Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовых основ реализации энергосервисных договоров

Проект закона Украины от 05.07.2013 № 2550а
Дата рассмотрения: 05.07.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правових засад реалізації енергосервісних договорів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 33, ст. 471):

1) пункт другий частини четвертої статті 2 доповнити новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"енергосервісних послуг".

2. У Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 30, ст. 283):

1) преамбулу доповнити новими дев'ятнадцятим, двадцятим та двадцять першим абзацами такого змісту:

"енергосервісні послуги" - виконання заходів (у тому числі поставка товарів, виконання робіт, надання послуг), сукупним результатом яких є скорочення витрат замовника енергосервісних послуг на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг протягом терміну, що визначений енергосервісним договором, порівняно до витрат, які були б понесені протягом такого періоду часу за відсутності таких заходів;

"енергосервісний договір" - договір, предметом якого є надання енергосервісних послуг, оплата яких залежить від рівня досягнутого в результаті надання енергосервісних послуг скорочення витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг.

У цьому законі "санітарні норми" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", термін "комунальні послуги" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги".

2) доповнити статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Енергосервісний договір

1. Енергосервісний договір повинен містити такі істотні умови:

а) предмет енергосервісного договору - надання енергосервісних послуг (об'єкт (об'єкти), щодо якого (яких) надаються енергосервісні послуги та перелік конкретних заходів, що становлять енергосервісні послуги);

б) базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг, який для бюджетних установ визначається як усереднене значення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг (у натуральних показниках) з розшифровкою обсягів споживання відносно кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг (в кількісних та вартісних показниках кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг), а також обсяги витрат замовника на обслуговування відповідних мереж, приладів та обладнання у грошовому вираженні за три роки, що передують рокові у якому будуть надані енергосервісні послуги;

в) гарантований розмір щорічного скорочення витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг у грошовому вираженні (для бюджетних установ - за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі) відносно базового рівня протягом строку енергосервісного договору (сумарно, а також окремо по роках та за всіма видами паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг);

г) порядок та методи визначення (розрахунку) та перевірки рівня скорочення витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг у грошовому вираженні відносно базового рівня, досягнутого в результаті надання енергосервісних послуг, протягом трьох років, наступних за роком виконання заходів, що становлять енергосервісні послуги;

ґ) порядок визначення та обсяг щорічних платежів виконавцю за енергосервісним договором з розбивкою по роках протягом строку дії енергосервісного договору;

д) строк дії енергосервісного договору, який для бюджетних установ не може перевищувати 15 років;

е) відповідальність сторін за енергосервісним договором;

є) порядок переходу права власності на товари, прилади, обладнання за енергосервісним договором, які є частиною заходів, що становлять енергосервісні послуги;

ж) порядок коригування положень енергосервісного договору у випадку виникнення обставин (які не залежать від виконавця), що впливають на результат надання енергосервісних послуг, протягом строку енергосервісного договору (суттєві зміни в конструкції або площі об'єкта, щодо якого надаються енергосервісні послуги, порядку та режиму роботи такого об'єкта, погодних умов, інші зміни, які впливають на рівень витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг та не відносяться до енергосервісних послуг).

з) порядок внесення змін та розірвання договору.

За згодою сторін в енергосервісному договорі можуть бути передбачені й інші умови.

2. Впровадження заходів, що становлять енергосервісні послуги, має забезпечувати дотримання санітарних норм і правил (в тому числі повітряно-теплового режиму, рівня штучного освітлення). Якщо фактичний обсяг споживання замовником паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг не забезпечує дотримання положень таких норм і правил, що засвідчено у визначеному порядку органом, уповноваженим здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд, то розрахунок базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг за енергосервісним договором визначається виходячи з нормативів споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг.

3. Сторони енергосервісного договору зобов'язані дотримуватись при виконанні енергосервісного договору узгоджені ними режими та умови споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг (включаючи повітряно-тепловий режим, штучне освітлення, інші характеристики, що відповідають вимогам у сфері організації праці, утримання будинків, будівель, споруд)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Рибак 

Опрос