Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об отходах" относительно усовершенствования вопросов законодательства об отходах

Проект закона Украины от 07.03.2013 № 2486
Дата рассмотрения: 07.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про відходи" щодо вдосконалення питань законодавства про відходи

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст.. 242):

1. в частині 3 статті 1 після слів "небезпечні відходи -" вставити слова "органічні та неорганічні";

2. в частині 6 статті 1 слова "включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення" вилучити;

3. частину 11 статті 1 викласти у такій редакції:

"Утилізація відходів - повторне використання відходів як корисних компонентів відходів матеріальних чи енергетичних ресурсів;";

4. частину 20 статті 1 викласти у такій редакції:

"Корисні компоненти відходів - сировина вилучена з відходів, яку шляхом утилізації та переробки можливо використати повторно за умови існування в Україні відповідних технологій та виробничо-технологічних і/або економічних передумов;";

5. в частині 21 статті 1 слова "як вторинної сировини" замінити словами "як корисних компонентів відходів";

6. частину 22 статті 1 викласти у такій редакції:

"Біорозкладані відходи - органічні відходи, які непридатні для подальшого використання, а також підлягають обов'язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, що використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив;"

7. в частині 24 статті 1 слова "крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств" вилучити;

8. в частині 31 статті 1 слова "механічний" вилучити;

9. статтю 1 доповнити частиною 33 наступного змісту:

"Звалище - місце розміщення відходів на території, не призначене і (або) не облаштоване в установленому порядку для розміщення відходів;"

10. статтю 1 доповнити частиною 34 наступного змісту:

"Відходи виробництва - залишки сировини, матеріалів, речовин, напівфабрикатів, виробів та інших продуктів, що утворилися в процесі виробництва продукції, вироблення енергії або виконання робіт (послуг) і втратили повністю або частково вихідні споживчі властивості; утворюються попутні речовини, що не є метою виробництва і не знаходять за своїми характеристиками застосування в технологічному процесі, в тому числі бракована продукція; побічні і попутні продукти, що не є метою виробництва і не знаходять за своїми характеристиками застосування в технологічному процесі; уловлювані при очищенні відведених технологічних газів і стічних вод тверді речовини; бракована продукція; сільськогосподарські відходи та інші відходи виробництва;"

11. статтю 1 доповнити частиною 35 наступного змісту:

"Найкраща доступна технологія - технологічний процес, технічний метод, обладнання, порядок організації в галузі поводження з відходами, засновані на сучасних досягненнях науки і техніки, що володіють найкращим поєднанням показників досягнення цілей охорони навколишнього середовища, включаючи ресурсо- та енергозбереження, економічної ефективності, які враховують місцеві (галузеві) індивідуальні особливості."

12. в частині 1 статті 4 слова "як вторинна сировина" замінити словами "як корисні компоненти відходів";

13. в частині 2 статті 4 слова "як вторинними матеріальними чи енергетичними ресурсами" замінити словами "корисними компонентами відходів";

14. в статті 6 слова "як вторинної сировини" замінити словами "як корисних компонентів відходів";

15. в пункті н) статті 17 після слів "заготівлею окремих видів" слова "відходів як" вилучити;

16. статтю 17 доповнити пунктом у) такого змісту:

"забезпечувати розробку генеральних схем очистки у складі генеральних планів міст;"

17. в пункті ж) статті 18 після слів "переліку окремих видів" слова "відходів як" вилучити;

18. в пункті к) статті 18 після слів "для утилізації" слова "відходів як" вилучити;

19. пункт л) статті 18 після слів "та розміщення відходів," доповнити словами "створення Державного реєстру виробників відходів та об'єктів поводження з відходами";

20. в пункті м) статті 18 після слів "заготівля окремих видів" слова "відходів як" вилучити;

21. пункт ж) статті 20 після слів "санітарного очищення населених пунктів" доповнити словами "на підставі Генеральних планів міст;";

22. в пункті н) статті 20 слова "як вторинної сировини" замінити словами "як корисних компонентів відходів";

23. в пункті и) статті 21 слова "несанкціонованих і неконтрольованих" вилучити;

24. в пункті і) статті 21 слова "як вторинної сировини" замінити словами "як корисних компонентів відходів";

25. статтю 21 доповнити пунктом н) наступного змісту:

"Ведення Державного реєстру виробників відходів та об'єктів поводження з відходами.";

26. пункт в) статті 23-2 викласти у новій редакції наступного змісту:

"Подання відомостей до Державного реєстру виробників відходів та об'єктів поводження з відходами;".

27. статтю 25-1 доповнити пунктом г) наступного змісту:

"Складання та ведення Державного реєстру виробників відходів та об'єктів поводження з відходами.";

28. в частині 3 статті 26 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади." замінити словами "розпорядника Державного реєстру виробників відходів та об'єктів поводження з відходами.";

29. статтю 27 викласти у новій редакції наступного змісту: "Стаття 27. Ведення Державного реєстру виробників відходів та об'єктів поводження з відходами

З метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів, а також обліку та опису функціонуючих, закритих та законсервованих місць видалення відходів, їх якісного і кількісного складу, здійснення контролю за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ведеться Державний реєстр виробників відходів та об'єктів поводження з відходами, в якому визначаються номенклатура, обсяги утворення, кількісні та якісні характеристики відходів, інформація про поводження з ними та заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів і рівня їх небезпеки.

Реєстр ведеться на підставі звітних даних виробників відходів, відповідних паспортів виробників відходів, відомостей уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами. Дані реєстру підлягають щомісячному уточненню.

Положення про Державний реєстр виробників відходів та об'єктів поводження з відходами затверджується Кабінетом Міністрів України."

30. статтю 28 вилучити.

31. пункт е) статті 31 викласти у новій редакції наступного змісту: "Розроблення та затвердження реєстру найкращих доступних технологій."

32. в пункті є) статті 32 слова "як вторинної сировини" замінити словами "як корисних компонентів відходів";

33. в пункті з) статті 32 слова "відходів як" вилучити.

34. в частині 1 статті 35 слова "окремих видів відходів як" вилучити.

35. в частині 2 статті 35 слова "окремих видів відходів як" вилучити.

36. в частині 3 статті 35 слова "відходів як" вилучити.

37. в частині 4 статті 35 слова "відходів як" вилучити.

38. частину 5 статті 35 викласти у новій редакції такого змісту: "Операції поводження із вторинною сировиною в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).".

39. в частині 6 статті 35 слова "окремих" та "відходів як" вилучити.

40. в частині 11 статті 35-1 слово "звалища" вилучити.

41. пункт г) статті 38 викласти у новій редакції такого змісту: "надання в установленому законодавством порядку податкових, кредитних та інших пільг суб'єктам підприємницької діяльності, які здають вторинну сировину та займаються збиранням і заготівлею такої сировини;"

42. в пункті г) статті 40 слова "вторинної сировини" замінити словами "корисних компонентів відходів";

43. в пункті є) статті 40 слова "вторинної сировини" замінити словами "корисних компонентів відходів";

44. в пункті в) статті 42 слова "відходів як" вилучити.

45. в пункті к) статті 42 слова "відходів як" вилучити.

46. пункт л) статті 42 доповнити такими словами: "та несвоєчасна сплата екологічного податку;"

47. в пункті н) статті 42 слова "відходів як" вилучити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. В. РИБАК

Опрос