Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны животного и растительного мира

Проект закона Украины от 07.03.2013 № 2503
Дата рассмотрения: 07.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного та рослинного світу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст. 201; із наступними змінами) такі зміни:

1) Статтю 19 доповнити частиною четвертою наступного змісту: "Знищення об'єктів Червоної книги України забороняється".

II. Внести до Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст. 97; із наступними змінами) такі зміни:

1) У статті 32 додати частину четверту наступного змісту: "Регулювання чисельності окремих популяцій видів диких тварин відбувається у випадку, якщо не існує будь-якого іншого прийнятного вирішення при умові доведеної шкоди, нанесеної цією популяцією тварин, яка встановлюється комісією, створеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища за участю наукових установ".

2) У статті 44:

а) частину третю викласти у такій редакції: "Види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або такими, що перебувають під загрозою зникнення на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, можуть заноситися до Переліку видів тварин, які підлягають особливій охороні на цих територіях. Перелік та Положення про нього затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими радами";

б) частину четверту виключити, частину п'яту вважати частиною четвертою.

3) Додати нову статтю 461 "Обіг диких тварин" наступного змісту: "Забороняється володіння або внутрішня торгівля тваринами, занесеними до Червоної книги, живими чи мертвими, включаючи опудала тварин і будь-яку частину чи похідні від них, які можна легко розпізнати, а також тваринами, занесеними до Переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, вилучених з природного середовища без відповідного дозволу. Обіг інших видів тварин, не занесених до Червоної книги України, та до Переліків видів тварин, які підлягають охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, встановлюється правилами, які затверджуються Кабінетом Міністрів України".

4) У ст. 63:

а) частину четверту викласти у такій редакції:

"Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";

б) частину шосту викласти у такій редакції:

"Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, які ввезені на територію України або вивозяться за її межі з порушенням законодавства, підлягають конфіскації в установленому законом порядку";

в) після частини шостої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Порядок розпорядження конфіскованими дикими тваринами та іншими об'єктами тваринного світу встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

III. Внести до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 41, ст. 546) (Вводиться в дію Постановою ВР N 1268-XII від 26.06.91, ВВР, 1991, N 41, ст. 547; із наступними змінами) такі зміни:

1) У статті 68 частину третю викласти у такій редакції:

"Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України".

IV. Внести до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст. 230; із наступними змінами) такі зміни:

1) У статті 20:

а) у частині третій абзац третій після слова "обладнання" доповнити словами "газ, дим, струм";

б) у частині четвертій:

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"що зазнають лиха (переправляються кригою, рятуються від бурі, пожежі, снігопаду, розливу, снігової лавини, потерпають від голоду, потрапляють на ожеледицю, наст, до глибокого снігу, на обмерзлих птахів, які знаходяться в ополонках, на тварин в інших місцях надзвичайних ситуацій); на тварин, які знаходяться у безпорадному стані (на нельотний молодняк (хлопунків), нельотних дорослих нелітаючих птахів, молодняк звірів)";

доповнити частиною сьомою такого змісту: "Забороняється розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо). Забороняється використання тварин як мішені при навчанні у стрільбі або у змаганнях із стрільби".

2) У статті 25 у кінці частини першої після слова "медицини" додати: "За умови виконання порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах".

V. Внести до Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст. 198; із наступними змінами) такі зміни:

1) У кінці статті 40 додати:

"Розмір компенсації за незаконне збирання, знищення або пошкодження видів рослин, занесених до Переліку видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також за знищення чи погіршення середовищ їх зростання, та методика її розрахунку встановлюються Кабінетом Міністрів України".

VI. Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст. 502) (Вводиться в дію Постановою ВР N 2457-XII від 16.06.92, ВВР, 1992, N 34, ст. 503; із наступними змінами) такі зміни:

1) У статті 3:

а) У частині першій у кінці другого абзацу додати абзац третій наступного змісту: "Пам'ятки природи також можуть відноситися до штучно створених об'єктів";

б) У частині третій у третьому абзаці після слова "зоологічні" додати "сакральні";

в) У частині третій додати абзац четвертий наступного змісту: "Пам'ятки природи також можуть знаходитися на території інших об'єктів природно-заповідного фонду".

2) У статті 15 у частині першій після слова "компонентів" додати "підтримка природних спонтанних процесів і явищ".

3) У статті 16 у частині другій абзац другий виключити.

VII. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. У статті 851:

а) Назву статті викласти у новій редакції:

"Виготовлення чи збут, зберігання, реклама заборонених знарядь добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу".

б) У частині першій після слова "збут" доповнити словом "зберігання".

в) додати частину третю:

"Реклама, а так само будь-яка інша діяльність з рекламування заборонених знарядь добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу - тягне за собою накладання штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця та/або розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. Статтю 881 викласти у такій редакції:

Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Ті самі дії, вчинені щодо об'єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу.

Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

3. У статті 255:

1) у частині першій:

пункт 9 доповнити наступними абзацами:

громадський інспектор з охорони довкілля (статті 85 частині п'ятій, 851, 881, 90, 91);

2) У частині другій:

додати пункт 6 такого змісту:

"Громадський інспектор органів рибоохорони (частина третя ст. 85).

VIII. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з моменту набрання чинності цим Законом:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос