Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" (относительно государственного регулирования заключения и выполнения соглашений)

Проект закона Украины от 13.02.2013 № 2291
Дата рассмотрения: 13.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо державного регулювання укладення та виконання угод)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44, ст. 391) такі зміни:

1. Частину другу статті 3 доповнити словами "та з урахуванням положень цього Закону".

2. Частини першу та другу статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України.

З метою вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції Кабінет Міністрів України утворює постійно діючу міжвідомчу комісію (далі - Міжвідомча комісія) у складі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України.

Робочим органом Міжвідомчої комісії є центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України (далі - робочий орган Міжвідомчої комісії).

Положення про Міжвідомчу комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Угодою про розподіл продукції вирішення питань з управління та координації діяльності сторін може покладатися на керівний комітет або інший орган управління, створений за участю сторін.

З метою участі держави у виконанні укладеної угоди про розподіл продукції (у тому числі участі в діяльності створених органів управління) Кабінет Міністрів України може покласти необхідні повноваження центральному органу виконавчої влади.".

3. У статті 7:

абзац тринадцятий частини першої викласти в такій редакції:

"переліку конкурсної документації, яка розробляється та затверджується Міжвідомчою комісією, та порядок її надання учасникам конкурсу.";

в частині третій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища," та слова "та іноземних засобах масової інформації" видалити;

частини восьму викласти в такій редакції:

"8. Усі своєчасно подані заяви робочий орган Міжвідомчої комісії реєструє в день їх надходження в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

в абзаці другому частини дев'ятої слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, надає пропозиції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, який" замінити словами "Міжвідомча комісія".

4. В абзаці двадцять четвертому частини другої статті 8 слова "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" замінити словом "державі".

5. У статті 11:

частини п'яту викласти в такій редакції:

"5. Проект угоди про розподіл продукції після остаточного узгодження та доопрацювання візується (погоджується) інвестором (кожним з інвесторів) та повторно реєструється робочим органом Міжвідомчої комісії.";

в частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "робочим органом Міжвідомчої комісії".

6. У частині другій статті 13 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" замінити словами "робочим органом Міжвідомчої комісії.".

7. Перше речення статті 15 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться робочим органом Міжвідомчої комісії у визначеному ним порядку.".

8. В абзацах третьому та четвертому частини першої статті 28 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр," замінити словами "Міжвідомча комісія або уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади" у відповідному відмінку.

9. В тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища," замінити словами "Міжвідомча комісія" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк:

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, або приведення їх у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. РИБАК 

Опрос