Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" (относительно распределения полномочий между органами местного самоуправления города Киева и Киевской городской государственной администрацией)

Проект закона Украины от 11.02.2013 № 2279
Дата рассмотрения: 11.02.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (щодо розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування міста Києва та Київською міською державною адміністрацією)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 11, ст. 79) такі зміни:

1. У статті 6:

а) частину другу замінити новою частиною у такій редакції:

"Особливістю організації місцевого самоврядування у місті Києві є розподіл Київською міською радою повноважень між Київською міською радою та районними в місті радами (у разі їх створення), їх виконавчими органами, визначеними цим Законом";

б) доповнити новими частинами такого змісту:

"Особливістю виконавчої влади у місті Києві є виконання Київською міською державною адміністрацією контрольно-наглядових та координаційних функцій.

Окремі галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій, передбачені Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, здійснюються виконавчими органами Київської міської та районних у місті Києві рад з урахуванням встановлення Київською міською радою розмежування повноважень між виконавчими органами Київської міської та районних у місті Києві рад".

2. У статті 10:

а) частину першу доповнити новим реченням такого змісту:

"Порядок формування та повноваження виконавчих органів Київської міської ради та районних у місті Києві рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, встановленими цим Законом";

б)доповнити новими частинами такого змісту:

"2. До складу виконавчого комітету Київської міської ради входять за посадою Київський міський голова, його заступники, керуючий справами, а також можуть входити керівники самостійних відділів, управлінь, інших виконавчих органів Київської міської ради.

3. Керівники самостійних структурних підрозділів - юридичних осіб виконавчих органів Київської міської ради призначаються на посаду Київським міським головою після отримання висновків від відповідного центрального органу виконавчої влади. Кваліфікаційні вимоги до посад керівників самостійних структурних підрозділів - юридичних осіб встановлюються спільними наказами центрального органу виконавчої влади з питань державної служби та відповідного центрального органу виконавчої влади.

4. Висновки відповідного центрального органу виконавчої влади щодо призначення на посаду керівника самостійного структурного підрозділу - юридичної особи виконавчих органів Київської міської ради не пізніше десяти днів з дня порушення даного питання надсилаються Київському міському голові. У разі не отримання такого висновку в установлений термін керівники самостійних структурних підрозділів - юридичних осіб виконавчих органів Київської міської ради призначаються Київським міським головою без нього.".

3. Статтю 10-1 викласти у такій редакції:

"1. Київська міська державна адміністрація є органом виконавчої влади загальної юрисдикції в місті Києві, яка не підзвітна і не підконтрольна Київській міській раді.

2. До компетенції Київської міської державної адміністрації належить:

1) перевірка стану додержання Конституції та законів України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами;

2) прийняття рішень щодо об'єктів державної власності, що знаходяться у сфері її управління; контроль за використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

3) координація діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та сприяння у виконанні покладених на такі органи завдань;

4) інші повноваження місцевих державних адміністрацій, що не віднесені цим Законом та Законом України "Про місцеве самоврядування України" до компетенції органів місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві чи їх виконавчих органів.

3. Утримання Київської міської державної адміністрації здійснюється з Державного бюджету України.

4. Доповнити Закон статтею 10-2 такого змісту:

"Стаття 10-2. Голова Київської міської державної адміністрації

1. Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

2. Повноваження голови Київської міської державної адміністрації, а також підстави їх припинення визначаються законами України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. У зв'язку із забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Голова Київської міської державної адміністрації виконує такі додаткові функції:

1) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру в частині що належить до повноважень виконавчої влади;

2) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;

3) бере участь у вирішенні питань щодо розташування у місті Києві Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Національного банку України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, а також у протокольних заходах, що стосуються столичних функцій міста Києва;

4) дає згоду на призначення та звільнення керівників розташованих у місті Києві державних підприємств та територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади;

5) подає Президенту України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що стосуються міста Києва як столиці України.".

5. У статті 11:

а) частину другу та третю викласти у такій редакції:

"2. У районах у місті Києві можуть створюватися структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, функції яких визначаються Головою Київської міської державної адміністрації.

3. У разі утворення районної в місті Києві ради виконавчий комітет районної у місті Києві ради утворюється відповідною районною у місті Києві радою за поданням голови виконавчого комітету районної у місті Києві ради з урахуванням положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з особливостями, визначеними цим Законом.

Голова виконавчого комітету районної в місті Києві ради обирається районною радою.

За рішенням районної ради голова районної у місті Києві ради може одночасно здійснювати повноваження голови виконавчого комітету відповідної районної у місті Києві ради.

До складу виконавчого комітету районної у місті Києві ради входять за посадою голова виконавчого комітету ради, його заступники, керуючий справами, а також можуть входити керівники самостійних відділів, управлінь, інших виконавчих органів районної у місті Києві ради";

б) доповнити новою частиною такого змісту:

"4. У разі неутворення районної в місті Києві ради в районах міста Києва можуть створюватись територіальні підрозділи відділів, управлінь, інших виконавчих органів Київської міської ради".

6. У статті 17:

а) пункт 2) частини 1 після слова "характеру" доповнити словами "в частині, що стосуються повноважень органів місцевого самоврядування";

б) пункти 3), 4) та 7) частини 1 виключити.

7. Доповнити Закон статтею 23-1 такого змісту:

"Стаття 23-1. Перевірка актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві на їх відповідність Конституції та законам України

1. Перевірці підлягають акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Києва та районів у місті Києві., що підлягають оприлюдненню.

2. 2. Орган місцевого самоврядування чи посадова особа, що прийняли акт в день опублікування такого акту передають екземпляр видання, в якому офіційно опубліковано цей акт, та цей акт на електронних носіях голові Київської міської державної адміністрації.

3. Голова Київської міської державної адміністрації протягом десяти календарних днів - для нормативно-правових актів та п'яти днів - для інших актів, з дня отримання акта може своїм розпорядженням зупинити його дію з мотивів його невідповідності Конституції та законам України та повідомити про це орган місцевого самоврядування.

4. Одночасно із зупиненням дії акта органу місцевого самоврядування голова Київської міської державної адміністрації звертається до суду з адміністративним позовом про скасування або визнання нечинним цього акта повністю чи окремих його положень. Судовий збір при цьому не справляється.

5. Рішення суду з цього приводу повинно бути ухвалено протягом десяти календарних днів з дня подання.

6. У разі відмови суду у задоволенні адміністративного позову голови Київської міської державної адміністрації за результатами розгляду справи по суті або повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі, або неухвалення судом будь-якого рішення, дія акта, що оскаржувався, відновлюється з дня прийняття судом відповідного рішення або на одинадцятий календарний день з дня подання.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос