Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования системы государственного управления в сфере дорожного хозяйства

Проект закона Украины от 05.07.2013 № 2536а
Дата рассмотрения: 05.07.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи державного управління у сфері дорожнього господарства

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 51, ст. 556):

1) у статті 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: "державне управління автомобільними дорогами загального користування - здійснення суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо управління, організації й контролю функціонування та розвитку автомобільних доріг загального користування".;

2) у статті 6 слова "у галузі транспорту" замінити словами ", що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства";

3) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Державні органи у сфері автомобільних доріг загального користування

Державними органами у сфері автомобільних доріг загального користування державного значення є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті.

Реалізацію державної політики та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення здійснює Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська державні адміністрації у відповідній адміністративно-територіальній одиниці у відповідності до завдань згідно з чинним законодавством.";

4) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Обов'язки державних органів у сфері автомобільних доріг загального користування державного значення

Основними обов'язками уповноважених органів виконавчої влади у сфері дорожнього господарства є:

1. У сфері формування державної політики:

1) розроблення пропозицій щодо формування та забезпечення реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та програм розвитку дорожнього господарства;

2) розроблення заходів щодо інтеграції автомобільних доріг загального користування до міжнародної мережі автомобільних доріг та гармонізація технічних норм і правил з вимогами міжнародного законодавства;

3) розроблення заходів з безпеки дорожнього руху;

4) інші повноваження, визначені законами та покладені Президентом України.

2. У сфері реалізації державної політики:

1) забезпечення фінансування та організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування;

2) забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг загального користування;

3) забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг;

4) реалізація заходів з безпеки дорожнього руху;

5) інші повноваження визначені законами та покладені Президентом України.

3. У сфері управління об'єктами державної власності:

1) управління підприємствами, установами та організаціями у сфері дорожнього господарства державного сектору економіки;

2) здійснення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг;

3) інші повноваження визначені законами та покладені Президентом України.

4. У сфері контролю та нагляду:

1) своєчасне оповіщення користувачів автомобільних доріг про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобів шляхом встановлення за погодженням з Міністерства внутрішніх справ України на відповідній ділянці автомобільної дороги інформаційно-вказівних дорожніх знаків з зазначенням строку, причини обмеження чи припинення руху і маршруту об'їзду, а також на офіційних веб-сайтах уповноважених органів виконавчої влади у сфері дорожнього господарства:

не пізніше ніж, за 7 діб до введення в дію планового обмеження або припинення руху транспортних засобів;

не пізніше 1 доби після введення в дію аварійного обмеження або припинення руху транспортних засобів;

2) здійснення контролю, технічного нагляду за станом автомобільних доріг загального користування, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо їх ліквідації;

3) інші повноваження визначені законами та покладені Президентом України.

Порядок оперативного інформування учасників дорожнього руху про стан аварійності на автомобільних дорогах, дорожнього покриття, тимчасового обмеження або припинення руху, а також гідрометеорологічних та інших умов дорожнього руху встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.";

5) доповнити Закон статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Основні обов'язки органу управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення

Основними обов'язками органу управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення є:

1) розроблення пропозицій щодо державної політики управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, а також внесення пропозицій щодо її формування у сфері дорожнього господарства;

2) розроблення пропозицій щодо фінансування та здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів щодо автомобільних доріг місцевого значення;

3) розробка та реалізація заходів з безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах місцевого значення;

4) забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів з нормативними технічними характеристиками і навантаженнями на автомобільних дорогах місцевого значення;

5) організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, відповідного інженерного облаштування, розміщення об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд;

6) організація та забезпечення технічного нагляду при будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні автомобільних доріг місцевого значення;

7) виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах місцевого значення і здійснення заходів щодо їх ліквідації;

8) забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення;

9) завчасне оповіщення користувачів автомобільних доріг про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення;

10) забезпечення належного маршрутного орієнтування користувачів автомобільних доріг місцевого значення;

11) забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг місцевого значення у зимовий період;

12) озеленення смуги відведення автомобільних доріг місцевого значення;

13) здійснення статистичного обліку та паспортизації автомобільних доріг місцевого значення та штучних споруд на них (мостів, шляхопроводів, труб), а також планування проведення першочергових (невідкладних) ремонтно-відновлювальних робіт на мостах і шляхопроводах";

14) організація та забезпечення контролю за станом автомобільних доріг місцевого значення при їх будівництві, реконструкції, ремонті та утримані відповідно до чинного законодавства.";

6) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Основні права державних органів у сфері автомобільних доріг загального користування державного значення

Уповноважені органи виконавчої влади у сфері дорожнього господарства мають право:

1) залучати до виконання робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також одержувати в установленому законодавством порядку необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

2) приймати у випадках та у порядку, передбачених законодавством, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ, рішення про обмеження або заборону руху автомобільними дорогами, здійснювати оприлюднення такої інформації;

3) вимагати дотримання норм природоохоронного законодавства учасниками дорожнього руху та ініціювати притягнення до адміністративної відповідальності за забруднення та засмічення автомобільної дороги і смуги її відведення;

4) вимагати від користувачів автомобільних доріг відшкодування збитків, завданих автомобільним дорогам та їх складовим;

5) обмежувати або забороняти рух транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, визначені для них державними стандартами, у разі відсутності відповідного спеціального погодження;

6) у випадках, передбачених законом, складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення.

Державні органи у сфері автомобільних доріг загального користування також мають інші права, визначені законами та Президентом України.";

7) доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:

"Стаття 12-1. Основні права органу управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення

Орган управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення має право:

1) вимагати від користувачів автомобільних доріг місцевого значення виконання вимог цього Закону та інших законодавчих та нормативно-правових актів України, що регулюють функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

2) вносити пропозиції щодо створення комісій з питань відчуження земель приватної та комунальної власності для будівництва або реконструкції автомобільних доріг місцевого значення;

3) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) утворювати, у разі потреби, за погодженням з іншими органами виконавчої влади комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

5) вимагати дотримання норм природоохоронного законодавства учасниками дорожнього руху та ініціювати притягнення до адміністративної відповідальності за забруднення та засмічення автомобільної дороги місцевого значення і смуги її відведення;

6) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання своїх функціональних обов'язків;

7) вимагати від користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення відшкодування збитків, завданих автомобільним дорогам та їх складовим;

8) обмежувати або забороняти рух автомобільними дорогами місцевого значення транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, визначені нормативно-правовими актами, у разі відсутності відповідного спеціального погодження;

9) встановлювати за погодженням з відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху тимчасові обмеження руху транспортних засобів при проведенні ремонтних та інших робіт на автомобільних дорогах місцевого значення;

10) обмежувати або забороняти з повідомленням відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю або здоров'ю учасників дорожнього руху, безпеці вантажів або можливості заподіяння пошкоджень автомобільним дорогам місцевого значення, у тому числі за складних погодних умов;

11) координувати страхування автомобільних доріг місцевого значення або їх складових, відповідальності за відшкодування збитків користувачам автомобільних доріг загального користування місцевого значення;

12) приймати рішення щодо введення відповідних обмежень у русі, вирубки дерев або інших зелених насаджень у смузі відведення автомобільної дороги місцевого значення, якщо це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху та виконанням робіт з розширення доріг, а за погодженням з відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України - рішення щодо запровадження необхідних заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до стандартів, норм, правил, у тому числі шляхом упровадження необхідних технічних засобів організації дорожнього руху;

13) приймати за погодженням з відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України рішення щодо демонтування технічних засобів та рекламоносіїв, що встановлені в межах смуги відведення автомобільної дороги місцевого значення з порушенням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів;

14) організовувати та забезпечувати технічний нагляд та контроль при будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні автомобільних доріг місцевого значення.";

8) у статті 13:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Відповідальність державних органів у сфері автомобільних доріг загального користування";

абзац перший викласти у такій редакції:

"Державні органи у сфері автомобільних доріг загального користування у межах компетенції відповідають за:";

доповнити статтю пунктом 7 такого змісту:

"7) своєчасне та належне оповіщення користувачів автомобільних доріг про строки і порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобів.";

9) доповнити Закон статтею 13-1 такого змісту:

"Стаття 13-1. Відповідальність органу управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення

Орган управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення відповідає за:

1) стан автомобільних доріг місцевого значення відповідно до діючих норм та фінансування;

2) якість робіт з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення;

3) відшкодування збитків користувачам автомобільних доріг загального користування місцевого значення у порядку, визначеному законом;

4) відповідність нормативно-правовим актам розміщення технічних засобів організації дорожнього руху, об'єктів дорожнього сервісу та рекламоносіїв на автомобільних дорогах місцевого значення;

5) цільове використання бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг місцевого значення;

6) санітарний та екологічний стан автомобільних доріг місцевого значення та їх смуг відведення.";

10) у другому реченні частини другої статті 16 слова "органом державного управління автомобільними дорогами загального користування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті";

11) статтю 19 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) завчасне оповіщення учасників руху і мешканців міст інших населених пунктів про строки та порядок обмеження руху транспортних засобів шляхом встановлення за погодженням з Міністерством внутрішніх справ на вулично-дорожній мережі інформаційно-вказівних дорожніх знаків з зазначенням строку, причин обмеження чи припинення руху і маршруту об'їзду, а також на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування:

не пізніше ніж за 7 діб до введення в дію планового обмеження або припинення руху транспортних засобів;

не пізніше 1 доби після введення в дію аварійного обмеження або припинення руху транспортних засобів";

12) статтю 21 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) своєчасне та належне оповіщення учасників руху і мешканців міст та інших населених пунктів про строки та порядок тимчасового обмеження або припинення руху транспортних засобів.";

13) у частині другій статті 27 слова "орган державного управління автомобільними дорогами" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства";

14) текст статті 28 викласти у такій редакції:

"Контроль стану платних автомобільних доріг загального користування, умов руху та контроль за справлянням плати за проїзд ними здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.";

15) у статті 30:

у частині першій слова "органу державного управління автомобільними дорогами загального користування" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства";

у частині другій слова "Орган державного управління автомобільними дорогами загального користування" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами";

16) у статті 33 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства";

17) у статті 36:

у частині першій слова "органами державного управління автомобільними дорогами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті";

у частині другій слова "державних органів управління автомобільними дорогами" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті";

18) у статті 37:

частину першу викласти в такій редакції: "Будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюються згідно з дозволом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та за попереднім погодженням з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами в порядку, передбаченому законодавством України.";

у частині другій слова "Органи державного управління автомобільними дорогами видають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті видає";

у частині третій слова "Органи державного управління автомобільними дорогами у 30-денний строк приймають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті у 30-денний строк приймає";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Технічні правила ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за погодженням з Міністерством внутрішніх справ встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Нормативи та методики визначення витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.";

19) у частині першій статті 38 слова "органами державного управління автомобільними дорогами або" замінити словами "погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами";

20) доповнити статтю 43 частиною такого змісту:

"Нормативні документи, що регламентують порядок визначення вартості дорожньо-будівельних робіт та проектно-дослідницьких робіт даного спрямування, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.";

21) частину першу статті 44 викласти у такій редакції:

"Розроблення стандартів і норм з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.".

2. Внести до Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 2-3, ст. 3) такі зміни:

1) частину першу статті 2 після пункту дев'ятого доповнити пунктом такого змісту:

"10) забезпечує реалізацію державної політики щодо управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;".

У зв'язку з цим пункт десятий вважати відповідно пунктом одинадцятим;

2) частину першу статті 24 після пункту четвертого доповнити пунктами п'ятим та шостим такого змісту:

"5) здійснює державне управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці та несе відповідальність в межах повноважень наданих законодавством;

6) внесення органу державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення пропозицій про перспективи розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць Автономної Республіки Крим;".

У зв'язку з цим пункти п'ятий - сьомий вважати відповідно пунктами сьомим - дев'ятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Рибак 

Опрос