Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с усовершенствованием разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности

Проект закона Украины от 20.06.2013 № 2369а
Дата рассмотрения: 20.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з удосконаленням дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170; 2009 р., N 45, ст. 684; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 р. N 5456-VI):

1) статтю 18 після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:

"Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами приймається протягом двадцяти робочих днів з дня подання суб'єктом (підприємством, установою, організацією, громадянином України, іноземцем та особою без громадянства, іноземною юридичною особою) або уповноваженою ним особою документів.

Порядок видачі органами виконавчої влади рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами або відмови у його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок видачі органами місцевого самоврядування рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання встановлюється цими органами з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Підставами для відмови у видачі рішення є:

подання суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, неповного пакета документів, необхідних для прийняття рішення, згідно з установленим Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування вичерпним переліком;

наявність раніше наданого рішення про виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами іншому суб'єкту;

наявність встановлених законом заборон на виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами;

виявлення в документах, поданих суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, недостовірних відомостей.

Письмове повідомлення про відмову у видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами надається органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування суб'єкту, зазначеному в частині п'ятій цієї статті, особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови протягом двадцяти робочих днів.

Підставами для переоформлення рішення є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта, зазначеного у частині п'ятій цієї статті.

Підставами для видачі дубліката рішення є його втрата або пошкодження.

Рішення анулюється дозвільним органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, із заявою про анулювання рішення;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу.

Рішення про анулювання видається особисто або надсилається суб'єкту, зазначеному у частині п'ятій цієї статті, поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Строк дії рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами - від одного до п'ятдесяти років.

Прийняття документів, необхідних для видачі рішення, а також видача рішення (переоформлення, видача дубліката, анулювання) здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на безоплатній основі.".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шістнадцятою - дев'ятнадцятою;

2) частину третю статті 57 виключити;

3) статті 59 і 61 викласти у такій редакції:

"Стаття 59. Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства

Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим за погодженням з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Порядок видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом двадцяти робочих днів з дня подання документів постійним лісокористувачем.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

подання постійним лісокористувачем неповного пакета документів згідно з установленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих постійним лісокористувачем, недостовірних відомостей.

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим постійному лісокористувачеві особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови протягом двадцяти робочих днів.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження постійного лісокористувача.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється дозвільним органом, що його видав, у разі:

звернення постійного лісокористувача із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання постійним лісокористувачем в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається постійному лісокористувачу поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Строк дії дозволу - один рік.

Прийняття документів, необхідних для видачі дозволу, а також видача дозволу (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на безоплатній основі.";

"Стаття 61. Визначення місць розміщення, будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Визначення місць розміщення, будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється у порядку, встановленому законом.";

4) у першому реченні частини першої статті 62:

слова ", з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій" виключити;

друге і третє речення виключити;

5) у статті 69:

у частині другій слова "Спеціальний дозвіл" замінити словами "Лісорубний квиток";

у частині третій слова "Спеціальний дозвіл на інші види спеціального використання лісових ресурсів" замінити словами "Лісовий квиток";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Лісорубний квиток видається власниками лісів або постійними лісокористувачами в установленому порядку також на заготівлю деревини, не пов'язану із спеціальним використанням лісових ресурсів, під час здійснення лісогосподарських заходів.".

2. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532):

1) пункти 12, 38, 90 і 98 виключити;

2) пункт 132 у графі "Назва документа дозвільного характеру" викласти у такій редакції:

"132. Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос