона Украины от 02.04.2013 № 2682
Дата рассмотрения: 02.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (щодо уточнення сфери застосування Закону та удосконалення окремих положень про передачу гуртожитків у власність територіальних громад)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008, N 46, ст. 323; із змінами, внесеними законами України від 08.09.2011 N 3716-VI та від 16.10.2012 N 5459-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

частину четверту викласти у такій редакції:

"Дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, що знаходяться у приватній власності, крім гуртожитків, визначених у частині п'ятій цієї статті.";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, що були включені до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі на ті гуртожитки, що у подальшому були відчужені чи передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб.";

у зв'язку з цим частину п'яту вважати відповідно частиною шостою.

2) у статті 3:

пункт четвертий частини першої після слів "у процесі приватизації (корпоратизації)," доповнити словами "у тому числі ті гуртожитки, що у подальшому були відчужені чи передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб,".

3) у статті 4:

частину другу після слів "у процесі приватизації (корпоратизації)," доповнити словами "у тому числі в тих гуртожитках, що у подальшому були відчужені чи передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб,".

4) у статті 5:

пункт четвертий частини 1 після слів "відповідно до чинного законодавства" доповнити словами "або за рішенням суду у випадку відмови органів управління (уповноважених осіб) власників гуртожитків від передачі гуртожитків".

5) у статті 8:

частину першу після слів "шляхом корпоратизації чи приватизації колишніх державних підприємств," доповнити словами "або підприємств та організацій, на користь яких гуртожитки, включені до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), були відчужені чи передані у статутний капітал,".

6) у статті 14:

перший абзац частини третьої після слів "у процесі приватизації (корпоратизації)," доповнити словами "у тому числі ті гуртожитки, що у подальшому були відчужені чи передані такими товариствами до статутних капіталів інших юридичних осіб,";

у частині четвертій слова "або суд" виключити;

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У випадку відмови органів управління (уповноважених осіб) власників гуртожитків від передачі гуртожитків, рішення про передачу гуртожитків у власність територіальних громад приймає суд за позовом відповідних органів місцевого самоврядування.".

7) у пункті 3 розділу VIII "Прикінцеві положення":

перше речення після слів "створених у процесі приватизації чи корпоратизації" доповнити словами "(у тому числі тих гуртожитків, що у подальшому були відчужені чи передані такими підприємствами до статутних капіталів інших юридичних осіб)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос