Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах задолженности государственных предприятий авиационной промышленности ГП "АНТОНОВ" и "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" и обеспечения их стабильного развития

Проект закона Украины от 05.03.2013 № 2474
Дата рассмотрения: 05.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про деякі питання заборгованості державних підприємств авіаційної промисловості ДП "АНТОНОВ" та "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" та забезпечення їх стабільного розвитку

Цей Закон визначає комплекс економічних заходів, спрямованих на вирішення питань заборгованості та забезпечення стабільного розвитку державних підприємств авіаційної промисловості ДП "АНТОНОВ" та "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство", які підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", та відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики (далі - державні підприємства авіаційної промисловості).

Стаття 1. Вирішення питань заборгованості державних підприємств авіаційної промисловості

1. Підлягають списанню несплачені на день набрання чинності цим Законом суми заборгованості державних підприємств авіаційної промисловості: за випущені облігації та відсотковим доходом за ними; із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; за теплову та електричну енергію, природний газ та послуги з його транспортування, а також штрафи та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню) на день набрання чинності цим Законом.

2. Державні банківські установи визначають суму заборгованості, яка підлягає списанню за випущені державними підприємствами авіаційної промисловості облігації та відсотковим доходом за ними.

Суб'єкти господарювання, що здійснюють постачання державним підприємствам авіаційної промисловості теплової та електричної енергії, природного газу та виконують послуги з їх транспортування, визначають суму заборгованості, яка підлягає списанню, за даними обліку платежів.

Органи соціальних фондів визначають суму заборгованості державних підприємств авіаційної промисловості, яка підлягає списанню, за даними обліку платежів в соціальних фондах.

3. Кредитори, вказані в пункті 2 цього Закону, проводять протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом з державними підприємствами авіаційної промисловості звіряння сум несплаченої заборгованості, результати якого оформлюються актом.

4. Списання сум заборгованості здійснюється протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом за рішеннями кредиторів, вказаних в пункті 2 цього Закону, про що державними підприємствам авіаційної промисловості надсилається повідомлення, в якому вказується сума списаної заборгованості.

5. Списана заборгованість відображається в даних обліку платежів у кредиторів, вказаних в пункті 2 цього Закону, із зазначенням дати прийняття рішення про списання. Такі операції відображаються у звітності окремим рядком.

6. Кредитори, вказані в пункті 2 цього Закону, подають Міністерству фінансів України інформацію про суми заборгованості, списаної відповідно до вимог цієї статті.

7. Період, за який списано заборгованість зі сплати єдиного внеску державних підприємств авіаційної промисловості на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, обліковується в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.

8. На суми списаної заборгованості державних підприємств авіаційної промисловості зі сплати платежів, що спрямовуються до бюджету Пенсійного фонду України, списується заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунка у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Особливості господарської діяльності державних підприємств авіаційної промисловості

1. Встановити, що кошти, одержані від продажу нерухомого майна державних підприємств авіаційної промисловості, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна та 95 відсотків одержаних коштів понад балансову (залишкову) вартість, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України.

2. Кошти одержані від продажу нерухомого майна державних підприємств авіаційної промисловості, не зараховані до загального фонду Державного бюджету України, спрямовуються на розвиток і модернізацію виробництва, фінансування науково-технічних розробок, інноваційної діяльності цих підприємств на підставі погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики планів.

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону поширюється на державні підприємства авіаційної промисловості ДП "АНТОНОВ" та "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство", що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" та відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики станом на дату набрання чинності цим Законом.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) Доповнити розділ XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 49-50 (12.12.2003), ст. 376; Відомості Верховної Ради України, 2003, N 51 (19.12.2003), ст. 376) пунктом 144 такого змісту:

"144. Установити, що період, за який списано заборгованість, визначену у статті 1 Закону України "Про деякі питання заборгованості державних підприємств авіаційної промисловості ДП "АНТОНОВ" та "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство" обліковується в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.";

2) Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 2-3 (21.01.2011), ст. 11) доповнити пунктом 92 такого змісту:

"92. Установити, що період, за який списано заборгованість, визначену у статті 1 Закону України "Про деякі питання заборгованості державних підприємств авіаційної промисловості ДП "АНТОНОВ" та "Харківське державне авіаційне виробниче підприємство", обліковується в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.".

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК 

Опрос