Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правил парковки транспортных средств и установления ответственности за нарушение правил парковки транспортных средств

Проект закона Украины от 07.03.2013 № 2499
Дата рассмотрения: 07.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил паркування транспортних засобів та встановлення відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 1521 такого змісту:

"Стаття 1521. Порушення правил паркування транспортних засобів

Несплата водіями транспортних засобів, крім осіб, зазначених у частині 6 статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними в'їзними та виїзними терміналами, -

тягне за собою накладення штрафу від восьми до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", особами, які не мають відповідних пільг, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення посадовими особами суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення посадовими особами суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування транспортних засобів, вимог щодо обладнання майданчиків для платного паркування паркувальними автоматами або автоматичними в'їзними та виїзними терміналами -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) у статті 218:

частину першу після цифр "152," доповнити словами та цифрами "частиною першою та другою статті 1521,";

частину другу після цифр "152," доповнити словами та цифрами "частиною першою та другою статті 1521, статтями";

3) частину першу статті 2446 після слова "споруд," доповнити словами "вимог щодо розміщення, обладнання, функціонування майданчиків для паркування,", а після слів "(крім частини третьої)," - словами і цифрами "частини третя - п'ята статті 1521, стаття";

4) пункт 2 частини першої статті 255 після цифр "152" доповнити словами та цифрами ", частини перша та друга статті 1521".

2. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10-11, ст. 137; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

1) частину першу статті 6 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування;".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим;

2) статтю 7 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

3) статтю 25 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Виконавчі органи Київської, Севастопольської та Сімферопольської міських рад, міських рад міст, які є адміністративними центрами областей, забезпечують розміщення, обладнання та функціонування в межах міст майданчиків для паркування, кількість місць для паркування на яких повинна становити не менш як 10 відсотків кількості населення для міста Києва та не менш як 5 відсотків кількості населення для міст Севастополя, Сімферополя та міст, які є обласними центрами.".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

4) частину другу статті 521 після слів "паркування транспортних засобів" доповнити словами "у частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування";

5) доповнити Закон статтею 522 такого змісту:

"Стаття 522. Оплата паркування транспортних засобів

Під час розміщення транспортних засобів на майданчику для платного паркування особи, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування, крім осіб, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", сплачують вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування за кожну годину паркування згідно з тарифом, установленим органом місцевого самоврядування відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.".

3. Пункт "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2003 р., N 45, ст. 360; 2009 р., N 32-33, ст. 485; 2010 р., N 10, ст. 107, N 34, ст. 486; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4710-VI) доповнити підпунктом 71 такого змісту:

"71) прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування;".

4. Частину першу статті 18 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556) після слів "зупинки міського транспорту" доповнити словами ", стоянки таксі", а після слів "підземні мережі" - словами ", майданчики для паркування".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос