Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно борьбы с браконьерством)

Проект закона Украины от 04.07.2013 № 2521а
Дата рассмотрения: 04.07.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо боротьби з браконьєрством)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст. 97) із наступними змінами) такі зміни:

1) У статті 32 додати частину четверту наступного змісту: "Регулювання чисельності окремих видів диких тварин відбувається у випадку, якщо не існує будь-якого іншого прийнятного вирішення при умові доведеної шкоди.

2) У статті 44:

а) частину третю викласти у такій редакції: "Види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, можуть заноситися до Переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні. Перелік та Положення про нього затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими радами";

б) частину четверту виключити, частину п'яту вважати частиною четвертою.

3) У статті 63:

а) частину четверту викласти у такій редакції:

"Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного світу, не занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування та методик їх розрахунку встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

б) частину шосту викласти у такій редакції:

"Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, які ввезені на територію України або вивозяться за її межі з порушенням законодавства, підлягають конфіскації в установленому законом порядку";

в) після частини шостої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Порядок розпорядження конфіскованими дикими тваринами та іншими об'єктами тваринного світу встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

II. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст. 132 із наступними змінами), такі зміни:

1. Абзац другий частини четвертій статті 20 Закону після слова "петель" додати кому і доповнити словами "капканів".

2. В частину першу статті 32 Закону додати абзац другий та третій наступного змісту: "Селекційний відстріл тварин в природних заповідниках забороняється. Забороняється проведення селекційного відстрілу тварин іншим мисливцем у присутності особи, яка має дозвіл на селекційний відстріл.".

3. У частині першій статті 33 Закону виключити слово "граків".

4. У частині четвертій статті 33 Закону виключити слово "граків".

III. Внести до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст. 230; із наступними змінами) такі зміни:

1) У статті 20:

а) у частині третій абзац третій після слова "обладнання" доповнити словами "газ, дим, струм";

б) у частині четвертій:

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"що зазнають лиха (переправляються кригою, рятуються від бурі, пожежі, снігопаду, розливу, снігової лавини, потрапляють на ожеледицю, наст, до глибокого снігу, на обмерзлих птахів, які знаходяться в ополонках, на тварин в інших місцях надзвичайних ситуацій); на тварин, які знаходяться у безпомічному стані (на нельотний молодняк (хлопунків), молодняк звірів)";

в) доповнити частиною сьомою такого змісту: "Забороняється розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо). Забороняється використання тварин як мішені при навчанні у стрільбі або у змаганнях із стрільби".

2) У статті 25 у кінці частини першої після слова "медицини" додати: "За умови виконання порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах".

IV. Внести до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 41, ст. 546) (Вводиться в дію Постановою ВР N 1268-XII (1268-12) від 26.06.91, ВВР, 1991, N 41, ст. 547 із наступними змінами) такі зміни:

1) У статті 36 у третьому абзаці слова "та правоохоронним органам" виключити.

V. Внести до Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст. 198) із наступними змінами) такі зміни:

1) У кінці статті 40 додати:

"Розмір компенсації за незаконне збирання, знищення або пошкодження видів рослин, занесених до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також за знищення чи погіршення середовищ їх зростання, та методика її розрахунку встановлюються Кабінетом Міністрів України".

VI. Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст. 502) (Вводиться в дію Постановою ВР N 2457-XII (2457-12) від 16.06.92, ВВР, 1992, N 34, ст. 503; із наступними змінами) такі зміни:

1) У статті 3:

а) У частині першій у кінці другого абзацу додати абзац третій наступного змісту: "Пам'ятки природи також можуть відноситися до штучно створених об'єктів";

б) У частині третій у третьому абзаці після слова "зоологічні" додати "сакральні";

в) У частині третій додати абзац четвертий наступного змісту: "Пам'ятки природи також можуть знаходитися на території інших об'єктів природно-заповідного фонду".

2) У статті 15 у частині першій після слова "компонентів" додати слова "збереження та", а після слова "них" додати слова "забезпечення екологічного моніторинга, екологічного прогнозування,".

3) У статті 16:

а) У частині першій у абзаці четвертому після слова "рибальство" додати "сінокосіння механізованим засобом, розміщення пасік, біотехнічні заходи, регулювання чисельності тварин, ліквідація захаращеності та розчищення горілих ділянок лісу";

б) У частині другій абзац другий виключити.

4) У статті 27 у частині першій після слова "стані" додати " у природних або штучних умовах".

VII. Внести до Закону України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст. 201) із наступними змінами) такі зміни:

1) Статтю 11 доповнити частиною восьмою наступного змісту: "Забороняються всі форми навмисного відлову, збирання і навмисного вбивства (за допомогою отрутохімікатів, вилучення яєць з середовищ існування, знищення місць виведення потомства, відпочинку, тощо) об'єктів Червоної книги України".

VIII. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. У статті 851:

а) Назву статті викласти у новій редакції:

"Виготовлення чи збут, зберігання, реклама заборонених знарядь добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу";

б) У частині першій після слова "збут" доповнити словом "зберігання", а у частині другій після слова "виготовлення" додати "чи без такої";

в) додати частину третю:

"Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування заборонених знарядь добування (зберігання) об'єктів тваринного або рослинного світу - тягне за собою накладання штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюдження реклами - від ста до двохсот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян".

2. Статтю 881 викласти у такій редакції:

Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Ті самі дії, вчинені щодо об'єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

3. У статті 90 після слова "добутого" додати "чи без такої.".

4. Статтю 160 Закону викласти у новій редакції:

"Торгівля з рук вздовж автомобільних шляхів, а також в містах, інших населених пунктах, на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та інших невстановлених місцях - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

Торгівля з рук у невстановлених місцях промисловими товарами - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі".

5. У статті 255 у частині першій пункт 9 доповнити наступним абзацом:

"громадський інспектор з охорони довкілля (851, 881, 90, 91)".

IX. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з моменту набрання чинності цим Законом:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос