Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения по соглашениям о разделе продукции

Проект закона Украины от 11.06.2013 № 2288а
Дата рассмотрения: 11.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування за угодами про розподіл продукції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) у підпункті 14.1.83 пункту 14.1 статті 14:

в абзаці другому слова "інвестор (оператор)" замінити словом "оператор";

в абзаці четвертому після слова "статтях" доповнити словом "цього", а слова "нарахування та сплати податків інвестором чи інвесторами при виконанні односторонньої чи багатосторонньої угоди про розподіл продукції, вживається термін "інвестор (оператор)"" замінити словами "оподаткування при виконанні угоди про розподіл продукції, термін "інвестор (оператор)" позначає інвестора за угодою про розподіл продукції за участі одного інвестора, а для багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участі кількох інвесторів - кожного інвестора та/або оператора, залежно від умов такої багатосторонньої угоди";

2) у пункті 335.2 статті 335:

в абзаці одинадцятому слова "обов'язки щодо реєстрації як платника податків за угодою," замінити словами "права та обов'язки щодо", слова "покладаються на інвестора (оператора)" замінити словами "можуть покладатися такою угодою на кожного інвестора окремо та/або на оператора, з урахування особливостей, передбачених угодою";

3) у статті 337:

у пункті 337.4:

доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"У разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції податковий кредит може відображатися в податковій декларації оператора за такою угодою або в податковій декларації кожного з інвесторів у визначеній такою угодою частині на умовах, передбачених угодою про розподіл продукції.";

у зв'язку з цим абзац перший-другий вважати абзацами другим-третім;

в абзаці другому слово "багатосторонньою" видалити, слово "включає" замінити словами "може включати", а слова "інвестором за угодою," замінити словами "інвестором (оператором) за угодою";

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"При цьому оператор за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, який відповідно до цього пункту Кодексу має право на включення до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку, може визначити частку податкового кредиту, яку має право відобразити у податковій декларації кожен з інвесторів, зареєстрований в якості платника податку, в порядку, на умовах та на підставі документів, визначених угодою про розподіл продукції.";

у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак 

Опрос