Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины "О порядке досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, избранного в одномандатном избирательном округе, в случае отзыва его избирателями по результатам специального референдума"

Проект закона Украины от 07.06.2013 № 2267а
Дата рассмотрения: 07.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, у разі відкликання його виборцями за результатами спеціального референдуму"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. До Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 3, ст. 17 із наступними змінами):

1) у частині п'ятій статті 1 слова та цифри "до пунктів 1 - 4, 6" замінити словами та цифрами "до пунктів 1 - 4, 6 та 7";

2) частину першу статті 4 доповнити новим пунктом сьомим такого змісту:

"7) відкликання його виборцями за результатами народного волевиявлення - спеціального референдуму.";

3) статтю 5 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі відкликання виборцями народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому округу, дострокове припинення його повноважень відбувається на підставі закону за рішенням Центральної виборчої комісії (яке набрало законної сили і опубліковане у газеті "Голос України") щодо встановлення результатів спеціального референдуму та визнання народного депутата України відкликаним виборцями.";

у зв'язку із цим частину третю вважати частиною четвертою;

4) друге речення частини першої статті 7 доповнити словами: "звітувати про виконання Плану зобов'язань народного депутата перед виборцями на кожен календарний рік.";

5) частину першу статті 24 доповнити новим пунктом 14 такого змісту:

"14) укладати у встановленому законом порядку та виконувати План зобов'язань народного депутата перед виборцями на кожен календарний рік (для народних депутатів України, які обрані в одномандатних виборчих округах).".

2. До Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 14-15, N 16-17, ст. 133 із наступними змінами):

1) частину першу статті 78 після пункту 26 доповнити новим пунктом такого змісту:

"27) видає розпорядження про дострокове припинення повноважень народного депутата України у зв'язку з його відкликанням виборцями на підставі рішення Центральної виборчої комісії з дати набуття цього рішення законної сили і опублікування у газеті "Голос України";";

у зв'язку із цим пункт 27 вважати пунктом 28;

2) доповнити новою статтею 2231 такого змісту:

"Стаття 2231. Відкликання народного депутата України виборцями

1. Повноваження народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому округу, можуть бути припинені достроково у разі відкликання його виборцями за результатами народного волевиявлення - спеціального референдуму, що ініціюється, організовується і проводиться відповідно до закону.

2. Повноваження народного депутата України вважаються припиненими у зв'язку з його відкликанням виборцями з дати набуття законної сили і опублікування у газеті "Голос України" відповідного рішення Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів спеціального референдуму, яким народного депутата України визнано відкликаним виборцями.

3. Про дострокове припинення повноважень народного депутата України у зв'язку з його відкликанням виборцями Голова Верховної Ради України видає відповідне розпорядження.".

3. До Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 10-11, ст.73 із наступними змінами):

1) доповнити Закон новою статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Проведення спеціального референдуму голосування про відкликання народного депутата України

Цим законом регулюються також деякі питання відкликання народного депутата України його виборцями за результатами народного волевиявлення - спеціального референдуму, що ініціюється, організовується і проводиться відповідно до цього закону та Закону України "Про порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, у разі відкликання його виборцями за результатами спеціального референдуму.";

2) доповнити Закон новим розділом XIV-1 такого змісту:

"Розділ XIV-1
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕФЕРЕНДУМУ - ГОЛОСУВАННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Стаття 116. Особливості територіальної організації проведення спеціального референдуму голосування про відкликання народного депутата України

Спеціальний референдум - голосування з питання про відкликання народного депутата України проводиться в межах одномандатного виборчого округу, від якого обрано цього депутата.

Спеціальний референдум - голосування про відкликання народного депутата України проводиться, як правило, на тих самих дільницях одномандатного виборчого округу, на яких проводилося голосування під час виборів/, на яких було обрано цього депутата. У разі, якщо відбулися істотні демографічні зміни або зміни у місці проживання виборців, що обумовлюють неможливість проведення голосування на раніше утворених дільницях, можуть бути утворені нові виборчі дільниці не пізніше ніж через 20 днів від дня прийняття рішення про проведення спеціального референдуму - голосування Центральною виборчою комісією в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.

Стаття 117. Особливості діяльності виборчих комісій по проведенню спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України

Найвищим органом по організації та проведенню спеціального референдуму - голосування, вирішенню інших питань, пов'язаних з відкликанням народного депутата України, є Центральна виборча комісія.

Для організації та проведення спеціального референдуму - голосування в одномандатному виборчому окрузі не пізніше ніж через 15 днів після прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення спеціального референдуму - голосування утворюється окружна виборча комісія. При цьому склад (в тому числі керівництво) окружної виборчої комісії залишається тим самим, який був при проведенні останніх виборів народних депутатів України. У разі, якщо будь-який член, голова, заступник голови або секретар окружної виборчої комісії з поважних причин не має можливості повторно набути повноважень відповідно члена, голови, заступника голови або секретаря цієї комісії, її склад доукомплектовується відповідно до статті 27 цього Закону.

Для організації та проведення спеціального референдуму - голосування на дільницях не пізніше ніж через 25 днів після прийняття відповідного рішення Центральною виборчою комісією утворюються дільничні комісії. При цьому склад (в тому числі керівництво) дільничних виборчих комісій залишається тим самим, який був при проведенні останніх виборів народних депутатів України. У разі, якщо будь-який член, голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії з поважних причин не має можливості повторно набути повноважень відповідно члена, голови, заступника голови або секретаря цієї комісії, її склад доукомплектовується відповідно до статті 28 цього Закону.

Повноваження дільничних комісій, організація їх діяльності по проведенню спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України здійснюються відповідно до цього Закону та Закону України "Про порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, у разі відкликання його виборцями за результатами спеціального референдуму".

На засіданнях дільничних комісій, у тому числі під час голосування, підрахунку голосів, підбиття підсумків спеціального референдуму - голосування по округу, мають право бути присутніми довірені особи народного депутата України або уповноважені ним особи.

Стаття 118. Особливості складання списків виборців, що беруть участь у спеціальному референдумі - голосуванні про відкликання народного депутата України

Списки виборців, що беруть участь у спеціальному референдумі - голосуванні про відкликання народного депутата України, складаються по кожній дільниці дільничною виборчою комісією не пізніш як за 20 днів до дня проведення спеціального референдуму - голосування. Інші питання стосовно списків - порядок їх складання, оголошення та внесення змін - визначаються статтями 39 - 44 цього Закону та Законом України "Про Державний реєстр виборців".

Стаття 119. Довірені особи народного депутата України, інші уповноважені ним особи

Народний депутат України під час вирішення питань, пов'язаних з проведенням спеціального референдуму - голосування про його відкликання, може мати не більше п'яти довірених осіб, які допомагають йому, роз'яснюють позицію народного депутата, ведуть агітацію з питання про його відкликання, представляють інтереси депутата у відносинах з державними органами і об'єднаннями громадян, місцевими радами, виборчими комісіями та виборцями.

Після призначення спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України він визначає довірених осіб за власною ініціативою і може звертатися до окружної комісії щодо їх реєстрації з дня її утворення. У заяві депутата щодо кожної кандидатури довіреної особи зазначаються її прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номери телефонів. До заяви додається письмова згода цієї особи.

Окружна комісія протягом трьох днів від дня надходження заяви реєструє довірених осіб і видає їм посвідчення за формою, яка затверджується Центральною виборчою комісією.

Народний депутат України може в будь-який час до дня спеціального референдуму - голосування звернутися з письмовою заявою до окружної виборчої комісії про припинення повноважень довіреної особи та реєстрацію замість неї іншої особи. Довірена особа депутата може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, повідомивши про це депутата та повернувши до окружної комісії видане їй посвідчення.

Повноваження довіреної особи починаються з дня її реєстрації і закінчуються після остаточного вирішення питання щодо відкликання народного депутата України, в тому числі у разі оскарження цього питання до Вищого адміністративного суду України.

Призначення довірених або уповноважених осіб з числа членів комісій по проведенню спеціального референдуму - голосування, осіб, що проходять строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, прапорщиків, мічманів, офіцерів особового складу Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Управління державної охорони України, військ Цивільної оборони України, інших військових формувань, що створюються відповідно до законодавства України, Служби безпеки України, начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ України, а також суддів і прокурорів забороняється.

Стаття 120. Агітація за і проти відкликання народного депутата України

Виборці округу, від якого обрано народного депутата України, народний депутат України щодо якого порушено питання про відкликання, його довірені та уповноважені особи мають право вільно і всебічно обговорювати ділові та особисті якості депутата, вести агітацію за або проти його відкликання на зборах, мітингах, у бесідах, засобах масової інформації.

Засоби масової інформації, одним із засновників яких виступають державні органи, установи, організації, органи місцевого самоврядування, а також засоби масової інформації, які повністю або частково фінансуються за рахунок державних коштів або коштів органів місцевого самоврядування, зобов'язані надавати рівні можливості для виступів за або проти відкликання як самому народному депутату України, його довіреним або уповноваженим особам так і його виборцям.

Агітація за і проти відкликання народного депутата України може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції і законам України, з додержанням вимог щодо ведення передвиборної агітації, встановлених статтями 68 - 74 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Стаття 121. Визначення часу, місця та порядку проведення спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України

Час, місце, та порядок проведення спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України визначаються (здійснюються) відповідно до положень статей 16 - 17 та 83 - 89 цього Закону.

Стаття 122. Бюлетень для голосування на спеціальному референдумі про відкликання народного депутата України

Бюлетень для голосування на спеціальному референдумі про відкликання народного депутата України повинен містити назву одномандатного виборчого округу, від якого обрано народного депутата України, формулювання пропозиції про відкликання депутата із зазначенням її мотивів, прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік народження, партійність, посаду (професію, заняття), рік обрання депутатом, місце проживання, варіанти відповіді - за відкликання та проти відкликання.

Бюлетені для голосування на спеціальному референдумі про відкликання народного депутата України друкуються державною мовою. На території округу вони повинні бути однаковими за змістом, розміром, матеріалом, кольором та відповідати формі, що встановлюється Центральною виборчою комісією. Текст бюлетеня затверджується окружною виборчою комісією.

Стаття 123. Підрахунок голосів на дільниці

Підрахунок голосів на дільниці проводиться дільничною виборчою комісією у такій послідовності:

1) після закінчення голосування комісія погашає, підраховує та упаковує невикористані бюлетені в пакет, на якому зазначаються реквізити дільниці та кількість невикористаних бюлетенів. Пакет підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та скріплюється печаткою таким чином, щоб без пошкодження печатки неможливо було відкрити пакет;

2) за списком виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на дільниці та кількість виборців, які одержали бюлетені;

3) голова комісії у присутності членів комісії перевіряє цілість печаток на скриньках для голосування і розкриває їх;

4) комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, та на основі дійсних бюлетенів встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні.

Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, в яких не зазначено жодного варіанта волевиявлення громадян, бюлетені, в яких неможливо встановити варіант волевиявлення громадян, а також бюлетені, на яких немає штампу або підпису члена дільничної комісії, який його видав. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.

Бюлетені невстановленого зразка підраховуються окремо.

Визнані недійсними бюлетені упаковуються в окремий пакет, який оформлюється в порядку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті;

5) комісія підраховує кількість голосів, поданих за відкликання депутата і проти відкликання, упаковує відповідні бюлетені в окремі пакети, як зазначено у пункті 1 частини першої цієї статті.

Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні комісії і заносяться до протоколу, де зазначаються найменування і номер дільниці, загальна кількість виборців, внесених до списків виборців по дільниці, кількість виборців, які одержали бюлетені, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих за відкликання народного депутата України, та кількість голосів, поданих проти відкликання, кількість бюлетенів, визнаних недійсними. Форма протоколу встановлюється Центральною виборчою комісією.

Протокол складається у чотирьох примірниках, кожний з яких підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії. Після оформлення протоколу перший його примірник разом з усіма упакованими бюлетенями негайно надсилається до окружної виборчої комісії у встановленому нею порядку, другий та третій примірники зберігаються в дільничній виборчій комісії, один з них одночасно з відправкою першого примірника вивішується у приміщенні комісії для загального ознайомлення. Четвертий примірник видається довіреній особі народного депутата України або іншій уповноваженій ним особі, про одержання якого вони розписуються у першому і другому примірниках.

Стаття 124. Встановлення результатів спеціального референдуму - голосування по одномандатному виборчому округу про відкликання народного депутата України

На підставі протоколів дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія визначає загальну кількість виборців, внесених до списків виборців по округу, кількість виборців, які одержали бюлетені, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих за відкликання народного депутата України, та кількість голосів, поданих проти відкликання, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, про що складається протокол у чотирьох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

У разі, коли за результатами голосування встановлено, що за відкликання народного депутата України проголосувало більше 50 % виборців округу, від тих, що взяли участь у голосуванні, депутат вважається відкликаним, про що зазначається у протоколі.

Усі примірники протоколу підписуються головою, заступником голови, секретарем та членами комісії. Перший примірник протоколу негайно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий примірник зберігається в окружній виборчій комісії, третій - видається народному депутату України або довіреній чи уповноваженій ним особі.

Повідомлення про результати спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України публікується окружною виборчою комісією в місцевій пресі не пізніше ніж на п'ятий день від дня проведення спеціального референдуму - голосування. У ньому зазначаються відомості, занесені до відповідного протоколу окружної виборчої комісії.

Стаття 125. Дострокове припинення повноважень народного депутата України за результатами спеціального референдуму - голосування про його відкликання. Визнання результатів голосування недійсними

Після надходження протоколу від окружної виборчої комісії у разі, якщо за відкликання депутата проголосувало більше 50 % виборців округу, від тих, що взяли участь у голосуванні, і відсутні підстави для розгляду питання про визнання результатів голосування недійсними, Центральна виборча комісія на п'ятнадцятий день від дня проведення спеціального референдуму - голосування визнає народного депутата України відкликаним виборцями, у зв'язку з чим його повноваження припиняються.

У випадку, коли більше 50 % виборців округу, від тих, що взяли участь у спеціальному референдумі, не проголосувала за відкликання, у рішенні комісії зазначається, що пропозицію про відкликання народного депутата України відхилено.

Протягом 14 днів від дня спеціального референдуму до Центральної виборчої комісії із письмовими заявами про визнання результатів спеціального референдуму недійсними внаслідок грубих порушень цього Закону під час підготовки і проведення спеціального референдуму, якщо такі мали місце, можуть звертатися народний депутат України або за його письмовим дорученням довірені чи уповноважені ним особи, виборці округу, а також окружна виборча комісія - за своїм рішенням, прийнятим у встановленому порядку, та органи прокуратури. Факти порушень, які, на думку заявників, мали місце, повинні бути підтверджені належним чином оформленими ними актами.

Центральна виборча комісія протягом 15 днів від дня спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України, а у разі необхідності - протягом більшого строку, але не пізніше ніж через 30 днів, перевіряє викладені у заяві факти, підтверджені відповідними актами. Якщо буде встановлено, що під час підготовки та проведення спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України мали місце грубі порушення цього Закону, які суттєво вплинули на волевиявлення виборців і результати спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України, Центральна виборча комісія на п'ятнадцятий день від дня спеціального референдуму, а у разі необхідності протягом 30 днів може прийняти рішення про визнання результатів спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України недійсними. У рішенні має бути зазначено, ким і які вчинено порушення, що стали підставою для визнання результатів спеціального референдуму недійсними.

Якщо грубі порушення, через які результати спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України було визнано недійсними, сталися внаслідок умисних дій депутата або його довірених чи уповноважених ним осіб, у тому числі, якщо внаслідок їх дій чинився неправомірний тиск на виборців з метою недопущення їх до участі в спеціальному референдумі або застосовувались інші незаконні засоби для його зриву, Центральна виборча комісія входить з клопотанням до Генерального прокурора про порушення питання щодо притягнення народного депутата України та/або його довірених (уповноважених) осіб до кримінальної відповідальності.

Рішення Центральної виборчої комісії щодо результатів спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України надсилається до Верховної Ради України і протягом п'яти днів від дня його прийняття публікується в газеті "Голос України" та місцевій пресі.

Рішення Центральної виборчої комісії щодо результатів спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України може бути оскаржено народним депутатом України, представниками районної (міської) ради, органами прокуратури та виборцями відповідного одномандатного виборчого округу до Вищого адміністративного суду України. Рішення Вищого адміністративного суду України з цього питання є остаточним.

Стаття 126. Періодичність проведення спеціальних референдумів - голосувань про відкликання народного депутата України

Кожен наступний спеціальний референдум - голосування про відкликання народного депутата України може бути проведено не раніше, ніж через один рік після спеціального референдуму, на якому пропозицію про відкликання цього народного депутата України було відхилено виборцями.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Центральній виборчій комісії у місячний строк із дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак 

Опрос