Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины" относительно кибернетической безопасности Украины

Проект закона Украины от 07.03.2013 № 2483
Дата рассмотрения: 06.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про основи національної безпеки України" щодо кібернетичної безпеки України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351; 2010 р., N 40, ст. 527; із змінами, внесеними законами України від 17 травня 2012 року N 4711-VI і від 18 вересня 2012 року N 5286-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому слова "забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки" замінити словами "забезпечення інформаційної безпеки, у тому числі свободи слова, кібернетичної безпеки та захисту інформації", а слова "захисту інформації," виключити;

доповнити статтю після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"кібернетична безпека (кібербезпека) - стан захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави в кіберпросторі;

кібернетичний простір (кіберпростір) - середовище, яке виникає в результаті функціонування на основі єдиних принципів і за загальними правилами інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

2) у статті 7:

доповнити статтю після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:

"загроза використання з терористичною метою кіберпростору;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімдесят сьомий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімдесят восьмим;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"можливість втягування України в збройні конфлікти чи в протистояння з іншими державами, у тому числі через використання кіберпростору;";

доповнити статтю після абзацу двадцять першого новим абзацом такого змісту:

"використання кіберпростору для підготовки та здійснення збройної агресії проти України;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - сімдесят восьмий вважати відповідно абзацами двадцять третім - сімдесят дев'ятим;

абзаци сімдесят шостий та сімдесят восьмий викласти в такій редакції:

"використання засобів масової інформації, а також кіберпростору для поширення культу насильства, жорстокості, порнографії, пропаганди сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною та іншими ознаками;";

"розголошення інформації, яка становить державну або іншу передбачену законом таємницю, а також службової і конфіденційної інформації, спрямованої на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави;";

доповнити статтю після абзацу сімдесят восьмого новими абзацами такого змісту:

"неналежний рівень надійності і захищеності національної інформаційної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій;

несанкціоновані дії, спрямовані на порушення цілісності та доступності державних інформаційних ресурсів;".

У зв'язку з цим абзац сімдесят дев'ятий вважати абзацом вісімдесят першим;

3) частину другу статті 8 доповнити абзацами такого змісту:

"удосконалення законодавства з питань інформаційної безпеки, у тому числі кібернетичної безпеки;

запобігання проявам комп'ютерної злочинності та комп'ютерного тероризму;

удосконалення засобів захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах;

удосконалення форм і способів протидії інформаційним заходам, які спрямовані на послаблення обороноздатності держави;

забезпечення повноправної участі України в міжнародному співробітництві у сфері боротьби з комп'ютерною злочинністю та комп'ютерним тероризмом.";

4) статтю 10 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"забезпечення інформаційної безпеки, у тому числі кібернетичної безпеки;".

У зв'язку з цим абзац п'ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, видання зазначеними органами актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос