Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственных лотереях в Украине" относительно усиления государственного контроля

Проект закона Украины от 14.02.2013 № 2299
Дата рассмотрения: 14.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державні лотереї в Україні" щодо посилення державного контролю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державні лотереї в Україні" (Голос України, 2012 р., N 187) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій:

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) лотерейний білет - документ встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і з застосуванням чеків гравця, які роздруковуються за допомогою терміналів електронної системи прийняття ставок, якщо використання чеків гравця передбачено умовами проведення державної лотереї;

у підпункті "а" пункту 2 і далі по тексту замінити слова "інший засіб, який дозволяє засвідчити участь у грі" словами "чек гравця" у відповідних відмінках;

абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:

"Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов'язаних між собою електронним або іншим зв'язком.";

доповнити пунктами 22 та 23 такого змісту:

"22. Обладнання для розповсюдження державних лотерей - це термінал електронної системи прийняття ставок, а також лотерейний пристрій самообслуговування, що розміщуються в пунктах розповсюдження державних лотерей;

23. Лотерейний пристрій самообслуговування - обладнання, за допомогою якого гравець може самостійно розіграти придбаний ним лотерейний білет (чек гравця).";

2. У статті 6:

у частині другій:

абзац другий доповнити реченням такого змісту:

"Електронна система прийняття ставок оператора державних лотерей повинна контролюватись у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.";

абзац третій доповнити абзацами четвертим, п'ятим та шостим наступного змісту:

"В одному приміщенні (окремій будівлі, у разі розміщення у пункті розповсюдження лотерейних пристроїв самообслуговування) може розміщуватися не більше одного пункту розповсюдження державних лотерей.

Пункт розповсюдження державних лотерей, в якому розміщуються лотерейні пристрої самообслуговування, може знаходитися виключно в окремій будівлі, яка розміщена на відстані не менше 500 метрів від приміщень дитячих, молодіжних закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

В одному пункті розповсюдження державних лотерей може розміщуватися не більше десяти лотерейних пристроїв самообслуговування. На одному лотерейному пристрої самообслуговування може одночасно розігруватися не більше одного лотерейного білета (чека гравця).";

3. Статтю 9 доповнити частинами 9, 10 та 11 такого змісту:

"9. Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити наявність терміналу електронної системи прийняття ставок в кожному пункті розповсюдження державних лотерей, в якому здійснюється розповсюдження лотерейних білетів (чеків гравця) лотереї, що проводиться цим оператором державних лотерей.

Кожна операція із прийняття ставки в державну лотерею (продаж лотерейного білету чи чека гравця) та виплати виграшу в державну лотерею повинна відображатись в електронній системі прийняття ставок, яка контролюється в режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок.

Забороняється прийняття ставки в державну лотерею (продаж лотерейного білету чи чека гравця) та виплата виграшу в державну лотерею без її реєстрації в електронній системі прийняття ставок за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок.

10. При проведенні державної лотереї з використанням лотерейного пристрою самообслуговування оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити роздрукування за допомогою вказаного обладнання документу, який відображає розіграну ігрову комбінацію. Виплата виграшу при проведенні державної лотереї з використанням лотерейного пристрою самообслуговування проводиться на підставі пред'явленого лотерейного білета (чека гравця) та документу, який відображає розіграну ігрову комбінацію.

Лотерейний пристрій самообслуговування не повинен містити в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця.

11. Вимоги до обладнання для розповсюдження державних лотерей визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей.

Моделі обладнання для розповсюдження державних лотерей повинні бути включені до Реєстру моделей обладнання для розповсюдження державних лотерей (далі - Реєстр).

Реєстр ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, в електронному вигляді та розміщується на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Доступ до електронного системного блоку обладнання для розповсюдження державних лотерей, що використовується при проведенні державних лотерей, повинен бути опломбований печаткою оператора державних лотерей.";

4. У статті 10:

частину третю доповнити новим реченням такого змісту:

"Оператор державних лотерей зобов'язаний забезпечити надання (надсилання) лотерейного білета (чека гравця) гравцю до початку розіграшу.";

доповнити частиною 8 такого змісту:

"8. Оператору державних лотерей забороняється розголошувати інформацію про нерозповсюджені виграшні та невиграшні лотерейні білети (чеки гравця) миттєвих лотерей, розігрування яких здійснюється за допомогою лотерейних пристроїв самообслуговування.";

5. Статтю 14 доповнити частинами 4 та 5 такого змісту:

"4. У разі встановлення факту прийняття розповсюджувачем ставки або виплати виграшу у лотерею без реєстрації такої ставки чи виплати виграшу в електронній системі прийняття ставок, яка контролюється в режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів до оператора державних лотерей застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі сто мінімальних заробітних плат.

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого абзацом першим даної частини, за яке до оператора державних лотерей вже було застосовано фінансові санкції тягне за собою застосування до оператора державних лотерей фінансових санкцій у вигляді штрафу у розмірі двісті мінімальних заробітних плат.

5. Санкції, визначені частиною 4 цієї статті, застосовуються за рішенням суду, ухваленим за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей.".

II. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос