Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования государственных и коммунальных печатных средств массовой информации

Проект закона Украины от 09.04.2013 № 2600-1
Дата рассмотрения: 09.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 1, ст. 1)

1) в статті 8:

доповнити частиною другою такого змісту:

"Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації".

У зв'язку з цим частину другу - третю вважати третьою - четвертою.

2) в статті 15:

доповнити частину першу абзацом п'ятим такого змісту:

"4) якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування".

3) в статті 18:

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інформації приймають рішення про припинення випуску друкованого засобу масової інформації та діяльності редакції також у випадку, якщо у процесі реформування друкованого засобу масової інформації не було здійснено приватизацію редакції цього засобу масової інформації".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати четвертою - шостою.

Частину четверту викласти в такій редакції:

"Реєструючий орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації недійсним у разі:

подання засновником (співзасновниками) погодженого з редакцією письмового повідомлення про припинення випуску друкованого засобу масової інформації;

неподання після завершення процесу реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації органами державної влади, іншими державними органами або органами місцевого самоврядування, які є їх засновниками (співзасновниками), заяви про перереєстрацію відповідних друкованих засобів масової інформації;

прийняття рішення суду про припинення випуску друкованого засобу масової інформації".

4) доповнити Закон Розділом II-1 такого змісту:

"Розділ II-1. Реформування друкованих засобів масової інформації

Стаття 33-1. Порядок прийняття рішення про реформування друкованих засобів масової інформації

Друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) якого виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, у строк до 31 грудня 2016 року повинні бути реформовані.

Спільне рішення про реформування та спосіб реформування друкованого засобу масової інформації приймається на загальних зборах засновників (співзасновників) друкованого засобу масової інформації та редакції на яких присутні не менш як три чверті загальної кількості працівників, що перебувають в її штаті, засновник (співзасновник) більшістю голосів від учасників загальних зборів.

Під час реформування друкованого засобу масової інформації не допускається зміна державної мови видання.

Стаття 33-2. Способи реформування друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) якого виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування

Реформування друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) якого виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, здійснюється такими способами:

Реформування шляхом зміни засновника друкованого засобу масової інформації, вказаного у частині другій статті 8 цього Закону і передачі ним своїх прав засновника третім особам в порядку, передбаченому цим Законом;

Реформування друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) якого виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування шляхом приватизації майна редакції та перетворення її в господарське товариство.

Перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих центральними органами виконавчої влади, Президентом України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, Фондом державного майна України в офіційні друковані видання.

Стаття 33-3. Реформування шляхом зміни засновника друкованого засобу масової інформації

У разі відсутності у майні редакції державного чи комунального майна зміна засновника (складу співзасновників) відбувається на підставі договору між органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, що є засновниками (співзасновниками) та правонаступниками відповідно до вимог цивільного законодавства.

Першочергове право на укладення договору має трудовий колектив редакції друкованого засобу масової інформації. Для укладення договору трудовий колектив редакції друкованого засобу масової інформації повинен утворити господарське товариство в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, іншими законами України.

У разі відмови трудового колективу редакції друкованого засобу масової інформації, інших співзасновників від укладення зазначеного договору правонаступники визначаються на конкурсних засадах.

Порядок проведення конкурсу визначається Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах.

Договір про зміну засновника (складу співзасновників) обов'язково повинен містити умови стосовно забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення та тематичної спрямованості.

Договір про зміну засновника (складу співзасновників) обов'язково повинен містити умови стосовно забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення та тематичної спрямованості.

Договір про зміну засновника (складу співзасновників) обов'язково повинен містити умови стосовно забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення та тематичної спрямованості.

Договір про зміну засновника (складу співзасновників) є підставою для подання правонаступниками заяви про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".

Стаття 33-4. Реформування друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) якого виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування шляхом приватизації майна реакції

У разі наявності у майні редакції державного чи комунального майна реформування друкованого засобу масової інформації здійснюється шляхом приватизації майна редакції відповідно до законодавства з питань приватизації, враховуючи особливості, визначені цим Законом

Трудовий колектив редакції має пріоритетне право на участь в реформуванні друкованого засобу масової інформації.

Для участі у реформуванні друкованого засобу масової інформації члени трудового колективу створюють господарське товариство у порядку, передбаченим законодавством.

Рішення про участь у реформуванні друкованого засобу масової інформації шляхом приватизації редакції друкованого засобу масової інформації приймається на загальних зборах трудового колективу, у яких брало участь більше 50 відсотків працівників підприємства або їх уповноважених представників.

На підставі рішення про участь у реформуванні друкованого засобу масової інформації шляхом приватизації редакції друкованого засобу масової інформації засновується господарське товариство членів трудового колективу.

У випадку відмови трудового колективу брати участь в реформуванні друкованого засобу масової інформації друкованого засобу масової інформації або якщо протягом 3 місяців з дня повідомлення про включення редакції друкованого засобу масової інформації до списку об'єктів, які підлягають приватизації трудовий колектив редакції не виявив бажання викупити редакцію поза конкурсом, приватизація редакції здійснюється за конкурсом в порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Стаття 33-5. Особливі умови реформування редакції друкованого засобу масової інформації

Договір купівлі-продажу повинен містити умови щодо забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення та тематичної спрямованості, а також забезпечення соціальних гарантій журналістам друкованого засобу масової інформації.

Стаття 33-6. Припинення випуску друкованого засобу масової інформації та випуск на базі цього засобу офіційних друкованих видань

Друковані засоби масової інформації, засновані центральними органами виконавчої влади, можуть перетворюватися в офіційні друковані видання за рішенням їх засновників (співзасновників).

У разі коли органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування виступають засновниками кількох друкованих засобів масової інформації, здійснюється випуск лише одного офіційного друкованого видання.

Стаття 33-7. Особливості управління майном редакцій державних і комунальних друкованих засобів масової інформації у процесі їх реформування

Управління майном редакцій державних друкованих засобів масової інформації до завершення реформування здійснюється уповноваженими органами управління, які є засновниками (співзасновниками) зазначених друкованих засобів масової інформації та редакцій, відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Управління майном редакцій комунальних друкованих засобів масової інформації до завершення реформування здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, які є засновниками (співзасновниками) зазначених друкованих засобів масової інформації та редакцій.

Забороняється проводити операції, наслідком яких може стати відчуження майна редакцій, зокрема його продаж, обмін та застава, встановлення іпотеки, безоплатна передача та реалізація для погашення заборгованості, передача в оренду, внесення його до статутних фондів інших суб'єктів господарювання, передача в управління та проведення операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями (факторинг).

Контроль за реформуванням редакцій друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) якого виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, шляхом приватизації здійснює Фонд державного майна та його територіальні відділення.

Моніторинг за проведенням реформуванням редакцій друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) якого виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, шляхом зміни засновника здійснює Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах.

Стаття 33-8 Надання редакціям майна, приміщень та земельних ділянок, на яких розташовані ці приміщення у процесі реформування

Приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, в яких на час реформування перебували редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на п'ятнадцять років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями) або відповідними органами місцевого самоврядування.

Суборенда приміщень забороняється.

У разі порушення редакцією реформованих друкованих засобів масової інформації умов договору оренди або умов договорів, що укладалися в процесі реформування, договір оренди приміщень та земельних ділянок припиняється".

II. Внести зміни до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 49, ст. 299)

у статті 1:

в абзаці четвертому слова "засіб масової інформації органу державної влади" замінити словами "аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації органу державної влади";

у статті 7 слова "друкованих чи аудіовізуальних" замінити словами "аудіовізуальних (електронних)";

статті 22 і 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Опублікування офіційних документів органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Закони України, постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, постанови Верховного Суду України та Конституційного Суду України, рішення органів місцевого самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо). Друковані засоби масової інформації мають право оприлюднювати офіційні документи органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України і на засадах, передбачених укладеною угодою між цими органами та редакціями друкованих засобів масової інформації.

Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України в друкованих засобах масової інформації

Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України, депутатів сільських, селищних, районних, міських і обласних рад в друкованих засобах масової інформації може відбуватися на договірних засадах відповідно до законодавства України.".

III. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 24, ст. 350) частину першу статті 2 доповнити абзацом 6 такого змісту:

"майно редакції друкованих засобів масової інформації, засновниками (співзасновниками) є органи державної влади, інші державні органи або органи місцевого самоврядування".

IV. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 p., N 24, ст. 170 із наступними змінами) пункт 8 частини першої статті 26 та пункт 7 частини першої статті 43 після слова "заснування" доповнити словами "аудіовізуальних (електронних)"

V. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., N 16, ст. 265; 2006 p., N 18, ст. 155) частину п'яту статті 22 виключити;

VI. У Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 50, ст. 302) у частині другій статті 11 слова "редакцій друкованих періодичних видань органів державної влади" виключити.

VII. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос