Идет загрузка документа (136 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения единства судебной практики

Проект закона Украины от 06.02.2013 № 2203
Дата рассмотрения: 24.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення єдності судової практики

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про судоустрій та статус суддів" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529, ВВР, 2012, N 22, ст. 221):

1) Частину 2 статті 38 викласти у наступній редакції:

"2. Верховний Суд України:

1) переглядає справи з підстав та у порядку, встановленому процесуальним законодавством;

2) переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

3) здійснює функції суду апеляційної або касаційної інстанції у випадках, визначених процесуальним законодавством;

4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;

5) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.".

2) Частину 1 статті 39 викласти у наступній редакції:

"1. До складу Верховного Суду України входять судді, обрані до складу Верховного Суду України Верховною Радою України, з числа яких обираються Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України та чотири заступники Голови Верховного Суду України".

3) Частину 9 статті 43 викласти у наступній редакції:

"9. Порядок проведення засідання Пленуму та процедуру голосування, з урахуванням вимог цього Закону, визначає Пленум Верховного суду України рішенням більшості присутніх на Пленумі суддів.".

4) Частину 2 статті 45 доповнити пунктами 8 - 9 наступного змісту:

"8) здійснює узагальнення судової практики з питань застосування норм матеріального та процесуального права;

9) скасовує постанови Пленумів Вищих спеціалізованих судів щодо узагальнення судової практики з мотивів їх невідповідності Постановам Пленуму Верховного суду України або їх невідповідності чинному законодавству;";

у зв'язку із чим пункт 8 вважати пунктом 10.

2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст. 56, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529, ВВР, 2012, N 22, ст. 221):

1) Частину 5 статті 15 викласти у наступній редакції:

"Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією з сторін є апеляційний господарський суд, господарський суд Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва та Севастополя, визначає Вищий господарський суд. Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією із сторін є Вищий господарський суд, визначає Верховний Суд України. Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією із сторін є Верховний Суд України визначається за загальними правилами підсудності. Ухвала про визначення підсудності оскарженню не підлягає."

2) Розділ XII-2 викласти у наступній редакції:

"Розділ XII2
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Стаття 11114. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставах і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Стаття 11115. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів

Сторони, треті особи, прокурор, мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів з мотивів, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 11116 цього Кодексу після розгляду справи в касаційному порядку.

Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з мотивів, передбачених пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження.

Стаття 11116. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах, неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції норм процесуального права, що могло призвести до постановлення неправомірного рішення або невідповідність рішення суду касаційної інстанції правовій позиції Верховного суду України;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

3) порушення судом касаційної інстанції норм процесуального права, що призвели до постановлення неправомірної ухвали, яка перешкоджає касаційному провадженню у справі.

Стаття 11117. Строк подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових рішень господарських судів, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява про перегляд судових рішень на підставах, передбачених пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

Заява про перегляд судових рішень на підставах, передбачених пунктом 3 частини першої статті 11116 цього Кодексу може бути подана протягом 15 днів з дня отримання стороною копії оскаржуваної ухвали, яка перешкоджає касаційному провадженню у справі.

У разі пропущення строку, встановленого частинами першою-третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя-доповідач за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується без виклику осіб, які беруть участь у справі, за результатами розгляду виноситься відповідна ухвала, яка не підлягає оскарженню.

Стаття 11118. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається у письмовій формі.

У заяві про перегляд судових рішень господарських судів зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;

3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального або процесуального права у подібних правовідносинах або посилання на Постанову Верховного суду України, якій суперечить прийняте судом касаційної інстанції рішення якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу;

4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу;

5) обґрунтування порушення судом касаційної інстанції норм процесуального права у випадках, якщо заява подана на підставі, встановленій пунктом 3 частини першої статті 11116 цього Кодексу

5) вимоги особи, яка подає заяву;

6) у разі необхідності - клопотання;

7) перелік матеріалів, які додаються до заяви.

Заява про перегляд судових рішень господарських судів підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

Стаття 11119. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду України. До заяви додаються:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або Постанови Верховного Суду України, на яке здійснюється посилання - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу;

4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу.

До заяви додається документ про сплату судового збору або клопотання про звільнення або відстрочення його сплати, яке вирішується суддею-доповідачем одноособово. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 статті 11116 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.

Копії судових рішень, на які здійснюється посилання як на підставу для перегляду, може бути подана у не засвідченому вигляді за умови наведення посилання на Єдиний державний реєстр судових рішень або інтернет-сайт Верховного Суду України.

Стаття 11120. Перевірка відповідності заяви про перегляд судових рішень господарських судів вимогам цього Кодексу

Заява про перегляд судового рішення господарського суду, яка надійшла до Верховного Суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.

Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 11118 та 11119 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

У разі якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою в день первинного її подання до Верховного Суду України.

Заява повертається заявнику, якщо:

1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;

2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;

3) заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;

4) заява з аналогічних підстав вже подавалася до Верховного Суду України і по ній було винесено рішення або відмовлено у відкритті провадження.

Повернення заяви на підставах, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню в разі належного оформлення заяви або на інших підставах, ніж ті, що були предметом розгляду.

За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.

Стаття 11121. Відкриття провадження у справі

Вирішення питання про відкриття провадження у справі здійснюється колегією суддів судової палати з господарських справ Верховного Суду України у складі п'яти суддів, яка визначається автоматизованою системою розподілу справ. До складу колегії обов'язково входить суддя-доповідач.

За наслідками розгляду заяви колегія суддів виносить ухвалу:

1) про відкриття провадження у справі;

2) про відмову у відкритті провадження у справі;

3) про скасування рішення суду касаційної інстанції і направлення справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції або для продовження касаційного розгляду.

Суд відкриває провадження за заявою у випадку, якщо із змісту заяви та доданих до неї матеріалів вбачається наявність підстав, визначених статтею 11116 цього кодексу.

Суд відмовляє у відкритті провадження за заявою у наступних випадках:

1) із змісту заяви та доданих до неї матеріалів не вбачається наявність обставин, передбачених статтею 11116 цього Кодексу;

2) правова позиція, викладена в рішенні, на яке зроблено посилання як на приклад неоднакового застосування норм матеріального або процесуального права була визнана Верховним Судом України помилковою, незалежно від того, чи було таке рішення предметом перегляду;

3) заява, подана з підстав, визначених пунктом 3 частини першої статті 11116 є не обґрунтованою.

Колегія суддів Верховного Суду України виносить ухвалу про скасування судового рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд або для продовження розгляду до суду касаційної інстанції лише у таких випадках:

1) якщо суд касаційної інстанції в порушення вимог статті 11128 не застосував правову позицію, що міститься в Постанові Верховного Суду України винесеній по справі із подібними правовідносинами (крім випадків, коли суд касаційної інстанції у своєму рішенні послався на таку правову позицію та зазначив підстави для її незастосування, а також випадків, коли існують суперечності у рішеннях судів касаційних інстанцій різних юрисдикцій);

2) якщо у період меж винесенням рішення суду касаційної інстанції та днем розгляду питання про відкриття провадження по заяві про його перегляд Верховним Судом України винесена Постанова, що визначає правильне застосування норм матеріального або процесуального права у справі з аналогічними обставинами;

3) ухвала суду касаційної інстанції про повернення касаційної скарги винесена із порушенням норм процесуального права.

Рішення у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини п'ятої цієї статті може бути винесено лише якщо всі члени колегії суддів погоджуються із ним. За відсутності одноголосного рішення колегія суддів приймає рішення про відкриття провадження за заявою на загальних підставах.

Питання про відкриття провадження у справі вирішується протягом 15 днів з дня визначення складу колегії суддів, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії.

Ухвала про відмову у відкритті провадження за заявою, разом із доданими до неї документами, протягом десяти днів надсилається заявнику. Ухвала про відкриття провадження у справі протягом трьох днів з дня її постановлення надсилається заявнику та іншим сторонам по справі. Сторонам по справі (крім заявника) надсилаються копії заяви та доданих до неї матеріалів.

Ухвала про скасування судового рішення суду касаційної інстанції надсилається сторонам та суду касаційної інстанції протягом п'яти днів з дня її постановлення.

Одночасно з відкриттям провадження у справі Верховний Суд України приймає рішення про витребування матеріалів справи, а також, за наявності відповідних підстав, приймає рішення про зупинення виконання рішення господарського суду.

Ухвали, винесені на підставі цієї статті, набувають чинності з моменту їх винесення та не можуть бути оскаржені.

Стаття 11122. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

Інформація про відкриття провадження у справі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Разом з такою інформацією на сайті оприлюднюється текст заяви про перегляд судового рішення, у якому мають бути вилучені відомості, що не підлягають оприлюдненню. Після надходження пояснень від сторін вони підлягають опублікуванню відповідно до вимог цієї статті. Спірні випадки щодо виконання цієї вимоги вирішує суддя-доповідач.

Протягом п'ятнадцяти днів з дня оприлюднення інформації про відкриття провадження за заявою органи державної влади, місцевого самоврядування, комітети Верховної Ради України, об'єднання громадян та особи, що мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю мають право подати до Верховного Суду України свою позицію щодо правильного застосування норм права у аналогічних правовідносинах. Якщо особа надала електрону версію правової позиції вона підлягає оприлюдненню на сайті Верховного Суду України. Суддя-доповідач має право прийняти ухвалу про не оприлюднення поданої правової позиції за умов, що вона не відноситься до справи, що розглядається або містить висловлювання, що не можуть бути оприлюднені на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Така ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за заявою здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) отримує матеріали справи та готує доповідь щодо них;

2) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

3) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону, та дає розпорядження про їх виклик до суду;

4) має право викликати для дачі пояснень особу, що подала правову позицію відповідно до частини другої цієї статті;

5) здійснює інші заходи, необхідні для повного та правильного вирішення справи..

За наслідками проведення підготовчих дій суддя-доповідач виносить ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України. Інформація про час і місце розгляду справи підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України.

Стаття 11123. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення у господарській справі з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу, розглядається на засіданні Судової палати у господарських справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у господарських справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення у господарській справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Таке засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.

Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України.

Відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз'яснення права відводу, роз'яснення учасникам господарського процесу їх прав та обов'язків здійснюються відповідно до розділу XI цього Кодексу.

Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині четвертій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень господарських судів, та результати проведених ним підготовчих дій.

Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень господарських судів, та особи, які брали участь у справі, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, що неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади, місцевого самоврядування, а також осіб, залучених для дачі пояснень суддею-доповідачем. Суд до початку виступів сторін виносить ухвалу про обмеження часу виступу кожного учасника процесу.

Неприбуття сторін, які беруть участь у справі не перешкоджає судовому розгляду справи за умови, що повідомлення про час і місце розгляду справи було оприлюднене на офіційному веб-сайті Верховного Суду України та направлене сторонам по справі.

Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині шостій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати трьох місяців з дня відкриття провадження у справі.

Стаття 11124. Повноваження Верховного Суду України

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:

1) про повне або часткове задоволення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.

Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає. Постанова Верховного суду України може бути переглянута тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу.

Стаття 11125. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

Суд задовольняє заяву у випадку наявності однієї з підстав, передбачених статтею 11116 цього Кодексу.

Під час розгляду заяви з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 11116 цього Кодексу Верховний Суд України приймає рішення:

1) про скасування рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд до того ж суду;

2) про скасування рішення суду касаційної інстанції та залишення в силі помилково скасованого рішення суду апеляційної інстанції;

3) про скасування рішень судів апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції;

4) про скасування рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції;

5) про скасування судових рішень нижчестоящих судів та закриття провадження у справі з мотивів того, що справа не належить до розгляду в порядку господарського судочинства.

Постанова Верховного суду України має містити висновок про правильне застосування норми матеріального або процесуального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.

У разі якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної пунктом 2 частини першої статті 11116 цього Кодексу, суд скасовує оскаржувані рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до одного із нижчестоящих судів.

Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.

Стаття 11126. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися або судове рішення, що переглядається, є законним.

Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути вмотивованою.

Стаття 11127. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення

Постанова Верховного Суду України має бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

Стаття 11128. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України

Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального або процесуального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України.

Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 11116 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття.

Стаття 11129. Особливості повторного розгляду справи судом касаційної інстанції після її перегляду Верховним Судом України

1. Суд касаційної інстанції після скасування його рішення Верховним Судом України з направленням справи на новий розгляд зобов'язаний винести рішення із врахуванням висновків про правильне застосування норм матеріального або процесуального права, викладених у Постанові.

2. У випадку скасування рішення суду касаційної інстанції з мотивів, та у порядку, передбачених пунктами 1, 2 частини п'ятої статті 11121 цього Кодексу суд касаційної інстанції застосовує правову позицію, викладену в у рішенні Верховного Суду України або вмотивовано обґрунтовує неможливість її застосування через відмінність у правові природі правовідносин між даною справою та справою, з приводу якого наявна правова позицію Верховного Суду України.".

3. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст. 446, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529, ВВР, 2012, N 22, ст. 221):

1) Частину 4 статті 20 викласти у наступній редакції:

"4. Верховний Суд України переглядає рішення адміністративних судів у випадках, визначених у цьому Кодексі."

2) Частину 3 статті 22 викласти у наступній редакції:

"3. Підсудність справ, стороною у якій є Вищий адміністративний суд або суддя цього суду вирішується ухвалою судді Верховного суду України."

3) Частину 7 статті 24 викласти у наступній редакції:

"7. Перегляд Верховним судом України рішення Вищого адміністративного суду України в апеляційному порядку здійснюється колегією у складі не менше п'яти суддів Верховного суду України.".

4) Пункт 1 частини 5 статті 1711 викласти у наступній редакції:

"1) визнати акт Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України незаконним та нечинним повністю або в окремій його частині;"

5) Частину 6 статті 1711 викласти у наступній редакції:

"6. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, а також рішень, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути оскаржено в апеляційному порядку до Верховного суду України".

6) Частину 3 статті 177 викласти у наступній редакції:

"3. Судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених статтями 172 - 175 цього Кодексу, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.".

7) Частину 10 статті 177 виключити.

8) Частину 1 статті 180 викласти у наступній редакції:

"1. Позовна заява про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності подається до Вищого адміністративного суду України. Право звернутися з такою позовною заявою має Голова Верховної Ради України, Перший заступник або заступник Голови Верховної Ради України."

9) Статтю 184 доповнити частиною 3 наступного змісту:

"3. У справах, в яких Вищий адміністративний суд України приймає рішення як суд першої інстанції, судом апеляційної інстанції є Верховний Суд України. Рішення Верховного суду України, винесені ним як судом апеляційної інстанції, не підлягають касаційному оскарженню."

10) Главу 3 Розділу IV викласти у наступній редакції:

"Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Стаття 235. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

1. Верховний Суд України переглядає судові рішення в адміністративних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Стаття 236. Право на звернення про перегляд судових рішень

1. Заяву про перегляд судового рішення в адміністративних справах з підстав, передбачених пунктами 1,3 частини першої статті 237 цього Кодексу можуть подати сторони та інші особи, які беруть участь у справі, після винесення рішення судом касаційної інстанції.

2. Заява про перегляд судового рішення в адміністративних справах з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

3. Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження.

Стаття 237. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з мотивів:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах, неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції норм процесуального права, що могло призвести до постановлення неправомірного рішення або невідповідність рішення суду касаційної інстанції правовій позиції Верховного суду України;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

3) порушення судом касаційної інстанції норм процесуального права, що призвели до постановлення неправомірної ухвали, яка перешкоджає касаційному провадженню у справі.

Стаття 238. Строки подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

3. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана протягом 15 днів з дня отримання стороною ухвали, що перешкоджає провадженню у суді касаційної інстанції.

4. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя-доповідач за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала, яка не підлягає оскарженню.

Стаття 239. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.

2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального або процесуального права у подібних правовідносинах або посилання на Постанову Верховного суду України, якій суперечить прийняте судом касаційної інстанції рішення якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу;

4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку із ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу;

5) обґрунтування порушення норм процесуального права судом касаційної інстанції, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу;

6) вимоги особи, яка подає заяву;

7) у разі необхідності - клопотання;

8) перелік матеріалів, які додаються.

3. Заява підписується особою, яка її подає, або представником особи, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

Стаття 2391. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного суду України. До заяви мають бути додані:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або Постанови Верховного суду України, на яке здійснюється посилання - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу;

4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу.

2. До заяви додається документ про сплату судового збору або клопотання про звільнення від сплати судового збору або відстрочку його сплати. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.

3. Копії судових рішень, на які здійснюється посилання як на підставу для перегляду, може бути подана у не засвідченому вигляді за умови наведення посилання на Єдиний державний реєстр судових рішень або інтернет-сайт Верховного суду України.

Стаття 2392. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу

1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного суду України, реєструється у день її надходження в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.

2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 239 та 2391 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного Суду України.

4. Заява повертається заявнику, якщо:

1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;

2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;

3) заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;

4) заява з аналогічних підстав вже подавалася до Верховного суду України і по ній було винесено рішення або відмовлено у відкритті провадження.

5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.

6. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.

Стаття 240. Відкриття провадження у справі

1. Вирішення питання про відкриття провадження у справі здійснюється колегією суддів судової палати з адміністративних справ Верховного Суду України у складі п'яти суддів, яка визначається автоматизованою системою розподілу справ. До складу колегії обов'язково входить суддя-доповідач.

2. За наслідками розгляду заяви колегія суддів виносить ухвалу:

1) про відкриття провадження у справі;

2) про відмову у відкритті провадження у справі;

3) про скасування рішення суду касаційної інстанції і направлення справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції або для продовження касаційного розгляду.

3. Суд відкриває провадження за заявою у випадку, якщо із змісту заяви та доданих до неї матеріалів вбачається наявність підстав, визначених статтею 237 цього кодексу.

4. Суд відмовляє у відкритті провадження за заявою у наступних випадках:

1) із змісту заяви та доданих до неї матеріалів не вбачається наявність обставин, передбачених статтею 237 цього Кодексу;

2) правова позиція, викладена в рішенні, на яке зроблено посилання як на приклад неоднакового застосування норм матеріального або процесуального права була визнана Верховним Судом України помилковою, незалежно від того, чи було таке рішення предметом перегляду;

3) заява, подана з підстав, визначених пунктом 3 частини першої статті 237 є не обґрунтованою.

5. Колегія суддів Верховного Суду України виносить ухвалу про скасування судового рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд або для продовження розгляду до суду касаційної інстанції лише у таких випадках:

1) якщо суд касаційної інстанції в порушення вимог статті 2442 не застосував правову позицію, що міститься в Постанові Верховного Суду України винесеній по справі із подібними правовідносинами (крім випадків, коли суд касаційної інстанції у своєму рішенні послався на таку правову позицію та зазначив підстави для її незастосування, а також випадків, коли існують суперечності у рішеннях судів касаційних інстанцій різних юрисдикцій);

2) якщо у період меж винесенням рішення суду касаційної інстанції та днем розгляду питання про відкриття провадження по заяві про його перегляд Верховним Судом України винесена Постанова, що визначає правильне застосування норм матеріального або процесуального права у справі з аналогічними обставинами;

3) ухвала суду касаційної інстанції, що перешкоджає касаційному розгляду справи, винесена із порушенням норм процесуального права;

4) ухвала суду касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження у справі з мотивів, передбачених пунктом 5 частини п'ятою статті 214 цього Кодексу призводить до суперечливості у практиці суду (судів) касаційної інстанції.

6. Рішення у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини п'ятої цієї статті може бути винесено лише якщо всі члени колегії суддів погоджуються із ним. За відсутності одноголосного рішення колегія суддів приймає рішення про відкриття провадження за заявою на загальних підставах.

7. Ухвала суду касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження у справі з мотивів, передбачених пунктом 5 частини п'ятої статті 214 цього Кодексу вважається такою, що висловлює правову позицію суду касаційної інстанції, що збігається з правовою позицією суду апеляційної інстанції та суду першої інстанції (в частині, що залишена в силі судом апеляційної інстанції). Така ухвала підлягає скасуванню з направленням справи для продовження розгляду до суду касаційної інстанції у випадку, якщо в наслідок її винесення порушується єдність судової практики суду (судів) касаційної інстанції або утворюється суперечність із правовою позицією Верховного Суду України.

8. Питання про відкриття провадження у справі вирішується протягом 15 днів з дня визначення складу колегії суддів, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії.

9. Ухвала про відмову у відкритті провадження за заявою, разом із доданими до неї документами, протягом десяти днів надсилається заявнику.

10. Ухвала про відкриття провадження у справі протягом трьох днів з дня її постановлення надсилається заявнику та іншим сторонам по справі. Сторонам по справі (крім заявника) надсилаються копії заяви та доданих до неї матеріалів.

11. Ухвала про скасування судового рішення суду касаційної інстанції надсилається сторонам та суду касаційної інстанції протягом п'яти днів з дня її постановлення.

12. Одночасно з відкриттям провадження у справі Верховний Суд України приймає рішення про витребування матеріалів справи, а також, за наявності відповідних підстав, приймає рішення про зупинення виконання рішення господарського суду.

13. Ухвали, винесені на підставі цієї статті, набувають чинності з моменту їх винесення та не можуть бути оскаржені.

Стаття 2401. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

1. Інформація про відкриття провадження у справі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Разом з такою інформацією на сайті оприлюднюється текст заяви про перегляд судового рішення, у якому мають бути вилучені відомості, що не підлягають оприлюдненню. Після надходження пояснень від сторін вони підлягають опублікуванню відповідно до вимог цієї статті. Спірні випадки щодо виконання цієї вимоги вирішує суддя-доповідач.

2. Протягом п'ятнадцяти днів з дня оприлюднення інформації про відкриття провадження за заявою органи державної влади, місцевого самоврядування, комітети Верховної Ради України, об'єднання громадян та особи, що мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю мають право подати до Верховного Суду України свою позицію щодо правильного застосування норм права у аналогічних правовідносинах. Якщо особа надала електрону версію правової позиції вона підлягає оприлюдненню на сайті Верховного Суду України. Суддя-доповідач має право прийняти ухвалу про не оприлюднення поданої правової позиції за умов, що вона не відноситься до справи, що розглядається або містить висловлювання, що не можуть бути оприлюднені на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Така ухвала оскарженню не підлягає.

3. Суддя-доповідач протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за заявою здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) отримує матеріали справи та готує доповідь щодо них;

2) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

3) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону, та дає розпорядження про їх виклик до суду;

4) має право викликати для дачі пояснень особу, що подала правову позицію відповідно до частини другої цієї статті;

5) здійснює інші заходи, необхідні для повного та правильного вирішення справи.

4. За наслідками проведення підготовчих дій суддя-доповідач ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України. Інформація про час і місце розгляду справи підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України.

Стаття 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 237 цього Кодексу розглядається на засіданні Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України.

2. Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.

3. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом.

4. Відкриття судового засідання, роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу здійснюються відповідно до вимог глави 3 розділу III цього Кодексу.

5. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст вимог, викладених у заяві, яка надійшла до Верховного Суду України, та результати проведених ним підготовчих дій.

6. Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень господарських судів, та особи, які брали участь у справі, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, що неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади, місцевого самоврядування, а також осіб, залучених для дачі пояснень суддею-доповідачем. Суд до початку виступів сторін виносить ухвалу про обмеження часу виступу кожного учасника процесу.

7. Неприбуття сторін, які беруть участь у справі не перешкоджає судовому розгляду справи за умови, що повідомлення про час і місце розгляду справи було оприлюднене на офіційному веб-сайті Верховного Суду України та направлене сторонам по справі.

8. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині шостій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

9. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати три місяці з дня відкриття провадження у справі.

Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України

1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:

про повне або часткове задоволення заяви;

про відмову в задоволенні заяви.

2. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.

3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і оскарженню не підлягає, але може бути переглянута у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу.

Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

1. Суд задовольняє заяву у випадку наявності однієї з підстав, передбачених статтею 237 цього Кодексу.

2. Під час розгляду заяви з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу Верховний Суд України приймає рішення:

1) про скасування рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд до того ж суду;

2) про скасування рішення суду касаційної інстанції та залишення в силі помилково скасованого рішення суду апеляційної інстанції;

3) про скасування рішень судів апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції;

4) про скасування рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції;

5) про скасування судових рішень нижчестоящих судів та закриття провадження у справі з мотивів того, що справа не належить до розгляду в порядку адміністративного судочинства.

3. Постанова Верховного суду України має містити висновок про правильне застосування норми матеріального або процесуального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.

4. У разі якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд скасовує оскаржувані рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до одного із нижчестоящих судів.

5. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.

Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися або судове рішення, що переглядається, є законним.

2. Постанова про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою.

Стаття 2441. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення

1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

Стаття 2442. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України

1. Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального або процесуального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України.

2. Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.

3. Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 237 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття.

Стаття 2441. Особливості повторного розгляду справи судом касаційної інстанції після її перегляду Верховним Судом України

1. Суд касаційної інстанції після скасування його рішення Верховним Судом України з направленням справи на новий розгляд зобов'язаний винести рішення із врахуванням висновків про правильне застосування норм матеріального або процесуального права, викладених у Постанові.

2. У випадку скасування рішення суду касаційної інстанції з мотивів, та у порядку, передбачених пунктами 1, 2 частини п'ятої статті 240 цього Кодексу суд касаційної інстанції застосовує правову позицію, викладену в у рішенні Верховного Суду України або вмотивовано обґрунтовує неможливість її застосування через відмінність у правові природі правовідносин між даною справою та справою, з приводу якого наявна правова позицію Верховного Суду України.

3. У випадку скасування ухвали суду касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження, що була винесена з мотивів, передбачених пунктом 5 частини п'ятою статті 214 цього Кодексу, суддя суду касаційної інстанції зобов'язаний винести ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі.".

4. Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 9-10 ст. 8):

1) Частину 6 статті 31 викласти у наступній редакції:

"6. Кримінальне провадження у Верховному Суді України здійснюється колегіально судом у складі, передбаченому цим Кодексом."

2) Частину 2 статті 32 доповнити реченням наступного змісту: "Кримінальне провадження у касаційній інстанції щодо судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ здійснюється Верховним судом України".

3) Статтю 375 доповнити частиною 4 наступного змісту:

"4. Судове рішення, щодо якого висловлена окрема думка, після закінчення строку на його оскарження, у разі, якщо його не було скасовано, разом з окремою думкою направляється до судової палати з кримінальних справ Верховного суду України для прийняття рішення про необхідність застосування положень Глави 33 цього Кодексу."

4) Пункт 2 частини 2 статті 428 виключити.

5) Главу 33 викласти у наступній редакції:

"Глава 33. Провадження у Верховному Суді України

Стаття 444. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

1. Верховний Суд України переглядає судові рішення у кримінальних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України

1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь, неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції норм матеріального або процесуального права, що могло призвести до постановлення неправомірного рішення або невідповідність рішення суду касаційної інстанції правовій позиції Верховного суду України;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

3) порушення судом касаційної інстанції норм процесуального права, що потягнуло за собою ухвалення незаконної ухвали, яка перешкоджає касаційному провадженню;

4) грубого порушення судами конституційних прав громадян, норм закону України про кримінальну відповідальність або цього Кодексу, що могло призвести до засудження невинної особи або призначення покарання поза межами, встановленими кримінальним законом.

2. Перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктами 2, 4 частини першої цієї статті, з метою застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення або збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав погіршити становище засудженого, а також скасування виправдувального вироку, ухвали чи постанови про закриття кримінального провадження не допускається.

Стаття 446. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України

1. Особи, визначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати заяву про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному порядку.

2. Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

3. Заява про перегляд судового рішення Верховного Суду України у кримінальній справі може бути подана з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу.

4. Заява про перегляд ухвали суду касаційної інстанції з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу може бути подана стороною по справі, що має право на подання касаційної скарги.

5. Перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 445 здійснюється за поданням не менше, як п'яти суддів Верховного суду України.

6. Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження.

Стаття 447. Строк подання заяви про перегляд судового рішення

1. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, стосовно якого подається заява про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше.

2. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, може бути подана протягом трьох місяців з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

3. Перегляд виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого судового рішення.

4. Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації.

5. Заява про перегляд ухвали суду касаційної інстанції з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу може бути подана не пізніше одного місяця з дня отримання особою копії відповідної ухвали.

6. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя-доповідач за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику учасників судового провадження та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.

Стаття 448. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення

1. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України подається у письмовій формі.

2. У заяві про перегляд судового рішення зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) особа, яка подає заяву, а також її поштова адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм закону про кримінальну відповідальність, матеріального або процесуального права у подібних правовідносинах або посилання на Постанову Верховного суду України, якій суперечить прийняте судом касаційної інстанції рішення якщо заява подана з підстави передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу;

4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з ухваленням рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу;

5) обґрунтування порушення норм процесуального права, якщо заява подана з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу;

6) вимоги особи, яка подає заяву;

7) у разі необхідності - клопотання;

8) перелік матеріалів, які додаються.

3. Заява підписується особою, яка її подає, або представником (захисником) особи, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення

1. Заява про перегляд судового рішення подається до Верховного Суду України. До заяви додаються:

1) копії заяви відповідно до кількості учасників судового провадження (крім випадку, якщо заява подається особою, яка тримається під вартою);

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або Постанови Верховного суду України, на яке здійснюється посилання - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу;

4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання про витребування такої копії рішення, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подає заяву, - якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу.

Стаття 450. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу

1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного суду України, реєструється в день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.

2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання вимог статей 448 і 449 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного суду України.

4. Заява повертається заявнику у разі, якщо:

1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;

2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;

3) заяву подано від імені особи, яка не має відповідних повноважень;

4) заява з аналогічних підстав вже подавалася до Верховного суду України і по ній було винесено рішення або відмовлено у відкритті провадження.

5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.

Стаття 451. Відкриття провадження за заявою

1. Вирішення питання про відкриття провадження у справі здійснюється колегією суддів судової палати з кримінальних справ Верховного Суду України у складі п'яти суддів, яка визначається автоматизованою системою розподілу справ. До складу колегії обов'язково входить суддя-доповідач.

2. За наслідками розгляду заяви колегія суддів виносить ухвалу:

1) про відкриття провадження у справі;

2) про відмову у відкритті провадження у справі;

3) про скасування рішення суду касаційної інстанції і направлення справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції або для продовження касаційного розгляду.

3. Суд відкриває провадження за заявою у випадку, якщо із змісту заяви та доданих до неї матеріалів вбачається наявність підстав, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 445 цього кодексу.

4. Суд відмовляє у відкритті провадження за заявою у наступних випадках:

1) із змісту заяви та доданих до неї матеріалів не вбачається наявність обставин, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 445 цього Кодексу;

2) правова позиція, викладена в рішенні, на яке зроблено посилання як на приклад неоднакового застосування норм матеріального або процесуального права була визнана Верховним Судом України помилковою, незалежно від того, чи було таке рішення предметом перегляду;

3) заява, подана з підстав, визначених пунктом 3 частини першої статті 445 цього Кодексу є необгрунтованою.

5. Колегія суддів Верховного Суду України виносить ухвалу про скасування судового рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд або для продовження розгляду до суду касаційної інстанції лише у таких випадках:

1) якщо суд касаційної інстанції в порушення вимог статті 458 не застосував правову позицію, що міститься в Постанові Верховного Суду України винесеній по справі із подібними правовідносинами (крім випадків, коли суд касаційної інстанції у своєму рішенні послався на таку правову позицію та зазначив підстави для її незастосування, а також випадків, коли існують суперечності у рішеннях судів касаційних інстанцій різних юрисдикцій);

2) якщо у період меж винесенням рішення суду касаційної інстанції та днем розгляду питання про відкриття провадження по заяві про його перегляд Верховним Судом України винесена Постанова, що визначає правильне застосування норм матеріального або процесуального права у справі з аналогічними обставинами;

3) ухвала суду касаційної інстанції, що перешкоджає касаційному розгляду справи, винесена із порушенням норм процесуального права;

6. Рішення у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини п'ятої цієї статті може бути винесено лише якщо всі члени колегії суддів погоджуються із ним. За відсутності одноголосного рішення колегія суддів приймає рішення про відкриття провадження за заявою на загальних підставах.

7. Питання про відкриття провадження у справі вирішується протягом 15 днів з дня визначення складу колегії суддів, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії.

8. Ухвала про відмову у відкритті провадження за заявою, разом із доданими до неї документами, протягом десяти днів надсилається заявнику.

9. Ухвала про відкриття провадження у справі протягом трьох днів з дня її постановлення надсилається заявнику та іншим сторонам по справі. Сторонам по справі (крім заявника) надсилаються копії заяви та доданих до неї матеріалів.

10. Ухвала про скасування судового рішення суду касаційної інстанції надсилається сторонам та суду касаційної інстанції протягом п'яти днів з дня її постановлення.

11. Одночасно з відкриттям провадження у справі Верховний Суд України приймає рішення про витребування матеріалів справи, а також, за наявності відповідних підстав, може прийняти рішення про зупинення виконання вироку суду та зміну запобіжного заходу.

12. Ухвали, винесені на підставі цієї статті, набувають чинності з моменту їх винесення та не можуть бути оскаржені.

Стаття 4511. Порядок відкриття провадження за поданням п'яти суддів Верховного суду України (виключне провадження)

1. Не менше, як п'ять суддів Верховного суду України мають право внести на розгляд Верховного суду України подання про перегляд судового рішення суду першої, апеляційної або касаційної інстанції на підставах, визначених пунктом 4 частини першої статті 445 цього Кодексу.

2. Для вирішення питання про необхідність внесення подання суддя палати з кримінальних справ Верховного суду України має право витребувати для перевірки будь-яке кримінальне провадження, рішення по якому набрало законної сили та не було оскаржено у встановлений цим Кодексом строк.

3. Подання має містити:

1) прізвище, імена та по-батькові суддів, що вносять подання;

2) відомості про особу, щодо якої здійснюється кримінальне провадження;

3) відомості про рішення, яке пропонується переглянути;

4) підстави для перегляди судового рішення, та виключність обставин, що зумовлюють необхідність перегляду рішення у виключному провадженні;

5) пропозиції щодо рішення Верховного суду України.

4. Подання вноситься секретарю судової палати з кримінальних справ Верховного суду України, який перевіряє подання на відповідність вимогам частини третьої цієї статті та виносить рішення про відкриття виключного провадження та витребування матеріалів кримінального провадження.

5. Після відкриття виключного провадження системою автоматичного розподілу справ визначається суддя-доповідач, яким не може бути суддя, що підписав подання. Суддя-доповідач здійснює підготовку до розгляду справи.

6. Судді Верховного Суду України самостійні у прийнятті рішення щодо доцільності внесення подань. У випадку надходження до Верховного Суду України чи окремих суддів звернень щодо внесення подання у конкретному кримінальному провадженні, відповіді особам, що подають відповідні звернення, не надаються, листування з приводу внесення подань не ведеться.

Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України

1. Інформація про відкриття провадження у справі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Разом з такою інформацією на сайті оприлюднюється текст заяви про перегляд судового рішення, у якому мають бути вилучені відомості, що не підлягають оприлюдненню. Після надходження пояснень від сторін вони підлягають опублікуванню відповідно до вимог цієї статті. Спірні випадки щодо виконання цієї вимоги вирішує суддя-доповідач.

2. Протягом п'ятнадцяти днів з дня оприлюднення інформації про відкриття провадження за заявою органи державної влади, місцевого самоврядування, комітети Верховної Ради України, об'єднання громадян та особи, що мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю мають право подати до Верховного Суду України свою позицію щодо правильного застосування норм права у аналогічних правовідносинах. Якщо особа надала електрону версію правової позиції вона підлягає оприлюдненню на сайті Верховного Суду України. Суддя-доповідач має право прийняти ухвалу про не оприлюднення поданої правової позиції за умов, що вона не відноситься до справи, що розглядається або містить висловлювання, що не можуть бути оприлюднені на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Така ухвала оскарженню не підлягає.

3. Суддя-доповідач протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за заявою здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом);

2) має право доручати відповідним фахівцям Науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми закону України про кримінальну відповідальність, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь;

3) має право визначати органи державної влади, представники яких можуть надати в суді пояснення, корисні для вирішення справи, та дає розпорядження про їх виклик до суду;

4) має право викликати для дачі пояснень особу, що подала правову позицію відповідно до частини другої цієї статті;

5) приймає рішення про особисту участь заявника у розгляді справи та виносить ухвалу про доправлення заявника, який перебуває під вартою до Верховного суду України;

6) здійснює інші заходи, необхідні для підготовки справи для розгляду.

2. За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.

Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 4 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається на засіданні Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.

2. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України.

3. Відкриття судового засідання, роз'яснення його учасникам прав та обов'язків, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу здійснюються за правилами параграфа 3 глави 28 цього Кодексу.

4. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї статті, та розгляду клопотань учасників судового провадження суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві, яка надійшла до Верховного Суду України, та результати проведених ним підготовчих дій.

5. Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, у разі її прибуття у судове засідання має право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви, крім сторони обвинувачення, подали інші особи, першою дає пояснення сторона обвинувачення. Для з'ясування сутності норми матеріального права, що неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади, місцевого самоврядування, а також осіб, залучених для дачі пояснень суддею-доповідачем. Суд до початку виступів сторін виносить ухвалу про обмеження часу виступу кожного учасника процесу.

6. Неприбуття учасників судового провадження, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

7. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

8. Нарада суддів проводиться з додержанням вимог, передбачених статтями 367 і 375 цього Кодексу.

9. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України не може перевищувати трьох місяців з дня надходження справи до суду.

10. Розгляд справи у виключному провадженні може проводитися без виклику сторін, якщо тільки Верховний Суд України не прийме рішення про доцільність їх виклику. Підписання подання не виключає участі суддів у розгляді справи.

Стаття 454. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду заяви

1. За наслідками розгляду заяви, поданої з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 445 цього Кодексу більшістю голосів від складу суду постановляється одна з таких ухвал:

1) про повне або часткове задоволення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.

2. За наслідками розгляду подання в порядку виключного провадження Верховний Суд України постановляє ухвалу:

1) про повне або часткове задоволення подання;

2) про відхилення подання.

3. Судді, які не погоджуються з ухвалою, можуть висловити окрему думку, що додається до ухвали.

4. Ухвала Верховного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена. Ухвала Верховного суду України може бути переглянута виключно з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу.

Стаття 455. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви

1. Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 частини першою статті 445 цього Кодексу.

2. Під час розгляду заяви з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу Верховний Суд України приймає рішення:

1) про скасування рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд до того ж суду;

2) про скасування рішення суду касаційної інстанції та залишення в силі помилково скасованого рішення суду апеляційної інстанції;

3) про скасування рішень судів апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції;

4) про скасування рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції;

5) про скасування судових рішень нижчестоящих судів та закриття провадження у справі.

3. Постанова Верховного суду України має містити висновок про правильне застосування норми матеріального або процесуального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.

4. Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України скасовує оскаржувані рішення повністю або частково і має право ухвалити нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до одного із нижчестоящих судів.

5. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.

Стаття 456. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися або судове рішення, що переглядається, є законним.

2. Ухвала про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою.

Стаття 4561. Ухвала Верховного суду України за наслідками розгляду подання в порядку виключного провадження

1. За наслідками розгляду подання в порядку виключного провадження Верховний Суд України має право:

1) скасувати судове рішення суду першої, апеляційної або касаційної інстанції та направити справу на новий розгляд до суду першої, апеляційної або касаційної інстанції;

2) скасувати судове рішення суду першої, апеляційної або касаційної інстанції та винести нове, користуючись при цьому правами суду відповідної інстанції;

3) змінити рішення суду першої, апеляційної або касаційної інстанції;

4) залишити рішення, що переглядається, без змін.

2. Прийняте за наслідками розгляду рішення оформлюється ухвалою. Судді, які незгодні із прийнятим рішенням можуть висловити окрему думку, яка залучається до матеріалів справи.

3. Ухвала суду за наслідками розгляду подання є остаточною і не може бути оскарженою, але не перешкоджає перегляду рішення суду касаційної інстанції з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 455 цього Кодексу. Ухвала суду може бути переглянута з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 455 цього Кодексу.

Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення

1. Ухвала Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена учасникам судового провадження не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

2. У випадку, коли відповідно до прийнятої ухвали особа, яка перебуває під вартою, має бути звільнена - ухвала виконується у день її надходження до відповідного органу, але за будь-яких обставин не пізніше, як на наступний день з дня її проголошення або виготовлення.

Стаття 458. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України

1. Ухвала Верховного Суду України, прийнята за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь, неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції норм процесуального права, що могло призвести до постановлення неправомірного рішення, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України.

2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

3. Рішення Верховного Суду України, ухвалені за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 445 цього Кодексу, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх ухвалення.

Стаття 4581. Особливості повторного розгляду справи судом касаційної інстанції після її перегляду Верховним Судом України

1. Суд касаційної інстанції після скасування його рішення Верховним Судом України з направленням справи на новий розгляд зобов'язаний винести рішення із врахуванням висновків про правильне застосування норм матеріального або процесуального права, викладених у Постанові.

2. У випадку скасування рішення суду касаційної інстанції з мотивів, та у порядку, передбачених пунктами 1, 2 частини п'ятої статті 451 цього Кодексу суд касаційної інстанції застосовує правову позицію, викладену в у рішенні Верховного Суду України або вмотивовано обґрунтовує неможливість її застосування через відмінність у правові природі правовідносин між даною справою та справою, з приводу якого наявна правова позицію Верховного Суду України.".

5. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст. 492, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529, ВВР, 2012, N 22, ст. 221) Главу 3 Розділу V викласти у наступній редакції:

"Глава 3. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Стаття 353. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

1. Верховний Суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Стаття 354. Право на звернення про перегляд судових рішень

1. Заяву про перегляд судового рішення в адміністративних справах з підстав, передбачених пунктами 1, 3 частини першої статті 355 цього Кодексу можуть подати сторони та інші особи, які беруть участь у справі, після винесення рішення судом касаційної інстанції.

2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, коли стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

3. Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного провадження.

Стаття 355. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах, неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції норм процесуального права, що могло призвести до постановлення неправомірного рішення або невідповідність рішення суду касаційної інстанції правовій позиції Верховного суду України;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

3) порушення судом касаційної інстанції норм процесуального права, що потягнуло за собою постановлення ухвали, яка перешкоджає касаційному провадженню у справі.

Стаття 356. Строк подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстав, установлених пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

2. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

3. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 237 цього Кодексу, може бути подана протягом 15 днів з дня отримання стороною ухвали, що перешкоджає провадженню у суді касаційної інстанції.

4. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою, другою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суддя-доповідач за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала, яка не підлягає оскарженню.

Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається у письмовій формі.

2. У заяві про перегляд судових рішень зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального або процесуального права у подібних правовідносинах або посилання на Постанову Верховного суду України, якій суперечить прийняте судом касаційної інстанції рішення якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу;

4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку із ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу;

5) обґрунтування порушення норм процесуального права судом касаційної інстанції, якщо заява подана з підстави, встановленої пунктом 3 частини першої статті 355 цього Кодексу;

6) вимоги особи, яка подає заяву;

7) у разі необхідності - клопотання;

8) перелік матеріалів, які додаються.

3. Заява підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень

1. Заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України. До заяви додаються:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі;

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах або Постанови Верховного суду України, на яке здійснюється посилання - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу.

4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу.

2. До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.

3. Копії судових рішень, на які здійснюється посилання як на підставу для перегляду, може бути подана у не засвідченому вигляді за умови наведення посилання на Єдиний державний реєстр судових рішень або інтернет-сайт Верховного суду України.

Стаття 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу

1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Верховного суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду.

2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Верховного суду України.

4. Заява повертається заявнику, якщо:

1) заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;

2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;

3) заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;

4) заява з аналогічних підстав вже подавалася до Верховного суду України і по ній було винесено рішення або відмовлено у відкритті провадження.

5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у випадку належного оформлення заяви або з інших підстав ніж ті, що були предметом розгляду.

6. За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.

Стаття 360. Відкриття провадження у справі

1. Вирішення питання про відкриття провадження у справі здійснюється колегією суддів судової палати з цивільних справ Верховного суду України у складі п'яти суддів, яка визначається автоматизованою системою розподілу справ. До складу колегії обов'язково входить суддя-доповідач.

2. За наслідками розгляду заяви колегія суддів виносить ухвалу:

1) про відкриття провадження у справі;

2) про відмову у відкритті провадження у справі;

3) про скасування рішення суду касаційної інстанції і направлення справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції або для продовження касаційного розгляду.

3. Суд відкриває провадження за заявою у випадку, якщо із змісту заяви та доданих до неї матеріалів вбачається наявність підстав, визначених статтею 355 цього кодексу.

4. Суд відмовляє у відкритті провадження за заявою у наступних випадках:

1) із змісту заяви та доданих до неї матеріалів не вбачається наявність обставин, передбачених статтею 355 цього Кодексу;

2) правова позиція, викладена в рішенні, на яке зроблено посилання як на приклад неоднакового застосування норм матеріального або процесуального права була визнана Верховним Судом України помилковою, незалежно від того, чи було таке рішення предметом перегляду;

3) заява, подана з підстав, визначених пунктом 3 частини першої статті 355 є не обґрунтованою.

5. Колегія суддів Верховного Суду України виносить ухвалу про скасування судового рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд або для продовження розгляду до суду касаційної інстанції лише у таких випадках:

1) якщо суд касаційної інстанції в порушення вимог статті 3607 не застосував правову позицію, що міститься в Постанові Верховного Суду України винесеній по справі із подібними правовідносинами (крім випадків, коли суд касаційної інстанції у своєму рішенні послався на таку правову позицію та зазначив підстави для її незастосування, а також випадків, коли існують суперечності у рішеннях судів касаційних інстанцій різних юрисдикцій);

2) якщо у період меж винесенням рішення суду касаційної інстанції та днем розгляду питання про відкриття провадження по заяві про його перегляд Верховним Судом України винесена Постанова, що визначає правильне застосування норм матеріального або процесуального права у справі з аналогічними обставинами;

3) ухвала суду касаційної інстанції, що перешкоджає касаційному розгляду справи, винесена із порушенням норм процесуального права;

4) ухвала суду касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження у справі з мотивів, передбачених пунктом 5 частини четвертої статті 328 цього Кодексу призводить до суперечливості у практиці суду (судів) касаційної інстанції.

6. Рішення у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини п'ятої цієї статті може бути винесено лише якщо всі члени колегії суддів погоджуються із ним. За відсутності одноголосного рішення колегія суддів приймає рішення про відкриття провадження за заявою на загальних підставах.

7. Ухвала суду касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження у справі з мотивів, передбачених пунктом 5 частини четвертої статті 328 цього Кодексу вважається такою, що висловлює правову позицію суду касаційної інстанції, що збігається з правовою позицією суду апеляційної інстанції та суду першої інстанції (в частині, що залишена в силі судом апеляційної інстанції). Така ухвала підлягає скасуванню з направленням справи для продовження розгляду до суду касаційної інстанції у випадку, якщо в наслідок її винесення порушується єдність судової практики суду (судів) касаційної інстанції або утворюється суперечність із правовою позицією Верховного Суду України.

8. Питання про відкриття провадження у справі вирішується протягом 15 днів з дня визначення складу колегії суддів, а в разі витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, - з дня надходження такої копії.

9. Ухвала про відмову у відкритті провадження за заявою, разом із доданими до неї документами, протягом десяти днів надсилається заявнику.

10. Ухвала про відкриття провадження у справі протягом трьох днів з дня її постановлення надсилається заявнику та іншим сторонам по справі. Сторонам по справі (крім заявника) надсилаються копії заяви та доданих до неї матеріалів.

11. Ухвала про скасування судового рішення суду касаційної інстанції надсилається сторонам та суду касаційної інстанції протягом п'яти днів з дня її постановлення.

12. Одночасно з відкриттям провадження у справі Верховний Суд України приймає рішення про витребування матеріалів справи, а також, за наявності відповідних підстав, приймає рішення про зупинення виконання рішення суду.

13. Ухвали, винесені на підставі цієї статті, набувають чинності з моменту їх винесення та не можуть бути оскаржені.

Стаття 3601. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

1. Інформація про відкриття провадження у справі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Разом з такою інформацією на сайті оприлюднюється текст заяви про перегляд судового рішення, у якому мають бути вилучені відомості, що не підлягають оприлюдненню. Після надходження пояснень від сторін вони підлягають опублікуванню відповідно до вимог цієї статті. Спірні випадки щодо виконання цієї вимоги вирішує суддя-доповідач.

2. Протягом п'ятнадцяти днів з дня оприлюднення інформації про відкриття провадження за заявою органи державної влади, місцевого самоврядування, комітети Верховної Ради України, об'єднання громадян та особи, що мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю мають право подати до Верховного Суду України свою позицію щодо правильного застосування норм права у аналогічних правовідносинах. Якщо особа надала електрону версію правової позиції вона підлягає оприлюдненню на сайті Верховного Суду України. Суддя-доповідач має право прийняти ухвалу про не оприлюднення поданої правової позиції за умов, що вона не відноситься до справи, що розглядається або містить висловлювання, що не можуть бути оприлюднені на офіційному веб-сайті Верховного Суду України. Така ухвала оскарженню не підлягає.

3. Суддя-доповідач протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за заявою здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) отримує матеріали справи та готує доповідь щодо них;

2) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

3) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону, та дає розпорядження про їх виклик до суду;

4) має право викликати для дачі пояснень особу, що подала правову позицію відповідно до частини другої цієї статті;

5) здійснює інші заходи, необхідні для повного та правильного вирішення справи..

4. За наслідками проведення підготовчих дій суддя-доповідач ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України. Інформація про час і місце розгляду справи підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України.

Стаття 3602. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу розглядається на засіданні Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення в цивільній справі оскаржується з підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції, справа розглядається на спільному засіданні судових палат Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального складу відповідних судових палат Верховного Суду України.

2. Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом.

3. Відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз'яснення права відводу, роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків здійснюється відповідно до глави 4 розділу III цього Кодексу.

4. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та результати проведених ним підготовчих дій.

5. Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень та особи, які брали участь у справі, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, що неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади, місцевого самоврядування, а також осіб, залучених для дачі пояснень суддею-доповідачем. Суд до початку виступів сторін виносить ухвалу про обмеження часу виступу кожного учасника процесу.

6. Неприбуття сторін, які беруть участь у справі не перешкоджає судовому розгляду справи за умови, що повідомлення про час і місце розгляду справи було оприлюднене на офіційному веб-сайті Верховного Суду України та направлене сторонам по справі.

7. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

8. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.

Стаття 3603. Повноваження Верховного Суду України

1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду приймається одна з таких постанов:

1) про повне або часткове задоволення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.

2. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.

3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і не підлягає оскарженню. Постанова Верховного суду України може бути переглянута тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу.

Стаття 3604. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви

1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 355 цього Кодексу.

2. Під час розгляду заяви з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу Верховний Суд України приймає рішення:

1) про скасування рішення суду касаційної інстанції та направлення справи на новий розгляд до того ж суду;

2) про скасування рішення суду касаційної інстанції та залишення в силі помилково скасованого рішення суду апеляційної інстанції;

3) про скасування рішень судів апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції;

4) про скасування рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції;

5) про скасування судових рішень нижчестоящих судів та закриття провадження у справі з мотивів того, що справа не належить до розгляду в порядку цивільного судочинства.

3. Постанова Верховного суду України має містити висновок про правильне застосування норми матеріального або процесуального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.

4. Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної пунктом 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, суд скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.

5. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має бути вмотивованою.

Стаття 3605. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися або судове рішення, що переглядається, є законним.

2. Постанова про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою.

Стаття 3606. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення

1. Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня закінчення розгляду справи.

Стаття 3607. Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України

1. Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального або процесуального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України.

2. Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.

3. Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 355 цього Кодексу, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття.

Стаття 3608. Особливості повторного розгляду справи судом касаційної інстанції після її перегляду Верховним Судом України

1. Суд касаційної інстанції після скасування його рішення Верховним Судом України з направленням справи на новий розгляд зобов'язаний винести рішення із врахуванням висновків про правильне застосування норм матеріального або процесуального права, викладених у Постанові.

2. У випадку скасування рішення суду касаційної інстанції з мотивів, та у порядку, передбачених пунктами 1, 2 частини п'ятої статті 355 цього Кодексу суд касаційної інстанції застосовує правову позицію, викладену в у рішенні Верховного Суду України або вмотивовано обґрунтовує неможливість її застосування через відмінність у правові природі правовідносин між даною справою та справою, з приводу якого наявна правова позицію Верховного Суду України.

3. У випадку скасування ухвали суду касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження, що була винесена з мотивів, передбачених пунктом 5 частини четвертої статті 328 цього Кодексу, суддя суду касаційної інстанції зобов'язаний винести ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі."

6. У Кодексі про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної ради УРСР, 1984, N 51, ст. 1122, (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 16, ст. 139) Главу 24-1 викласти у наступній редакції:

"Глава 24-1. Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом

Стаття 297-1. Право на перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути переглянута з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні судом справи про адміністративне правопорушення.

Стаття 297-2. Строк подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

У разі пропущення строку для подання заяви з причин, визнаних поважними, він може бути поновлений за клопотанням особи, яка подала заяву. Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення повертається особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.

Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення або про повернення заяви особі, яка її подала, вирішується без виклику осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 297-3. Вимоги до заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення подається у письмовій формі та підписується особою, яка її подає, або представником особи, який додає до заяви оформлений належним чином документ про свої повноваження. У заяві про перегляд зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) обґрунтування необхідності перегляду постанови по справі про адміністративне правопорушення у зв'язку з ухваленням рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною;

4) вимоги особи, яка подає заяву;

5) у разі необхідності - клопотання;

6) перелік матеріалів, що додаються.

Стаття 297-4. Порядок подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення подається до Верховного Суду України. До заяви мають бути додані:

1) копії заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення відповідно до кількості осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення;

2) копії постанови по справі про адміністративне правопорушення, про перегляд якої подано заяву;

3) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву.

За подання заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення судовий збір не справляється.

Стаття 297-5. Відкриття провадження за заявою

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення, яка надійшла до Верховного суду України, реєструється у день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, який визначається автоматизованою системою документообігу цього суду.

Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 297-3, 297-4 цього Кодексу, особа, яка подала заяву, письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого вона зобов'язана їх усунути.

Якщо особа, яка подала заяву, усунула недоліки заяви в установлений строк, така заява вважається поданою у день її первинного подання. Заява повертається заявнику, у разі якщо:

1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого строку;

2) заява подана особою, яка не наділена правом на подання такої заяви;

3) заяву подано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;

4) Верховним Судом України вже розглядалася заява по тій же самій справі з аналогічних підстав.

Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду.

Суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження у справі у випадку, якщо заявник оскаржує постанову про накладення адміністративного стягнення не з підстав, передбачених статтею 297-1 цього Кодексу.

У випадку відсутності підстав, визначених частинами третьою, п'ятою цієї статті суддя-доповідач виносить ухвалу про відкриття провадження у справі.

За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно ухвалює постанову про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.

Стаття 297-6. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України

Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України, для чого:

1) вирішує питання про витребування матеріалів справи про адміністративне правопорушення з відповідного суду;

2) має право визначати органи державної влади, представники яких можуть надати в суді пояснення, корисні для вирішення справи, та дає розпорядження про їх виклик до суду.

За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь, виносить ухвалу про завершення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України.

Стаття 297-7. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

У Верховному Суді України справа про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом.

Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати одного місяця з дня надходження до Верховного Суду України витребуваних суддею-доповідачем матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

Відкриття судового засідання, роз'яснення особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення їхніх прав та обов'язків, оголошення складу суду здійснюються у порядку, передбаченому статтею 279 цього Кодексу. Після проведення зазначених процесуальних дій та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст вимог, викладених у заяві про перегляд, та результати проведених ним підготовчих дій.

Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог.

Неприбуття осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі в судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

Після закінчення заслуховування пояснень особи, яка подала заяву, та інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення постанови.

Стаття 297-8. Повноваження Верховного Суду України

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу Верховного Суду України приймається одна з таких постанов:

1) про повне або часткове задоволення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.

Верховний Суд України задовольняє заяву у разі наявності підстави, передбаченої частиною другою статті 297-1 цього Кодексу.

Якщо суд дійшов висновку про повне або часткове задоволення заяви, він має право:

1) скасувати постанову та закрити провадження у справі;

2) скасувати постанову та прийняти нову постанову;

3) скасувати постанову та направити справу про адміністративне правопорушення на новий розгляд до суду, який виніс оскаржувану постанову;

4) змінити постанову.

Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися.

Стаття 297-9. Постанова Верховного Суду України

Постанова Верховного Суду України про задоволення або відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови.

Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п'яти днів з дня завершення розгляду справи.

Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами розгляду заяви про перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення, підлягають опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх прийняття.

Невиконання постанов Верховного Суду України тягне за собою відповідальність, установлену законом.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей закон набуває чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Заяви про перегляд рішень судів Верховним судом України, що надійшли до судів касаційних інстанцій для вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного суду України та рішення по яких не було прийнято на день набрання чинності цим Законом передаються до Верховного суду України для вирішення питання про відкриття провадження.

3. Заяви, що надійшли до Верховного Суду України до набрання чинності цим Законом переглядаються у порядку, встановленому цим Законом.

4. Рекомендувати Верховному Суду України та Вищим спеціалізованим судам України протягом 3 місяців привести свої акти у відповідність із цим Законом.

5. Державній судовій адміністрації вчинити дії, направлені на забезпечення діяльності Верховного Суду України із врахуванням розширення його повноважень.

6. Кабінету Міністрів України протягом 3 місяців підготувати проекти законів про внесення змін до інших законодавчих актів, пов'язаних із прийняттям цього закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос