Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предупреждения и противодействия дискриминации в Украине

Проект закона Украины от 05.03.2013 № 2342-1
Дата рассмотрения: 05.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 161 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131; 2010 р., N 5, ст. 43) викласти в наступній редакції:

"Стаття 161. Розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, українофобія, приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян, іноземців та осіб без громадянства у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян, іноземців та осіб без громадянства у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, -

караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Умисні дії, спрямовані на приниження України як держави, української нації, культури, мови, історії та традицій -

караються штрафом від п'ятиста до сімсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

3. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.".

2. У Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні":

1) частину першу статті 1 викласти в наступній редакції:

"1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) антидискримінаційна експертиза - аналіз проектів нормативно-правових актів, за результатами якого надається висновок щодо їх відповідності принципу недискримінації;

2) дискримінація - рішення, дії або бездіяльність, спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і свобод людини та громадянина;

3) непряма дискримінація - рішення, дії або бездіяльність, правові норми або критерії оцінки, умови чи практика, які формально є однаковими, але під час здійснення чи застосування яких виникають чи можуть виникнути обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб за їх певними ознаками, крім випадків, якщо такі дії або бездіяльність, правові норми або критерії оцінки, умови чи практика об'єктивно виправдані метою забезпечення рівних можливостей для окремих осіб чи груп осіб реалізовувати рівні права і свободи, надані їм Конституцією і законами України;

4) підбурювання до дискримінації - вказівки, інструкції або заклики до дискримінації стосовно особи та/або групи осіб за їх певними ознаками (певні ознаки - раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний та майновий стан, місце проживання, мовні або інші ознаки (крім сексуальної орієнтації), які були, є та можуть бути дійсними або уявними);

5) позитивні дії - спеціальні тимчасові заходи, які впроваджуються на у відповідності до закону на підставі рішення суду та переслідують правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати рівні права і свободи, надані їм Конституцією і законами України;

6) пряма дискримінація - рішення, дії або бездіяльність, що призводять до випадку, коли до особи та/або групи осіб за їх певними ознаками ставляться менш прихильно, ніж до інших осіб в аналогічній ситуації;

7) утиск - небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери;

8) українофобія - форма дискримінації, яка полягає в рішеннях, діях або бездіяльності, спрямованих на приниження України як держави, української нації, культури, мови, історії та традицій.";

2) у статті 3 частину другу виключити;

3) частину першу статті 5 викласти в наступній редакції:

"1. Формами дискримінації є:

пряма дискримінація;

непряма дискримінація;

утиск;

українофобія.";

5) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"2. Визначені статтею 5 цього Закону форми дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також інших юридичних та фізичних осіб забороняються.";

6) абзац третій частини другої статті 8 викласти в наступній редакції:

"Проекти законів України, актів Президента України, інших нормативно-правових актів, що розробляються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями підлягають обов'язковій анти дискримінаційній експертизі.";

7) у частині першій статті 10:

після абзацу другого доповнити частину новим абзацом такого змісту:

"звертається до суду із заявами про дискримінацію з метою захисту суспільних інтересів та особисто або через свого представника бере участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених законом;".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

в абзацах четвертому і шостому слово "суспільних" виключити;

після абзацу шостого доповнити частину новими абзацами такого змісту:

"вносить суб'єктам законодавчої ініціативи рекомендації щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, застосування та припинення позитивних дій";

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос