Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" относительно обеспечения исполнения судебных решений

Проект закона Украины от 07.02.2013 № 2237
Дата рассмотрения: 26.08.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" щодо забезпечення виконання судових рішень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 2006р., N 30, ст. 260; 2011 р., N 39, ст. 391; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року) такі зміни:

1. У статті 4:

У частині першій:

в абзаці першому слова "та надсилає для опублікування" замінити словами "готує, розміщує на своєму офіційному веб-сайті та направляє для опублікування";

пункт "е" викласти в такій редакції:

"е) резолютивну частину Рішення";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Стислий виклад Рішення на офіційному веб-сайті органу представництва розміщується невідкладно після його отримання, а зазначене у частині першій цієї статті видання публікує стислий виклад Рішення у найближчому номері, що виходить від дня його одержання";

2. У статті 6:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. З метою виконання заходів загального характеру Орган представництва здійснює переклад та забезпечує опублікування повних текстів Рішень українською мовою спеціалізованим офіційним виданням у питаннях практики Суду";

частину четверту виключити.

3. У статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Виплата Стягувачеві відшкодування має бути здійснена у строк, передбачений у Рішенні, або не пізніше ніж у тримісячний строк з моменту набуття Рішенням статусу остаточного";

у частині третій слова "одного місяця" замінити словами "десяти робочих днів".

4. Частину п'яту статті 9 викласти в такій редакції:

"5. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування, виступає Орган представництва, який зобов'язаний протягом встановленого законом строку позовної давності з дня виплати стягувачеві відшкодування звернутися до суду з відповідним позовом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос