Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации механизма применения статей 212 и 212-1 Уголовного кодекса Украины

Проект закона Украины от 04.07.2013 № 2512а
Дата рассмотрения: 04.07.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації механізму застосування статей 212 та 2121 Кримінального кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст. 131):

1) у частині другій статті 44:

слово "виключно" - виключити;

після слова "судом" доповнити словами "та, у передбачених законом випадках, слідчим або прокурором";

2) у статті 212:

в частині четвертій: слова "вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила" замінити словами "до моменту проголошення судового рішення було сплачено";

слово "відшкодувала" замінити словами "було відшкодовано";

примітку доповнити абзацом наступного змісту:

"Визначення розміру коштів в цілях кваліфікації цієї статті здійснюється шляхом визначення співвідношення загального розміру податків, зборів (обов'язкових платежів), що фактично не надійшли до бюджетів чи державних цільових фондів до розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, чинного на момент початку відповідного кримінального провадження; такий розмір коштів має переглядатись в разі зміни розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на будь-якій стадії кримінального провадження, але до моменту проголошення судового рішення";

3) у статті 2121:

частину четверту викласти в наступній редакції:

"Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до моменту проголошення судового рішення було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також було відшкодовано шкоду, завдану фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня)."примітку доповнити абзацом наступного змісту:

"Визначення розміру коштів в цілях кваліфікації цієї статті здійснюється шляхом визначення співвідношення загального розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та (або) страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, чинного на момент початку відповідного кримінального провадження; такий розмір коштів має переглядатись в разі зміни розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на будь-якій стадії кримінального провадження, але до моменту проголошення судового рішення".

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Голос України від 19.06.2012, N 90-91):

1) у статті 284:

у частині першій:

пункт 4 після слів "вчинене особою" доповнити словами "або закон, з набранням чинності якого діяння перестало кваліфікуватись як кримінальне правопорушення";

доповнити частину пунктом 9 наступного змісту:

"9) існують підстави для звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачені статтями 212 або 2121 Кримінального кодексу України";

частину другу після слова "судом доповнити словами "та, у передбачених цим Кодексом випадках, слідчим або прокурором";

абзац другий частини третьої після слів "про підозру" доповнити словами "або з підстав, передбачених пунктом 9 частини першої цієї статті";

слова та цифри "передбачені пунктами 5, 6, 7, 8" абзацу другого частини шостої замінити словами та цифрами "передбачені пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9";

2) у статті 286:

частину першу після слів "здійснюється судом" доповнити словами "а з підстав, передбачених статтями 212 або 2121 Кримінального кодексу України, також слідчим або прокурором";

частину другу доповнити абзацом наступного змісту:

"У випадку встановлення факту існування підстав для звільнення від кримінальної відповідальності, передбачених статтями 212 або 2121 Кримінального кодексу України, слідчий або прокурор, за згодою підозрюваного, самостійно приймають постанову про закриття провадження по справі та звільнення особи від кримінальної відповідальності".

II. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос