Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" относительно установления закупочных цен на молоко и упорядочении механизма государственного ценового регулирования на сельскохозяйственную продукцию (товары)

Проект закона Украины от 14.02.2013 № 2297
Дата рассмотрения: 14.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо встановлення закупівельних цін на молоко та впорядкування механізму державного цінового регулювання на сільськогосподарську продукцію (товари)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 p., N 49, ст. 527; 2009 p., N 43, ст. 638; 2010 p., N 37, ст. 493):

1. У статті 3:

1) У пункті 3.1 після слів "встановлюючи мінімальні та максимальні інтервенційні ціни," доповнити словами "граничні рівні торговельних надбавок (націнок) та постачальницько-збутових надбавок (постачальницьких винагород), граничні ціни,";

2) У абзаці першому пункту 3.2 після слів "Зміст державного цінового регулювання" доповнити словами "шляхом встановлення мінімальних та максимальних інтервенційних цін";

3) У абзаці другому пункту 3.2 після слів "Держава не здійснює цінове регулювання" доповнити словами "шляхом встановлення мінімальних та максимальних інтервенційних цін";

4) Доповнити пункт 3.2 абзацами третім та четвертим наступного змісту:

"Зміст державного цінового регулювання шляхом встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) та постачальницько-збутових надбавок (постачальницьких винагород) полягає у встановленні торговельних надбавок (націнок) та постачальницько-збутових надбавок (постачальницьких винагород) на рівні не вище 20 відсотків витрат покупців, що пов'язані з придбанням продукції або товару (за виключенням витрат на перевезення у міжміському сполученні та без врахування податку на додану вартість).

Зміст державного цінового регулювання шляхом встановлення граничних цін полягає у запровадженні мінімальних рівнів закупівельних цін у виробника.";

5) Доповнити підпункт 3.3.1 пункту 3.3 абзацом двадцять другим, внаслідок чого наступні абзаци вважати абзацами з двадцять третього по двадцять п'ятий відповідно, наступного змісту: "молоко сире;";

6) У другому реченні абзацу першого підпункту 3.3.2 пункту 3.3. після слів "Перелік таких об'єктів" доповнити словами "та спосіб державного цінового регулювання";

7) У абзаці другому підпункту 3.3.2 пункту 3.3 після слів "перелік об'єктів" доповнити словами "та способів ".

8) У абзаці третьому підпункту 3.3.2 пункту 3.3 після слів "і який є об'єктом державного цінового регулювання" доповнити словами "способом, передбаченим першим абзацом пункту 3.2 цієї статті,";

9) Доповнити підпункт 3.3.2 пункту 3.3 абзацами четвертим, п'ятим, шостим та сьомим наступного змісту:

"Державне цінове регулювання операцій з продажу виробниками сільськогосподарської продукції, передбаченої абзацом 22 підпункту 3.3.1 пункту 3.3 цієї статті Закону, запроваджується Кабінетом Міністрів України шляхом встановлення граничної ціни.

Для всіх об'єктів державного цінового регулювання Кабінет Міністрів України може встановлювати граничні торговельні надбавки (націнки) та постачальницько-збутові надбавки (постачальницькі винагороди).

Для забезпечення державного цінового регулювання у випадках, передбачених абзацами 4, 5 цього підпункту, Кабінет Міністрів України відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення" визначає порядок встановлення державної регульованої ціни, повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування способів державного цінового регулювання, а також перелік об'єктів державного цінового регулювання, ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади.

Не є обов'язковим застосування суб'єктами господарювання державних регульованих цін, встановлених відповідно до положень абзаців 4, 5 цього підпункту, в операціях з продажу об'єктів цінового регулювання на організованому аграрному ринку, з прилюдних торгів, на аукціонах (за виключенням прилюдних торгів, тендерів, аукціонів, що проводяться за державні кошти).";

10) У другому реченні підпункту 3.3.3 пункту 3.3 після слів "переліку об'єктів" доповнити словами "та способів";

11) Викласти підпункт 3.3.4 пункту 3.3 у наступній редакції:

"Забороняється застосування негрошових форм розрахунків в операціях з продажу виробниками видів сільськогосподарської продукції та товарів, щодо яких запроваджено державне цінове регулювання, на користь переробних підприємств, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, а також осіб, які визнаються пов'язаними з переробними підприємствами або підприємствами оптової і роздрібної торгівлі відповідно до норм Податкового кодексу України.

Умови правочинів із відчуження сільськогосподарської продукції та товарів, щодо яких запроваджено державне цінове регулювання, між виробниками та одержувачами, що передбачають початок перебігу строку розрахунків залежно від подальшої реалізації або переробки одержувачами такої продукції (товарів), є нікчемними.";

2. У підпункті 9.3.1 пункту 9.3 статті 9 після слів "який стосовно кожного об'єкта державного цінового регулювання" доповнити наступним: ", відносно якого запроваджено максимальні та мінімальні інтервенційні ціни,".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. РИБАК 

Опрос