Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно двойного гражданства в Украине

Проект закона Украины от 15.02.2013 № 2308
Дата рассмотрения: 15.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо подвійного громадянства в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 13, ст. 65) наступні зміни:

1. У статті 1:

1) доповнити абзац третій наступного змісту "подвійне громадянство - наявність у громадянина України громадянства (підданства) іноземної держави";

2) доповнити абзац десятий наступного змісту "вихід з громадянства України - письмово оформлена заява громадянина України про те, що він хоче вийти з громадянства України з метою отримання громадянства іноземної держави";

3) абзац дев'ятий "реєстрація громадянства України - внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи" вилучити;

4) абзац дванадцятий "зобов'язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України" вилучити.

2. Доповнити статтею 31 наступного змісту:

"Стаття 31. Подвійне громадянство

Громадянин України, який має громадянство іншої держави, розглядається Україною тільки як громадянин України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України.

Набуття громадянином України громадянства іноземної держави не тягне за собою автоматичного припинення громадянства України.

Іноземці мають право, за власним бажанням, не відмовляючись від громадянства іноземної держави подати клопотання про прийняття їх до громадянства України.

Іноземцям, які набули громадянство України і не припинили громадянство іноземної держави та громадянам України, які мають громадянство іноземної держави, в паспорті громадянина України ставиться уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства відмітка про належність до громадянства іншої держави.

Громадянин України, який набув громадянство іноземної держави має право, за власним бажанням, вийти з громадянства України, шляхом подання письмової заяви до уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства".

3. У статті 8:

1) в абзаці першому слова "… Іноземці, які є громадянами (підданими) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства" вилучити;

2) в абзаці другому слова "… щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, …" вилучити;

3) в абзаці третьому слова "… щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство, …" вилучити;

4) абзац четвертий викласти у наступній редакції: "Іноземці, зазначені в частинах першій - третій цієї статті, за власним бажанням можуть додатково подати декларацію про відмову від іноземного громадянства";

5) абзац п'ятий "Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також від осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, та осіб без громадянства" вилучити;

6) в абзаці шостому слова "… Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні" вилучити.

4. У статті 9:

1) в абзаці першому пункті другому слова "… або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців)" вилучити;

2) абзац другий пункту другого після слів "… які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав" доповнити словами "за бажанням можуть подати, …";

3) абзац третій пункту другого після слів "… замість зобов'язання припинити іноземне громадянство," доповнити словами "за бажанням можуть подати, …";

4) в абзаці третьому пункту другому слова "… замість зобов'язання припинити іноземне громадянство …" замінити на "… за бажанням можуть подати …".

5. У статті 10:

1) в абзаці першому слова "… за відсутності обставин, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону" вилучити;

2) в абзаці другому слова "… та зобов'язання припинити іноземне громадянство, за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, …" вилучити;

3) абзац другий після слів "… замість зобов'язання припинити іноземне громадянство," доповнити словами "за бажанням, може подати…".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос