Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О трансплантации органов и других анатомических материалов" (относительно взятия гомотрансплантатов у живых доноров и умерших лиц)

Проект закона Украины от 11.06.2013 № 2286а
Дата рассмотрения: 11.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів" (щодо взяття гомотрансплантатів у живих донорів та померлих осіб)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 41, ст.377) такі зміни:

1. Статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Взяття гомотрансплантатів у живих донорів

Живим донором може бути лише повнолітня дієздатна особа.

У живого донора може бути взятий як гомотрансплантат лише один із парних органів або частина органа, або частина іншого анатомічного матеріалу.

Взяття гомотрансплантата у живого донора дозволяється на підставі висновку консиліуму лікарів відповідного закладу охорони здоров'я чи наукової установи після його всебічного медичного обстеження і за умови, що завдана здоров'ю донора шкода буде меншою, ніж небезпека для життя, що загрожує реципієнту.

Взяття гомотрансплантата (за винятком анатомічних матеріалів, здатних до регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами (батько, мати, син, дочка, дід, баба, онук, онука, брат, сестра, дядько, тітка, племінник, племінниця).

Перелік анатомічних матеріалів з розмежуванням здатності їх до регенерації затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

За наявності підстав, які унеможливлюють взяття гомотрансплантата у живого донора, який перебуває з реципієнтом у шлюбі або є його близьким родичем (батько, мати, син, дочка, дід, баба, онук, онука, брат, сестра, дядько, тітка, племінник, племінниця), гомотрансплантат може бути взятий від будь-якої іншої особи за наявності згоди реципієнта та донора і за умови дотримання встановлених законодавством вимог трансплантування.

Не допускається взяття гомотрансплантатів у живих осіб, які: утримуються у місцях відбування покарань;

хворіють на тяжкі психічні розлади;

мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його здоров'ю;

надали раніше орган або частину органа для трансплантації.

Порядок та підстави взяття гомотрансплантата у живого донора визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я з урахуванням положень цього Закону.".

2. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Умови та порядок взяття анатомічних матеріалів у померлих осіб для трансплантації та (або) виготовлення біоімплантатів

"Кожна повнолітня дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду стати донором анатомічних матеріалів у разі своєї смерті. Згода стати донором анатомічних матеріалів після настання її смерті може бути повною (щодо всіх анатомічних матеріалів, які можуть бути трансплантовані) або частковою (щодо окремих анатомічних матеріалів, які можуть бути трансплантовані). Особа має право відкликати, змінити або доповнити надану раніше згоду або незгоду.

Фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам.

Взяття анатомічних матеріалів у померлої особи для трансплантації та (або) для виготовлення біоімплантатів не допускається у разі наявності зробленої цією особою за життя заяви про незгоду бути донором. У разі відсутності прижиттєвої згоди або незгоди особи стати донором анатомічні матеріали у померлої повнолітньої дієздатної особи можуть бути взяті виключно за згодою подружжя або родичів, які проживали з нею до смерті.

Взяття анатомічних матеріалів у померлої особи оформляється актом. Цей акт підписується лікарями, які брали участь у взятті анатомічних матеріалів, а у випадку проведення судово-медичної експертизи - і судово-медичним експертом, і додається до медичних документів померлої особи.

Інформація про згоду або незгоду особи стати донором анатомічних матеріалів після настання смерті заноситься до відповідного реєстру. Надання даних з реєстру щодо згоди або незгоди стати донором анатомічних матеріалів після настання смерті можливе виключно після підтвердження факту смерті такої особи у встановленому порядку.

У померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб анатомічні матеріали можуть бути взяті за згодою їх законних представників.

Взяття анатомічних матеріалів у померлої особи не допускається за відсутності дозволу судово-медичного експерта у разі необхідності проведення судово-медичної експертизи. У разі необхідності проведення судово-медичної експертизи анатомічні матеріали у померлого донора беруться з дозволу і в присутності судово-медичного експерта. Взяття анатомічних матеріалів не повинно зашкодити веденню слідства, а судово-медичний експерт протягом двадцяти чотирьох годин зобов'язаний повідомити про це районного (міського) прокурора.

Взяття анатомічних матеріалів у померлого донора не повинно призвести до спотворення його тіла.

Порядок отримання згоди та незгоди особи стати донором після настання її смерті, порядок ведення реєстру згод та незгод осіб стати донорами після смерті та отримання інформації з такого реєстру встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови взяття анатомічних матеріалів у померлого особи визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я з врахуванням вимог цього Закону".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін розробити та затвердити:

- порядок отримання письмової згоди або незгоди особи стати донором після її смерті;

- порядок ведення реєстру згод та незгод осіб стати донорами після смерті та надання інформації з нього;

- порядок взяття анатомічних матеріалів у померлого донора;

- програму пропаганди донорства та стимулювання громадян щодо надання згоди стати донорами після настання їх смерті.

 

Голова Верховної Ради
України
 

  

Опрос