Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения работы Верховной Рады Украины)

Проект закона Украины от 15.02.2013 № 2307
Дата рассмотрения: 15.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення роботи Верховної Ради України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 10-11 (16.03.2012), ст. 73):

1. Частину п'яту статті 15 Закону викласти в такій редакції:

"5. Проміжні вибори депутата призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному окрузі або припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному окрузі, якого визнано відкликаним.".

2. Частину шосту статті 16 Закону викласти в такій редакції:

"6. Рішення про призначення проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі або з дня прийняття Вищим адміністративним судом України рішення про визнання народного депутата відкликаним. Проміжні вибори відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначення. Виборчий процес проміжних виборів депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування рішення Центральної виборчої комісії про їх призначення".

3. Доповнити Закон статтею 1021 наступного змісту:

"Стаття 1021. Порядок та підстави для відкликання народного депутата України

1. Право порушувати питання про відкликання народного депутата України належить Голові Верховної Ради України за власною ініціативою або на вимогу не менше 226 народних депутатів України, а також за письмовою вимогою десяти відсотків виборців від їх загальної кількості в відповідному мажоритарному округу зібраних за процедурою встановленою законом.

2. Голова Верховної Ради України за власною ініціативою або протягом п'яти днів з дня отримання вимоги не менше 226 народних депутатів України або письмової вимоги десяти відсотків виборців від їх загальної кількості в відповідному мажоритарному округу, зібраних за процедурою встановленою законом, звертається до Вищого адміністративного суду України з позовом про визнання народного депутата України відкликаним.

3. Підставою для відкликання народного депутата України є не виконання обов'язків, що покладені на народного депутата України, здійснення народним депутатом голосування за іншого депутата, перешкоджання народним депутатом розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, прогули, а також голосуванню інших народних депутатів.

4. Повноваження народного депутата України припиняються з дня прийняття Вищим адміністративним судом України рішення про визнання народного депутата України відкликаним.

5. У разі прийняття Вищим адміністративним судом України рішення про визнання відкликаним народного депутата України, якого було обрано у багатомандатному виборчому окрузі, заміщення депутата не відбувається, депутатський мандат такого народного депутата залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів народних депутатів України.

6. У разі прийняття Вищим адміністративним судом України рішення про визнання відкликаним народного депутата України, якого було обрано в одномандатному виборчому окрузі, в одномандатному виборчому окрузі, де було обрано такого народного депутата, проводяться проміжні вибори."

4. Частину першу статті 106 Закону викласти в такій редакції:

"1. У разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного у одномандатному окрузі, або припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному окрузі, якого визнано відкликаним, Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, призначаються проміжні вибори депутата."

5. Статтю 107 Закону викласти в такій редакції:

"Стаття 107. Особливості підготовки і проведення позачергових виборів народних депутатів України

1. Спеціальні виборчі дільниці для проведення позачергових виборів депутатів, що існують на тимчасовій основі, утворюються не пізніш як за дев'ятнадцять днів до дня голосування, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону - не пізніш як за десять днів до дня голосування у порядку, встановленому цим Законом.

2. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування за поданнями суб'єктів внесення подання, визначених частиною другою статті 27 цього Закону, що вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня голосування у порядку, встановленому статтею 27 цього Закону.

3. Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону - одночасно з утворенням виборчих дільниць, за поданнями суб'єктів внесення подання, визначених частиною четвертою статті 28 цього Закону, що вносяться до окружної виборчої комісії не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування у порядку, встановленому статтею 28 цього Закону.

4. Висування кандидатів у депутати починається на наступний день після опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і закінчується за сорок днів до дня голосування.

5. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять днів до дня голосування. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять п'ять днів до дня голосування.

6. При проведенні позачергових виборів депутатів декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кандидатами в депутати не подається.

7. Органи ведення Державного реєстру виборців передають по одному примірнику попередніх списків виборців відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування.

8. На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються у порядку, передбаченому законом, не пізніш як за сім днів до дня голосування.

9. Списки виборців на закордонних виборчих дільницях складаються і виготовляються у порядку, встановленому законом. Попередні списки виборців передаються дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць не пізніш як за десять днів до дня голосування. Уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях проводиться у порядку, встановленому цим Законом.

10. Форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатних виборчих округах затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування.

11. У разі зменшення кількісного складу Верховної Ради України менше двох третин від її конституційного складу у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів, визнаних відкликаними, позачергові вибори народних депутатів України відбуваються за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах за виборчими процедурами встановленими цим Законом для проведення виборів народних депутатів України за мажоритарною складовою пропорційно - мажоритарної системи, з особливостями передбаченими частинами 12 - 14 цієї статті.

12. На позачергових виборах народних депутатів України обраними вважаються два кандидати у народні депутати України, які одержали більшу відносно інших кандидатів, що балотуються у цьому одномандатному окрузі, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

13. Якщо більшу і водночас однакову кількість голосів набрали два кандидати у депутати обидва кандидати у депутати вважаються обраними в цьому одномандатному окрузі.

14. Якщо більшу і водночас однакову кількість голосів набрали більше двох кандидатів у депутати, в цьому одномандатному окрузі проводиться повторне голосування по цих кандидатурах."

15. У разі, якщо у законі про Державний бюджет України кошти для підготовки і проведення позачергових виборів депутатів не передбачені, такі витрати можуть здійснюватися з резервного фонду бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України."

II. Кодекс адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 35-36 (09.09.2005), ст. 446; N 37 (16.09.2005), ст. 446) доповнити статтею 1801 наступного змісту:

"Стаття 1801. Особливості провадження у справах про визнання народного депутата України відкликаним

1. Позовна заява про визнання народного депутата України відкликаним подається до Вищого адміністративного суду України. Право звернутися з такою позовною заявою має Голова Верховної Ради України.

2. Підставою для відкликання народного депутата України є перешкоджання народним депутатом розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів.

3. Рішення, прийняте за наслідками розгляду справи про визнання народного депутата України відкликаним, є остаточним і оскарженню не підлягає.

4. Адміністративна справа за позовною заявою про визнання народного депутата України відкликаним вирішується протягом семи днів після відкриття провадження у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про розгляд справи, не перешкоджає її розгляду.

5. Копії судового рішення невідкладно надсилається Центральній виборчій комісії та видаються особам, які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Центральній виборчій комісії протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативні акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативних актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос