Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения в дальнейшем въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства в случае их принудительного возвращения или выдворения)

Проект закона Украины от 14.02.2013 № 2304
Дата рассмотрения: 13.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони подальшого в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства у разі їх примусового повернення або видворення)

Верховна Рада України постановляє:

І. У Законі України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 19-20, ст. 179):

1. частину третю статті 13 викласти в наступній редакції:

"3. Рішення про заборону в'їзду в Україну приймається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органом Служби безпеки України або органом охорони державного кордону.";

2. у статті 26:

1) частину першу після слів "за рішенням" доповнити словами "територіального органу";

2) у частині другій першого речення, слова "може супроводжуватися" замінити словом "супроводжується";

3) у частині другій другого речення, слова "на три роки" замінити словами "від шести місяців до трьох років";

3. у статті 30:

частину першу доповнити новим абзацом, і викласти його в такій редакції:

"Рішення про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства супроводжується забороною щодо їх подальшого в'їзду в Україну строком на три роки. Строк заборони щодо подальшого в'їзду в Україну обчислюється з дня винесення постанови адміністративного суду про таке рішення".

II. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35, ст. 446):

1. пункт третій частини 4 статті 50 викласти в наступній редакції:

"3) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства із забороною щодо їх подальшого в'їзду в Україну;";

2. пункт сьомий частини 2 статті 162 викласти в наступній редакції:

"7) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства із забороною щодо їх подальшого в'їзду в Україну;";

3. назву та частину першу статті 183-5 викласти в наступній редакції:

"183-5. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства із забороною щодо їх подальшого в'їзду в Україну

1. Позовні заяви іноземців та осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну, а також позовні заяви територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства із забороною щодо їх подальшого в'їзду в Україну подаються до адміністративного суду за місцезнаходженням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу охорони державного кордону чи Служби безпеки України або за місцезнаходженням пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.";

4. пункт п'ятий частини другої статті 256 викласти в наступній редакції:

"5) про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства із забороною щодо їх подальшого в'їзду в Україну.".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос