Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления закупок энергосервисных услуг

Проект закона Украины от 05.07.2013 № 2548а
Дата рассмотрения: 05.07.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості здійснення закупівель енергосервісних послуг

Цей Закон відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" встановлює особливості здійснення закупівель енергосервісних послуг.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг - усереднене значення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг (у натуральних показниках) з розшифровкою обсягів споживання відносно кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг (в кількісних та вартісних показниках кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг), а також обсяги витрат замовника на обслуговування відповідних мереж, приладів та обладнання у грошовому вираженні за три роки, що передують рокові у якому будуть надані енергосервісні послуги;

договір про закупівлю енергосервісних послуг (енергосервісний договір) - договір, предметом якого є надання енергосервісних послуг, оплата яких залежить від рівня досягнутого в результаті надання енергосервісних послуг скорочення витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів, комунальних послуг та (або) обслуговування відповідних мереж, приладів та обладнання;

енергосервісні послуги - виконання заходів (у тому числі поставка товарів, виконання робіт, надання послуг), сукупним результатом яких є скорочення витрат змовника енергосервісних послуг на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг протягом терміну, що визначений енергосервісним договором, порівняно до витрат, які були б понесені протягом такого періоду часу за відсутності таких заходів;

зобов'язання замовника за енергосервісним договором - зобов'язання перед виконавцем енергосервісних послуг, що виникають внаслідок надання замовнику енергосервісних послуг, для виконання яких необхідно здійснити платежі за надані енергосервісні послуги протягом періоду надання цих послуг та у майбутньому в межах строку дії енергосервісного договору на підставі визначення (розрахунку) скорочень витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг, досягнутого в результаті надання енергосервісних послуг, протягом трьох років наступних за роком виконання заходів, що становлять енергосервісні послуги.

2. У цьому Законі термін "паливно-енергетичні ресурси" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про енергозбереження", термін "санітарні норми" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", термін "комунальні послуги" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги". Інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про здійснення державних закупівель".

Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

Цей Закон застосовується до всіх замовників, які здійснюють закупівлю енергосервісних послуг за рахунок державних коштів (повністю або частково), незалежно від вартості предмета закупівлі.

Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКУПІВЛІ ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ ПОСЛУГ

Стаття 3. Оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю

1. Оприлюднення та опублікування інформації про закупівлю здійснюється у порядку та строки, встановлені Законом України "Про здійснення державних закупівель", з урахуванням особливостей, передбачених частиною другою цієї статті.

2. Оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі обов'язково додатково розміщуються у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі енергосервісних послуг перевищує суму, еквівалентну 200 тисячам євро.

Стаття 4. Здійснення закупівель енергосервісних послуг

1. Закупівля енергосервісних послуг здійснюється за процедурами закупівлі в порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. В документації конкурсних торгів, запиті цінових пропозицій, під час проведення переговорів при процедурі закупівлі в одного учасника замовник зазначає:

1) базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі (за цінами (тарифами) на дату оголошення про проведення процедури закупівлі). Якщо за період, щодо якого здійснюється розрахунок обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг на об'єкті, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісних послуг, органом, уповноваженим здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд, у встановленому порядку було зафіксовано порушення дотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, то базовий рівень визначається виходячи з нормативів споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг;

2) повну інформацію про об'єкт, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісних послуг, та обладнання, що використовується на об'єкті для постачання та (або) споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг (в тому числі документацію: технічні паспорти, специфікації, плани, креслення, рисунки, технічні та якісні характеристики, копії договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг), необхідну учаснику для підготовки пропозиції конкурсних торгів, цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника. Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника до такого об'єкта для перевірки та уточнення вказаної вище у цьому пункті інформації;

3) мінімальний розмір економії у грошовому вираженні відповідних витрат замовника на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг та (або) на обслуговування відповідних мереж, приладів та обладнання відносно базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг.

3. При проведенні процедури закупівлі енергосервісних послуг для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції комітет з конкурсних торгів замість такого критерію оцінки пропозиції конкурсних торгів, цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, як ціна договору, оцінює і зіставляє такий критерій, як "показник ефективності енергосервісного договору", який розраховується як сумарне за двадцятилітній період (з дня оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісних послуг) значення різниці між щорічними скороченнями витрат замовника на споживання паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг та (або) витрат на обслуговування відповідних мереж, приладів та обладнання у грошовому вираженні (фактична економія помножена на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та (або) комунальних послуг на дату оголошення про проведення процедури закупівлі) і щорічними платежами переможцю процедури закупівлі за енергосервісним договором, дисконтованими на розмір облікової ставки Національного Банку України. Питома вага критерію "показник ефективності енергосервісного договору" не може бути нижчою 75 відсотків.

Стаття 5. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

1. При закупівлі енергосервісних послуг замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в документації конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

2. Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів у грошовому виразі не може перевищувати 5 відсотків очікуваної вартості закупівлі на умовах, визначених документацією конкурсних торгів.

Стаття 6. Договір про закупівлю енергосервісних послуг

1. Договір про закупівлю енергосервісних послуг (енергосервісний договір) укладається на основі примірного договору, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Порядок розрахунку оплати за енергосервісними договорами, а також порядок розрахунку скорочення витрат замовника на споживання комунальних послуг та паливно-енергетичних ресурсів та (або) на обслуговування відповідних мереж, приладів та обладнання за енергосервісними договорами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Особливості реєстрації зобов'язань розпорядника бюджетних коштів за енергосервісним договором

Особливості реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань за енергосервісним договором визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Стаття 8. Особливості відміни замовником торгів із закупівлі енергосервісних послуг чи визнання їх такими, що не відбулися

Відміна замовником торгів із закупівлі енергосервісних послуг чи визнання їх такими, що не відбулися, здійснюється в порядку, встановленому статтею 30 Закону України "Про здійснення державних закупівель", при цьому абзаци перший та третій частини другої цієї статті не застосовуються.

Стаття 9. Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі енергосервісних послуг

Оскарження та контроль за здійсненням закупівлі енергосервісних послуг здійснюються в порядку та з урахуванням строків, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель".

Розділ III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

скасувати нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос