Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" относительно государственного регулирования заключения и выполнения соглашений

Проект закона Украины от 13.02.2013 № 2291
Дата рассмотрения: 15.05.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" щодо державного регулювання укладення та виконання угод

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) такі зміни:

1. Частину другу статті 3 доповнити словами "та з урахуванням положень цього Закону".

2. Частини першу та другу статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України.

Для вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції Кабінет Міністрів України утворює постійно діючу міжвідомчу комісію (далі - Міжвідомча комісія) у складі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України.

Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює центральний орган виконавчої влади (далі - робочий орган Міжвідомчої комісії), визначений Кабінетом Міністрів України.

Положення про Міжвідомчу комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Угодою про розподіл продукції вирішення питань з управління та координації діяльності сторін може покладатися на керівний комітет або інший орган управління, створений за участю сторін.

З метою участі держави у виконанні укладеної угоди про розподіл продукції (у тому числі участі в діяльності створених органів управління) Кабінет Міністрів України може надати необхідні повноваження центральному органу виконавчої влади".

3. У статті 7:

1) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міжвідомчої комісії із зазначенням";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"переліку конкурсної документації та порядок її надання учасникам конкурсу";

2) у частині третій слова "розробляє та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, затверджує конкурсну документацію" і "та іноземних засобах масової інформації" виключити;

3) частини восьму викласти в такій редакції:

"8. Усі своєчасно подані заяви робочий орган Міжвідомчої комісії реєструє в день їх надходження в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

4) в абзаці другому частини дев'ятої слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, надає пропозиції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, який" замінити словами "Міжвідомча комісія".

4. Пункт 22 частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

"22) порядок контролю за виконанням угоди про розподіл продукції; строк, форми та зміст звітів, інформації, рахунків, що подаються інвестором Кабінету Міністрів України або уповноваженому Кабінетом Міністрів України центральному органу виконавчої влади".

5. У статті 11:

1) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Проект угоди про розподіл продукції після остаточного узгодження та доопрацювання візується (погоджується) інвестором (інвесторами) та повторно реєструється робочим органом Міжвідомчої комісії, після чого проект угоди про розподіл продукції надається сторонам угоди для підписання";

2) у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "робочим органом Міжвідомчої комісії".

6. У статті 13:

1) в частині другій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" замінити словами "робочим органом Міжвідомчої комісії";

2) у частині третій слова "якщо інше не передбачено положеннями угоди" виключити.

7. Перше речення статті 15 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться робочим органом Міжвідомчої комісії у визначеному ним порядку".

8. Абзац третій та перше речення абзацу четвертого частини першої статті 28 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за виконанням угоди про розподіл продукції здійснює Кабінет Міністрів України або уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади в порядку та на умовах, визначених угодою та цим Законом.

Не рідше одного разу на п'ять років Кабінет Міністрів України за участю уповноваженого центрального органу виконавчої влади повинен організувати та провести комплексну перевірку виконання умов, передбачених угодою про розподіл продукції".

9. У частині третій статті 29 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр," замінити словом "державою".

10. У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" і "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у всіх відмінках замінити словами "Міжвідомча комісія" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, або приведення їх у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос