Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О качестве и безопасности пищевых яиц

Проект закона Украины от 13.06.2013 № 2295а
Дата рассмотрения: 13.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про якість і безпечність харчових яєць

Цей Закон визначає організаційні та правові основи забезпечення якості й безпечності харчових яєць для життя та здоров'я населення і навколишнього природного середовища під час їх виробництва, пакування, транспортування, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України.

Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

агротехнічний метод виробництва яєць - умови утримування курок-несучок (органічний, вільний вигул, підлоговий, клітковий);

безпечність яєць - відсутність токсичної, канцерогенної, мутагенної, алергенної чи іншої несприятливої для організму людини дії харчових яєць при їх споживанні у загальноприйнятих кількостях, межі яких встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

виробник яєць - суб'єкт господарювання, що здійснює господарську діяльність з виробництва яєць;

державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;

класифікація (сортування) яєць - упорядкування яєць за класами та категоріями;

маніпуляційні знаки - знаки, призначені для інформування про способи поводження з товарами;

маркування - нанесення на яйця, споживчу упаковку (тару) та транспортну упаковку інформації про яйця відповідно до вимог чинного законодавства України;

місце виробництва - місцезнаходження виробничих потужностей виробника яєць, де утримується понад 350 курок-несучок та здійснюється господарська діяльність з виробництва яєць;

пакування - процес фасування яєць в споживчу упаковку (тару);

партія яєць - будь-яка кількість яєць, вироблених одним виробником яєць, однієї категорії, упакованих одним пакувальником в однорідну транспортну упаковку, що одночасно доставляється однією транспортною одиницею і супроводжується одним ветеринарним документом;

пакувальник яєць - суб'єкт господарювання, що здійснює класифікацію (сортування), маркування та пакування яєць, а також маркування упаковки (тари) та транспортної упаковки;

яйця для промислової переробки - яйця, не призначені для споживання людиною;

термін придатності - термін, установлений виробником, протягом якого органолептичні, фізико-хімічні, медико-біологічні та інші показники яєць у разі дотримання відповідних умов зберігання повинні відповідати вимогам нормативних документів;

споживча упаковка (тара) - матеріал чи технічний засіб, що використовується для пакування яєць певного класу, за винятком транспортної упаковки та контейнерів для промислових яєць;

харчові яйця - яйця, придатні для споживання людиною;

яйця - харчові яйця в шкаралупі, крім зламаних, інкубованих або варених, які знесені курками-несучками видів Gallus gallus;

якість яєць - ступінь відповідності яєць органолептичним, фізико-хімічним, медико-біологічним та іншим показникам, які характеризують конкретний клас та категорію яєць та відповідають вимогам нормативних документів.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, пакування, маркування, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України харчових яєць та поширюється на суб'єктів господарювання, які проводять господарську діяльність у цій сфері.

Стаття 3. Основні засади державної політики щодо забезпечення якості й безпечності яєць

Основними засадами державної політики щодо забезпечення якості й безпечності яєць для життя та здоров'я населення є:

забезпечення внутрішніх потреб держави в яйцях широкого асортименту, також нарощування їх експорту;

здійснення контролю за якістю й безпечністю яєць;

проведення моніторингу ринку яєць щодо забезпечення якості й безпечності цих продуктів;

розроблення загальнодержавних програм розвитку виробництва яєць.

Стаття 4. Основні показники безпечності яєць

Яйця, що виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України, повинні відповідати показникам безпечності харчових продуктів, які встановлені нормативно-правовими актами України, вимогам державних стандартів, ветеринарного законодавства та санітарно-епідеміологічним вимогам і нормам.

Класифікація, пакування, здавання-приймання харчових яєць здійснюються з дотриманням вимог безпеки, встановлених ветеринарно-санітарними правилами для птахівницьких господарств.

Вимоги до безпечності яєць розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Стаття 5. Основні показники якості яєць

Яйця повинні бути неушкодженими, розсортованими за класами та категоріями і виробленими з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Якісні характеристики та вимоги щодо показників якості для класів та категорій харчових яєць, а також їх числові значення у відповідних одиницях виміру визначаються державними стандартами України, прийнятими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.

Вимоги до якості яєць, а також допустимі відхилення щодо дефектів якості та ваги яєць, розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Стаття 6. Маркування яєць

Маркування яєць здійснюється відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів України.

Яйця маркують будь-яким способом, що забезпечує чіткість його читання і не впливає на якість продукту. Усі елементи маркування яєць мають бути легко помітними та розбірливими.

У разі маркування методом штампування чи напилювання використовують нешкідливі фарби, призначені для харчових потреб і дозволені для використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Маркування яєць повинно містити наступну інформацію:

а) клас;

б) категорія;

в) дата кладки (число, місяць і рік);

г) дата "вжити до" (число, місяць і рік);

ґ) код виробника яєць.

Маркування яєць за пунктами "в" та "ґ" наноситься виробником яєць, а за пунктами "а", "б" та "г" - пакувальником яєць.

Умовні позначення для маркування яєць за пунктами "а" - "г" визначаються державними стандартами України, прийнятими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації.

Код виробника яєць складається з цифр та літер, що позначають агротехнічний метод виробництва, код країни походження та реєстраційний номер господарства виробника яєць.

На яйця також може наноситися додаткове маркування та інформація (товарний знак, назва господарства тощо), що не суперечать чинному законодавству.

Стаття 7. Класифікація яєць

Класифікація яєць здійснюється виключно пакувальниками яєць відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів України.

Залежно від якості та терміну зберігання до дня реалізації (від виробника до споживача) яйця підрозділяють на класи:

1) Для вивезення з митної території України:

"extra" - свіжі харчові яйця, призначені для експорту, термін зберігання яких не перевищує 9 діб від дня кладки за температури не нижче ніж 5° C і не вище ніж 15° C;

класу A - харчові яйця, призначені для експорту, термін зберігання яких не перевищує 28 діб від дня кладки за температури не нижче ніж 5° C і не вище ніж 15° C;

класу B - харчові яйця, призначені для експорту з метою використання у харчовій чи нехарчовій промисловості, які не відповідають за вимогами класу A і зберігалися за температури від 0° C до 5° C. Яйця класу A, які втратили відповідні характеристики, можуть бути перекласифіковані та віднесені до класу B;

2) Для реалізації в межах митної території України:

дієтичні - свіжі харчові яйця, термін зберігання яких не перевищує 7 діб від дня кладки за температури не нижче ніж 0° C і не вище ніж 20° C;

столові - харчові яйця, термін зберігання яких не перевищує 25 діб від дня кладки за температури від 0° C до 20° C;

охолоджені - харчові яйця, термін зберігання яких не перевищує 90 діб за температури від мінус 2° C до 0° C;

для промислової переробки.

Залежно від ваги харчові яйця підрозділяють на такі категорії:

відбірні або XL;

вищої категорії або L;

першої категорії або M;

другої категорії або S;

дрібні або XS.

Яйця класифікуються, маркуються та упаковуються протягом 10 днів після кладки. Яйця "extra" класифікуються, маркуються та упаковуються протягом чотирьох днів після кладки.

Вимоги до сортування та позначення яєць за вагою встановлюються державними стандартами України, прийнятими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

Стаття 8. Пакування (перепаковування) яєць

Пакування яєць здійснюється виключно пакувальниками яєць шляхом фасування яєць в споживчу упаковку (тару) та/або транспортну упаковку, виготовлені з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Споживча упаковка (тара) для яєць повинна бути стійкою до удару, сухою, чистою та перебувати в хорошому стані і складатися з матеріалів, які захищають яйця від зовнішнього запаху і ризику погіршення якості.

Якщо яйця певного класу різних розмірів пакуються разом в одну транспортну упаковку, на зовнішній поверхні упаковки вказується мінімальна нетто вага яєць у грамах із позначкою "Яйця різних розмірів" або позначкою аналогічного змісту.

Упаковані яйця можуть бути перепаковані виключно пакувальником з урахуванням вимог цієї статті. У разі перепаковування яєць до кожної споживчої упаковки (тари) можуть фасуватися яйця лише з однієї партії.

Стаття 9. Маркування транспортної упаковки яєць

Маркування транспортної упаковки яєць кодом виробника, назвою виробника та товарним знаком виробника (за наявності) здійснюється виробником яєць за місцем виробництва.

У разі якщо пакувальнику були доставлені неупаковані яйця з власних виробничих одиниць, що розташовані у тому самому місці, маркування транспортної упаковки кодом виробника, назвою виробника та товарним знаком виробника (за наявності) здійснюється пакувальником.

Маркування транспортної упаковки яєць для їх реалізації в межах митної території України здійснюється пакувальником яєць українською мовою і повинно містити таку інформацію:

назва виробника;

товарний знак виробника (за наявності);

код виробника;

назва продукту;

позначення класу та категорії яєць;

кількість яєць та їх вага;

дата кінцевого терміну споживання або дата пакування (сортування) із зазначенням строку придатності;

умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, %);

штрих-код EAN;

код пакувальника;

позначення державного стандарту України, відповідно до якого вироблені яйця;

умови годівлі курок-несучок (комбікорм, зерно тощо);

маніпуляційні знаки відповідно до державних стандартів України.

Інформація, зазначена в частині третій цієї статті, за винятком останнього пункту, зазначається в супровідних документах на партію яєць.

У разі вивезення яєць з митної території України маркування транспортної упаковки дублюється мовою держави-імпортера або англійською мовою, а замість позначення державного стандарту України, відповідно до якого вироблені яйця, робиться позначка "National Standards" або інші позначення, що вимагаються законодавством держави-імпортера.

Стаття 10. Маркування споживчої упаковки (тари) яєць

Маркування споживчої упаковки (тари) яєць для їх реалізації в межах митної території України здійснюється пакувальником яєць українською мовою і повинно містити таку інформацію:

назва виробника;

товарний знак виробника (за наявності);

код виробника;

назва продукту;

позначення класу та категорії яєць;

кількість яєць та їх вага;

дата кінцевого терміну споживання або дату пакування (сортування) із зазначенням строку придатності;

умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, %);

калорійність та поживна цінність продукту із зазначенням кількості білків, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 г харчового продукту;

штрих-код EAN;

код пакувальника;

позначення державного стандарту України, відповідно до якого вироблені яйця;

умови годівлі курок-несучок (комбікорм, зерно тощо).

У разі вивезення яєць з митної території України маркування споживчої упаковки (тари) яєць дублюється мовою держави-імпортера або англійською мовою, а замість позначення державного стандарту України, відповідно до якого вироблені яйця, робиться позначка "National Standards" або інші позначення, що вимагаються законодавством держави-імпортера.

Стаття 11. Транспортування і зберігання яєць

Транспортування і зберігання яєць здійснюється відповідно до державних стандартів України та санітарно-ветеринарних норм.

Під час транспортування в одній транспортній одиниці допускається наявність яєць однієї категорії не більше п'яти дат сортування.

Стаття 12. Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання яєць, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством України

Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання яєць, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством.

Яйця, які не відповідають встановленим вимогам і не можуть бути повернуті в обіг шляхом знезараження, переробки, підлягають утилізації або знищенню в порядку, встановленому чинним законодавством.

Стаття 13. Виробник яєць

Для реалізації яєць на митній території України та вивезення яєць з митної території України виробник яєць зобов'язаний отримати реєстраційний номер господарства для кожного місця виробництва, на якому утримується понад 350 курей-несучок.

Реєстраційний номер господарства виробника яєць надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, будь-якому суб'єкту господарювання, приміщення та технічне обладнання місць виробництва якого придатні для утримання курей-несучок для виробництва яєць.

Реєстраційний номер господарства виробника яєць може бути анульований, якщо органами державного нагляду (контролю) буде виявлено факт порушення вимог цього Закону.

Порядок та умови присвоєння реєстраційного номеру господарства виробника яєць встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Ведення реєстрів реєстраційних номерів господарств виробників яєць покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Стаття 14. Пакувальник яєць

Класифікація, маркування, пакування яєць та маркування споживчої упаковки (тари) яєць здійснюється виключно суб'єктом господарювання, який має код пакувальника яєць.

Зміст, форма, умови та порядок надання коду пакувальника яєць встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Код пакувальника яєць надається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, будь-якому суб'єкту господарювання, приміщення та технічне обладнання якого придатні для класифікації яєць за якістю та вагою.

Для отримання коду пакувальника яєць суб'єкт господарювання повинен мати:

а) належне обладнання для перевірки яєць на світло, автоматичне або інше відповідне обладнання, що дозволяє окремо встановити якість кожного яйця;

б) прилади для вимірювання висоти повітряної камери;

в) обладнання для класифікації яєць за вагою;

г) сертифіковані ваги для зважування яєць;

ґ) обладнання для маркування яєць та споживчої упаковки (тари).

Код пакувальника яєць може бути анульований, якщо органами державного нагляду (контролю) буде виявлено факт порушення вимог цього Закону.

Порядок та умови надання коду пакувальника яєць встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Стаття 15. Реєстри, що ведуться виробниками яєць

Виробники ведуть реєстри агротехнічних методів виробництва яєць з вказівкою для кожного використаного методу:

а) дати розміщення курок-несучок на місці виробництва, віку курок-несучок на дату розміщення на місці виробництва та загальної кількості курок-несучок на місці виробництва;

б) умови годівлі курок-несучок (комбікорм, зерно тощо);

в) дати забою та кількості забитих курок-несучок;

г) денне виробництво яєць;

ґ) кількість та/або вага яєць, реалізованих за день;

Якщо виробник використовує різні агротехнічні методи виробництва яєць на одному місці виробництва, інформація, зазначена в частині першій цієї статті, заноситься до окремих реєстрів.

Стаття 16. Реєстри, що ведуться пакувальниками яєць

Пакувальники яєць окремо ведуть реєстри:

а) кількості яєць, некласифікованих пакувальниками яєць, що були отримані від виробників або інших пакувальників яєць, із зазначенням коду виробника або пакувальника та дати чи періоду кладки яєць;

б) кількості яєць, класифікованих пакувальниками яєць, що були отримані від виробників яєць або інших пакувальників яєць, із зазначенням коду виробника або пакувальника та дати кінцевого терміну споживання;

в) кількості та/або ваги яєць, що були класифіковані та відвантажені.

Пакувальники яєць повинні оновлювати реєстри, зазначені в частині першій цієї статті, кожного тижня.

Стаття 17. Права та обов'язки виробників та пакувальників яєць

Виробники та пакувальники яєць мають право:

отримувати від відповідних державних органів у встановленому порядку необхідну інформацію, законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань якості й безпечності продукції;

звертатися за захистом порушених прав до суду відповідно до закону.

Виробники та пакувальники яєць зобов'язані:

додержувати вимог нормативних документів при виробництві та пакуванні яєць, а також при їх зберіганні, транспортуванні та реалізації;

забезпечувати додержання вимог санітарних та ветеринарно-санітарних норм і правил, а також за розпорядженнями посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, здійснювати протиепідемічні та протиепізоотичні заходи з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спільних для людей і тварин;

вести в установленому законодавством порядку документацію, яка підтверджує якість й безпечність продукції;

забезпечувати контроль якості й безпечності продукції;

виконувати інші обов'язки, встановлені законом.

Контроль за якістю й безпечністю яєць здійснюється виробниками та пакувальниками яєць відповідно до закону шляхом:

додержання умов виробництва, зберігання та реалізації яєць відповідно до вимог нормативно-правових актів;

створення та діяльності лабораторій, обладнаних сучасними приладами і відповідними реактивами для визначення показників якості й безпечності яєць.

Стаття 18. Організація виробниками та пакувальниками яєць контролю за якістю й безпечністю яєць

Контроль за якістю й безпечністю яєць здійснюється виробниками та пакувальниками яєць відповідно до закону шляхом:

додержання умов виробництва, зберігання та реалізації яєць відповідно до вимог нормативно-правових актів;

створення та діяльності лабораторій, обладнаних сучасними приладами і відповідними реактивами для визначення показників якості й безпечності яєць.

Стаття 19. Вимоги до захисту навколишнього природного середовища

Виробники яєць зобов'язані здійснювати природоохоронні заходів відповідно до цього Закону та чинного законодавства України на кожному місці виробництва. З урахуванням вимог екологічного законодавства України виробники яєць на кожному місці виробництва зобов'язані:

здійснювати очистку стічних вод;

дотримуватися максимально допустимих рівнів викидів шкідливих речовин в атмосферу;

вживати заходів з охорони ґрунтів від забруднення відходами виробництва;

здійснювати утилізацію яєць, уражених патогенними грибами або мікроорганізмами з дотриманням ветеринарно-санітарних норм.

Стаття 20. Вимоги до обладнання та супутніх матеріалів

Обладнання, супутні матеріали та транспортні засоби, в яких перевозяться і зберігаються яйця, повинні виготовлятися з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, для використання за цільовим призначенням і контакту з харчовими продуктами.

Стаття 21. Державний нагляд (контроль) у сфері виробництва, пакування, реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України яєць

Державний нагляд (контроль) у сфері виробництва, пакування, реалізації, експорту та імпорту яєць здійснюють:

з питань додержання вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, пов'язаних з якістю та безпечністю яєць - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;

з питань додержання ветеринарно-санітарних вимог у процесі виробництва яєць, використання обладнання, тари, транспортних засобів, постійного контролю, нагляду з проведенням моніторингових досліджень за показниками їх безпечності, під час експорту та імпорту яєць - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів;

з питань додержання вимог санітарного законодавства та реалізації виробниками та пакувальниками яєць санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів у процесі виробництва та реалізації яєць - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення;

з питань додержання виробниками та пакувальниками яєць вимог технічних регламентів, стандартів, норм і правил, пов'язаних з якістю та безпечністю продукції (крім ветеринарно-санітарних вимог) та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів - центральним органом виконавчої влади у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Заходи державного нагляду (контролю) включають планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень, та інші заходи, спрямовані на контроль за додержанням вимог чинного законодавства у сфері виробництва, пакування, реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України яєць.

Стаття 22. Повноваження посадових осіб, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері виробництва, пакування, реалізації, експорту та імпорту яєць

Посадові особи, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері виробництва, пакування, реалізації, експорту та імпорту яєць, з метою виконання покладених на них завдань у межах їх компетенції мають право:

безперешкодно відвідувати об'єкти перевірки, одержувати необхідну для здійснення державного контролю інформацію, документацію, зразки для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативно-правовими актами;

давати обов'язкові до виконання вказівки про проведення санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних та протиепізоотичних заходів, а також про усунення у визначені строки порушень стандартів, норм, правил та вимог державного метрологічного нагляду, встановлених відповідно до законодавства України;

забороняти виробництво, пакування та реалізацію партій яєць у разі виявлення невідповідності ветеринарно-санітарним вимогам, вимогам до їх якості й безпечності і невиконання вимог цього Закону;

забороняти виробництво, пакування та реалізацію партій яєць до проведення необхідних санітарних, протиепідемічних, ветеринарно-санітарних і протиепізоотичних заходів, а також заходів щодо усунення виявлених порушень стандартів, норм, правил, встановлених відповідно до законодавства.

Стаття 23. Відповідальність за порушення норм цього Закону

За порушення норм цього Закону щодо виробництва, переробки та реалізації яєць посадові особи і фізичні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.

У разі порушення вимог показників щодо безпечності та якості продукції на суб'єктів господарювання накладаються штрафи відповідно до закону.

Стаття 24. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної безпечності та якості яєць

Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості й безпечності яєць здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України шляхом:

участі України в роботі міжнародних організацій;

укладання Україною міжнародних договорів;

гармонізації нормативних документів, норм і правил з міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають вимоги до безпечності та якості яєць, а також ветеринарно-санітарними вимогами;

обміну інформацією про заходи, які вживаються для забезпечення належної безпечності та якості яєць.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів України.

Стаття 25. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво та пакування яєць, можуть провадити відповідну діяльність без одержання реєстраційного номеру господарства виробника яєць та коду пакувальника яєць, але не більше ніж протягом одного року після набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос