Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления закупок

Проект закона Украины от 20.06.2013 № 2363а
Дата рассмотрения: 20.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення закупівель

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 33, ст. 471):

1) у статті 1 "Визначення основних термінів":

пункт 4 після слів "міжнародними фінансовими організаціями" доповнити словами "інші, передбачені цим Законом кошти";

доповнити пунктом 12 наступного змісту:

"12) вітчизняний виробник - суб'єкт господарської діяльності (юридична особа або фізична особа - підприємець), створений та зареєстрований відповідно до законодавства України, який провадить діяльність з виробництва (виготовлення) товарів, виконання робіт або надання послуг на її території";

доповнити пунктом 301 наступного змісту:

"301) товари, роботи та послуги, які мають іноземне походження - товари, які вироблені (виготовлені) та/або мають походження за межами митної території України, незалежно від статусу (походження) суб'єкту їх реалізації, а також роботи і послуги, які виконуються (надаються) іноземними суб'єктами господарювання";

2) у статті 2 "Сфера застосування Закону":

абзац другий частини першої викласти в наступній редакції:

"Дія цього Закону поширюється на підприємства, визначені у пункті 21 частини першої статті 1 цього Закону, у разі здійснення ними закупівель за рахунок державних коштів, в тому числі власних коштів, у випадках та в порядку, які передбачені цим Законом";

після абзацу другого доповнити частину першу абзацами наступного змісту:

"Коштами підприємств в розумінні цього Закону є державні кошти, отримані підприємствами в результаті здійснення власної господарської діяльності або іншим шляхом, за рахунок яких можуть здійснюватись закупівлі як із застосуванням передбачених цим Законом процедур, так і у визначених цим Законом випадках - без застосування таких";

Підприємства можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, якщо вартість предмета закупівлі перевищує встановлені абзацом першим цієї частини розміри, за рахунок власних коштів та без застосування передбачених цим Законом процедур, за умови, що закупівля здійснюється у вітчизняних виробників товарів, робіт та послуг.

Підприємства можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, які мають іноземне походження, за рахунок власних коштів без застосування передбачених цим Законом процедур, лише у випадку, коли вартість предмета закупівлі не перевищує встановлені абзацом першим цієї частини розміри";

абзац третій відповідно вважати абзацом шостим.

2. У Законі України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2012, N 46, ст. 1807):

1) У статті 2 "Сфера застосування цього Закону":

абзац третій частини третьої після цифри та слів "10 мільйонів гривень" доповнити словами "або за умов здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг іноземного походження, якщо вартість предмету закупівлі перевищує встановлені абзацом другим цієї частини розміри";

абзац четвертий частини третьої після слів "власних коштів" доповнити словами "або у разі закупівлі товарів, робіт та послуг, які мають іноземне походження".

2) перше речення пункту 6 частини першої статті 4 після цифри та слів "10 мільйонів гривень" доповнити словами "за умови здійснення закупівлі у вітчизняного виробника товарів, робіт та послуг його власного виробництва, або в іноземного - за умови, що вартість предмету закупівлі не перевищує встановлені пунктом 5 цієї частини розміри".

II. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності через дев'яносто днів з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос