Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, избранного в одномандатном избирательном округе, в случае отзыва его избирателями по результатам специального референдума

Проект закона Украины от 07.06.2013 № 2266а
Дата рассмотрения: 07.06.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, у разі відкликання його виборцями за результатами спеціального референдуму

Цей закон визначає підстави та порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного за мажоритарною системою в одномандатному виборчому округу, у разі відкликання його виборцями за результатами народного волевиявлення - спеціального референдуму

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні принципи і засади проведення народного волевиявлення - спеціального референдуму про відкликання народного депутата України

Проведення народного волевиявлення - спеціального референдуму про відкликання народного депутата України здійснюється за результатами народного волевиявлення - спеціального референдуму, що ініціюється, організовується і проводиться за демократичними принципами і засадами виборчого процесу на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 2. Право порушення питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі

Право порушувати питання про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, шляхом відкликання його виборцями належить виключно міським та районним радам, що представляють інтереси (спільні інтереси) територіальних громад, члени яких є виборцями цього народного депутата України.

Це право реалізується міськими та районними радами в порядку і формах, визначених цим Законом.

Стаття 3. Підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі

Підставами для дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, шляхом відкликання його виборцями є невідповідність практичної діяльності депутата основним принципам і положенням його передвиборної програми та невиконання (або відмова підписання) спеціальної угоди - Плану зобов'язань народного депутата України перед виборцями, що укладається відповідно до цього Закону.

Стаття 4. Законодавство про дострокове припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, шляхом відкликання його виборцями

Порядок проведення народного волевиявлення - спеціального референдуму про відкликання народного депутата України регулюється Конституцією України, Законом України "Про вибори народних депутатів України", Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим Законом та іншими законодавчими актами України.

II. ПЛАН ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ

Стаття 5. Обов'язок народного депутата України укласти та виконувати План зобов'язань народного депутата України перед виборцями

План зобов'язань народного депутата України перед виборцями (далі - План зобов'язань) є спеціальною угодою, яку кожен народний депутат України, обраний в одномандатному виборчому округу, зобов'язаний укладати з міськими та районними радами, сфера діяльності яких розповсюджується на відповідні міста (або частину міста) та райони, територія яких входить до одномандатного виборчого округу, у якому обрано цього народного депутата України.

Якщо територія одномандатного виборчому округу входить до сфери діяльності декількох районних, міських рад, народний депутат України, обраний в цьому округу, зобов'язаний укладати окремі Плани зобов'язань з кожною такою районною та міською радою.

План зобов'язань укладається на кожен календарний рік повноважень Верховної Ради України відповідного скликання, до якої обрано народного депутата України.

Стаття 6. Зміст Плану зобов'язань народного депутата України перед виборцями

План зобов'язань має базуватись на основних принципах і положеннях його передвиборної програми і містити зобов'язання народного депутата України як у політичній так і соціально-економічній сферах, гарантії постійної роботи депутата по сприянню соціально-економічного розвитку території одномандатного виборчого округу.

Зобов'язання народного депутата України у політичній сфері мають включати позицію, що займає депутат по різним аспектам державного будівництва, соціально-економічного розвитку, внутрішньої і зовнішньої політики, іншим суспільно важливим питанням розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

Зобов'язання народного депутата України по сприянню на загальнодержавному рівні соціально-економічного розвитку території одномандатного виборчого округу мають включати конкретні дії щодо вирішення реальних проблем свого округу (будівництво, реконструкція, ремонт об'єктів інфраструктури, освіти, охорони здоров'я, культури території району, міста, допомога у збільшенні субвенції з державного бюджету відповідному місцевому бюджету тощо).

Пропозиції щодо змісту зобов'язань мають право вносити усі виборці до відповідної районної (міської) ради та на адресу народного депутата України.

III. ЕТАПИ УЗГОДЖЕННЯ, СХВАЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ

Стаття 7. Узгодження та схвалення Плану зобов'язань народного депутата України перед виборцями

Районна (міська) рада має узагальнювати пропозиції громадян-виборців і вносити найважливіші та найнеобхідніші проблеми округу до проекту Плану зобов'язань, текст якого узгоджується між народним депутатом України та депутатами відповідної районної (міської) ради.

План зобов'язань має формулюватись таким чином, щоб була можливість чітко і ясно встановити результат виконання народним депутатом України кожного пункту Плану: "виконано" або "не виконано".

Остаточний текст Плану зобов'язань на відповідний календарний рік схвалюється рішенням сесії районної (міської) ради, після чого його має скріпити власним підписом народний депутат України.

Народний депутат України та його уповноважені представники мають право обґрунтовувати свої пропозиції щодо кожного пункту Плану зобов'язань під час його обговорення та узгодження, в тому числі під час засідання сесії відповідної місцевої ради.

Обговорення, узгодження та схвалення Плану зобов'язань на відповідний календарний рік відбувається відкрито і публічно на сесії районної (міської) ради. Цей процес широко висвітлюється у загальнодержавних, регіональних та місцевих засобах масової інформації.

Стаття 8. Звітування народного депутата України перед виборцями про виконання Плану зобов'язань

Народний депутат України не рідше одного разу на місяць звітує перед виборцями про виконання Плану зобов'язань.

Засоби масової інформації забезпечують висвітлення звітування народного депутата України перед виборцями про виконання Плану зобов'язань у порядку, встановленому статтею 18 Закону України "Про статус народного депутата України".

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕПІДПИСАННЯ, НЕВИКОНАННЯ (НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ) ПЛАНУ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ

Стаття 9. Наслідки непідписання народним депутатом України Плану зобов'язань

Відмова народного депутата України протягом 30 днів підписати схвалений відповідною районною (міською) радою План зобов'язань є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення спеціального референдуму - голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі про відкликання цього народного депутата України.

Стаття 10. Контроль виконання Плану зобов'язань народного депутата України перед виборцями

Поточний стан виконання Плану зобов'язань контролюють виконавчі комітети відповідних районних, міських рад, якими було схвалено План зобов'язань.

По закінченні кожного календарного року районна (міська) рада на своєму засіданні окремими рішеннями встановлює факт виконання/не виконання кожного зобов'язання народного депутата України відповідно до Плану зобов'язань.

Народний депутат України та його уповноважені представники доповідають на сесії відповідної районної (міської) ради щодо виконання кожного пункту Плану зобов'язань.

Народному депутату України надається право судового оскарження рішення відповідної районної (міської) ради про невиконання зобов'язань народного депутата України згідно Плану зобов'язань.

Стаття 11. Наслідки невиконання (неналежного виконання) народним депутатом України Плану зобов'язань

Невиконання 50 відсотків або більше зобов'язань народного депутата України відповідно до Плану зобов'язань є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про призначення спеціального референдуму - голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі про відкликання цього депутата.

У разі незгоди народного депутата України з рішенням відповідної районної (міської) ради він звертається з позовом до суду про скасування рішення про невиконання зобов'язань народного депутата України згідно Плану зобов'язань. В цьому випадку остаточно факт невиконання кожного оспорюваного зобов'язання народного депутата України встановлює суд.

Центральна виборча комісія приймає рішення про призначення спеціального референдуму - голосування у відповідному одномандатному виборчому окрузі про відкликання народного депутата України у 30-денний строк після закінчення судового розгляду усіх спорів щодо виконання народним депутатом України Плану зобов'язань та якщо загальна кількість невиконаних зобов'язань народного депутата України становитиме 50 відсотків або більше зобов'язань, передбачених у відповідному Плані зобов'язань.

V. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕФЕРЕНДУМУ - ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Стаття 12. Особливості організації та проведення спеціального референдуму - голосування з питання про відкликання народного депутата України

Проведення народного волевиявлення - спеціального референдуму про відкликання народного депутата України організовують Центральна виборча комісія, а також відповідні окружна та дільничні виборчі комісії, які були утворені на останніх виборах народних депутатів України відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Повноваження народного депутата України припинятимуться достроково у разі, якщо на спеціальному референдумі за його відкликання проголосувало більше 50 % виборців, що взяли участь у голосуванні.

VI. ОФОРМЛЕННЯ ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

Стаття 13. Оформлення дострокового припинення повноважень народного депутата у Верховній Раді України

Повноваження народного депутата України вважаються припиненими у зв'язку з його відкликанням виборцями з дати набуття законної сили і опублікування у газеті "Голос України" відповідного рішення Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів спеціального референдуму, яким народного депутата України визнано відкликаним виборцями.

Про дострокове припинення повноважень народного депутата України у зв'язку з його відкликанням виборцями Голова Верховної Ради України видає відповідне розпорядження.

VII. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 14. Витрати, пов'язані з проведенням спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України

Витрати, пов'язані з діяльністю комісій по підготовці і проведенню спеціального референдуму - голосування про відкликанням народного депутата України та інші витрати, передбачені цим Законом, здійснюються за рахунок державних коштів, що виділяються Центральною виборчою комісією в межах кошторису витрат, затвердженого у встановленому порядку.

Стаття 15. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим способом вільному волевиявленню громадян України при веденні агітації та під час спеціального референдуму - голосування про відкликання народного депутата України, а також особи, які допустили порушення цього Закону, Закону України "Про вибори народних депутатів України" несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

Органи прокуратури зобов'язані проводити перевірки щодо будь-яких порушень цього Закону, про які їм стало відомо із заяв виборців, довірених осіб депутата та з інших джерел, і притягати винних осіб до відповідальності в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 16. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. Рибак 

Опрос