Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно возмещения ущерба при неправомерных действиях должностных лиц)

Проект закона Украины от 20.06.2013 № 2360а
Дата рассмотрения: 19.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 44-48, ст. 552) такі зміни:

1. Частину першу статті 27 викласти в такій редакції:

"1. Якщо задоволення скарги на рішення, дії або бездіяльність митних органів або їх посадових осіб пов'язане з виплатою грошових сум, їх виплата здійснюється за рахунок державного бюджету на підставі відповідного рішення суду у порядку, визначеному законом.".

2. У статті 244:

1) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Кошти, одержані від реалізації товарів, транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, перераховуються до державного бюджету після виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало зазначені товари.

Кошти, одержані від реалізації товарів, транспортних засобів, зазначених у пунктах 6 і 7 частини першої статті 238 цього Кодексу, після виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало зазначені товари, а також відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення у разі необхідності досліджень (аналізів та експертиз), розукомплектування перераховуються до державного бюджету.

Сума комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало товари, зазначені у пунктах 2 - 7 частини першої, пунктах 1 - 5, 7 частини п'ятої статті 238, частині четвертій статті 240 цього Кодексу, а також конфісковані за рішенням суду товари та транспортні засоби, становить не більш як 15 відсотків вартості таких товарів.";

2) доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"7. Повернення за рішенням суду вартості конфіскованого або зверненого в дохід держави судом майна здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до державного бюджету від реалізації цього майна, за вирахуванням сум податків і зборів (обов'язкових платежів), що були нараховані відповідно до законодавства, але не сплачені на момент реалізації.".

3. Доповнити Кодекс статтею 4571 такого змісту:

"Стаття 4571. Затримання валютних цінностей, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

1. У разі отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, правоохоронних або інших органів, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, інформації про те, що валютні цінності, що переміщуються через митний кордон України, можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, митний орган здійснює затримання валютних цінностей на строк до п'яти робочих днів.

За зверненням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, митний орган продовжує строк затримання валютних цінностей до семи робочих днів з дня отримання митним органом такого звернення за умови, що загальний строк такого затримання не перевищуватиме 14 робочих днів.

2. Про факт затримання валютних цінностей складається протокол, який підписується посадовою особою митного органу, яка його склала, особою, яка переміщує валютні цінності, та двома понятими. Якщо особа, яка переміщує валютні цінності, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис. Особа, яка переміщує валютні цінності, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення додаються до протоколу, про що до протоколу вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення. Копія протоколу надається особі, яка переміщує валютні цінності.

У разі виявлення факту порушень митних правил також складається протокол про порушення митних правил відповідно до статті 494 цього Кодексу.

3. Порядок затримання, обліку, зберігання та повернення митним органом валютних цінностей та форма протоколу затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4. Затримані валютні цінності зберігаються відповідно до частини четвертої статті 238 цього Кодексу.

5. Інформацію про факт затримання валютних цінностей митний орган негайно подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а у разі, якщо підставою для затримання валютних цінностей стала інформація правоохоронних або інших органів, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, - також відповідним органам.

6. Затримані валютні цінності, крім безпосередніх предметів порушення митних правил, підлягають поверненню митним органом особі, яка переміщувала такі валютні цінності через митний кордон України, у разі надходження від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, повідомлення про непідтвердження за результатами перевірки ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або у разі закінчення максимального строку, визначеного частиною першою цієї статті.".

II. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос