Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "О топографо-геодезической и картографической деятельности" и "О землеустройстве" (относительно внедрения норм государственного надзора в сфере землеустройства)

Проект закона Украины от 13.02.2013 № 2287
Дата рассмотрения: 13.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та "Про землеустрій"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46; 2003 р., N 27, ст. 209; 2010 р., N 18, ст. 136; 2011 р., N 11, ст. 69) такі зміни:

1. Доповнити Закон статтею 171 такого змісту:

"Стаття 171. Технічне та технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Технічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності базується на використанні сучасних інформаційних технологій і систем для створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку, перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних.

Основою інформаційного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності є автоматизовані системи призначені для обробки даних кадастрових, топографічних та інших зйомок і дистанційного зондування, ведення банків (баз) геопростових даних, прогнозування, планування, проектування, картографування, організаційного управління.

Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності."

2. Викласти статтю 24 Закону у такій редакції:

"Стаття 24. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду

Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до підстав визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Державний нагляд здійснюється за місцем провадження господарської діяльності виконавцем топографо-геодезичних і картографічних робіт або його відокремленими підрозділами. Заходи державного нагляду можуть здійснюватися у приміщенні органу державного нагляду за згодою виконавця топографо-геодезичних і картографічних робіт.

У разі виявлення порушень вимог до технічного, технологічного чи метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин видає наказ про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Виконавець топографо-геодезичних і картографічних робіт повинен повідомити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу у визначені наказом строки.

Встановлення факту невиконання наказу про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу є підставою для зупинення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом.

Під час здійснення заходів державного нагляду виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин перевіряє дотримання сертифікованим інженером-геодезистом вимог положень законів, нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

За наявності підстав для анулювання чи зупинення кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста акт перевірки є обов'язковим для розгляду на засіданні Кваліфікаційної комісії. За результатами розгляду акта Кваліфікаційна комісія направляє подання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про позбавлення (анулювання) чи зупинення кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста.

На підставі подання Кваліфікаційної комісії про позбавлення (зупинення) інженера-геодезиста кваліфікаційного сертифіката спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, приймає рішення про позбавлення чи зупинення кваліфікаційного сертифіката та повідомляє інженера-геодезиста письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Кваліфікаційної комісії.

Рішення про позбавлення інженера-геодезиста кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку."

II. Внести до Закону України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст. 282) такі зміни:

1. Викласти статтю 611 Закону у такій редакції:

"Стаття 611. Державний нагляд у сфері землеустрою

Державний нагляд у сфері землеустрою здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до підстав визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Державний нагляд здійснюється за місцем провадження господарської діяльності виконавцем робіт із землеустрою або його відокремленими підрозділами. Заходи державного нагляду можуть здійснюватися у приміщенні органу державного нагляду за згодою виконавця робіт із землеустрою.

У разі виявлення порушень вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців робіт із землеустрою, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин видає наказ про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Виконавець робіт із землеустрою повинен повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу у визначені наказом строки.

Встановлення факту невиконання наказу про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу є підставою для зупинення виконання робіт із землеустрою за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом.

Під час здійснення заходів державного нагляду виконавців робіт із землеустрою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин перевіряє дотримання сертифікованим(ми) інженером(ми)-землевпорядником(ми) вимог положень законів, нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою.

За наявності підстав для анулювання чи зупинення кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника робіт із землеустрою акт перевірки є обов'язковим для розгляду на засіданні Кваліфікаційної комісії. За результатами розгляду акта Кваліфікаційна комісія направляє подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про позбавлення (анулювання) чи зупинення кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника.

На підставі подання Кваліфікаційної комісії про позбавлення чи зупинення інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, приймає рішення про позбавлення чи зупинення кваліфікаційного сертифіката та повідомляє інженера-землевпорядника письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Кваліфікаційної комісії.

Рішення про позбавлення інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення Міністерством аграрної політики та продовольства України своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос