Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно урегулирования содержания и порядка применения штрафных санкций в сфере хозяйствования и неустойки)

Проект закона Украины от 05.04.2013 № 2566-1
Дата рассмотрения: 05.04.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання змісту та порядку застосування штрафних санкцій у сфері господарювання і неустойки)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 18, 19-20, 21-22, ст. 144):

1) частину п'яту статті 225 виключити;

2) у частині першій статті 230 після слів "у вигляді" доповнити словами "визначеної відповідно до закону або договору", слова "правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання" виключити;

3) частину шосту статті 232 виключити.

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40-44, ст. 356):

1) статтю 549 викласти у такій редакції:

"Стаття 549. Поняття неустойки

1. Неустойкою є визначена відповідно до закону або договору грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

2. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

3. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

4. Відповідно до закону або договору неустойка може обчислюватись інакше, ніж передбачено у частинах другій та третій цієї статті.";

2) статтю 551 викласти у такій редакції:

"Стаття 551. Зменшення неустойки

1. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.";

3) статтю 624 викласти у такій редакції:

"Стаття 624. Збитки і неустойка

1. Якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою.

2. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли допускається стягнення тільки неустойки, коли збитки можуть бути стягнуті понад неустойку, коли за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або неустойка.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

2. Цей Закон застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності, та до цивільних відносин, що виникли до набрання чинності цим Законом та продовжують існувати після набрання ним чинності.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос