Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" относительно государственного регулирования заключения и выполнения соглашений

Проект закона Украины от 05.03.2013 № 2291-1
Дата рассмотрения: 05.03.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" щодо державного регулювання укладення та виконання угод

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44, ст. 391) такі зміни:

1. Частину першу та другу статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України.

Для вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції Кабінет Міністрів України відповідно до закону може утворювати Міжвідомчу комісію (далі - Міжвідомча комісія) на чолі з Віце-прем'єр-міністром України, який відповідає за питання паливно-енергетичного комплексу та промислової політики з залученням представників центральних органів виконавчої влади";

2. У статті 6:

частину другу викласти в такій редакції: "Інвестор звертається до Міжвідомчої комісії з пропозицією про вирішення питання щодо проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції щодо окремої ділянки надр. Про результати розгляду поданої пропозиції інвестор повідомляється не пізніше тримісячного строку";

абзац восьмий частини п'ятої викласти в такій редакції: "Міжвідомча комісія розглядає звернення надрокористувача та вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо ухвалення відповідного рішення у тримісячний строк з дня його подання та реєстрації";

3. У статті 7:

абзац тринадцятий частини першої викласти в такій редакції: "переліку конкурсної документації, яка розробляється Міжвідомчою комісією, та порядок її надання учасникам конкурсу";

частину третю викласти в такій редакції: "3. Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу Міжвідомча комісія розробляє конкурсну документацію, публікує оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях України, здійснює інші функції щодо організації проведення конкурсу в межах своєї компетенції, визначеної Кабінетом Міністрів України";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Усі своєчасно подані заяви Міжвідомча комісія реєструє в день їх надходження";

4. Пункт 22 частини другої статті 8 викласти в такій редакції: "22) порядок контролю за веденням передбачених угодою робіт, виконанням інших умов угоди; строк, форми та зміст звітів, інформації, рахунків, що подаються інвестором до Міжвідомчої комісії";

5. У статті 11:

частину третю викласти в такій редакції: "3. Міжвідомча комісія не пізніше трьох місяців з дня реєстрації проекту угоди про розподіл продукції надає інвестору висновки, зауваження, результати проведених експертиз або нову редакцію угоди, на підставі чого інвестор повинен доопрацювати проект угоди чи підготувати свої висновки, зауваження до нового проекту угоди";

частину п'яту викласти в такій редакції: "5. Проект угоди про розподіл продукції після остаточного узгодження та доопрацювання погоджується інвесторами та повторно реєструється Міжвідомчою комісією";

6. Статтю 15 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться Міжвідомчою комісією на безоплатній основі та у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України";

7. Абзац третій частини першої статті 28 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за виконанням угоди про розподіл продукції здійснює Міжвідомча комісія в порядку та на умовах, визначених угодою та цим Законом";

8. В тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" та слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" замінити словами "Міжвідомча комісія" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос