Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления мер борьбы с фальсификацией молочных продуктов

Проект закона Украины от 04.02.2013 № 2172
Дата рассмотрения: 23.10.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення заходів боротьби з фальсифікацією молочних продуктів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513; 2007 р., N 4, ст. 37; 2010 р., N 21, ст. 221, із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI та від 5 вересня 2013 року N 442-VII):

1) статті 1 та 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

атестація - процедура оцінювання відповідності вимогам нормативних документів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного та технічного стану виробництва молока, молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів;

виробник молока та молочної сировини - юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, особисте селянське господарство, фізична особа, яка утримує корів, овець, кіз, буйволиць, кобил та виробляє молоко і молочну сировину;

маркування - інформація про молоко, молочну сировину, молочні та молоковмісні продукти, нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів;

молоко сире - продукт нормальної секреції молочних залоз однієї або декількох здорових корів, овець, кіз, буйволиць, кобил, температура якого не перевищує 40° C і який не піддавався будь-якій обробці (далі - молоко);

молочна сировина - молоко, яке піддавалося попередній фізичній обробці (фільтрації, охолодженню), а також будь-які молочні продукти, що містять виключно складові молока (молочний жир, молочний білок, лактозу) і можуть бути використані у виробництві іншої продукції;

молочні продукти - продукти, одержані з молока або молочної сировини, які можуть містити харчові добавки, необхідні для виробництва, за умови, що ці добавки ні повністю, ні частково не замінюють складових молока (молочний жир, молочний білок, лактозу);

традиційні молочні продукти - масло, сири, кисломолочні продукти, вироблені із застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерій - ацидофілін, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефір - із застосуванням заквасок на кефірних грибках;

молоковмісні продукти - харчові продукти, вироблені з молочної сировини та з сировини немолочного походження, яка повністю або частково замінює будь-яку складову молока (молочний жир, молочний білок, лактозу), а також з додаванням або без додавання харчових добавок;

пакування - вміщення молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів у тару чи пакувальний матеріал;

переробне підприємство - підприємство, яке закуповує молоко і молочну сировину, має виробничі потужності та умови для переробки молочної сировини, виробляє молочні та молоковмісні продукти, що відповідають вимогам до безпеки та якості;

суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми власності, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка здійснює виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів;

узгоджувальна комісія - комісія, що утворюється із представників підприємств та організацій з виробництва молока, його переробки та реалізації молочної продукції";

"Стаття 5. Вимоги до пакування і маркування, виробництва і реалізації молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів

Тара та упаковка для молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів мають бути виготовлені з матеріалів, дозволених до використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Пакування та маркування молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів здійснюються відповідно до законодавства України.

Не допускається використання назв молочних продуктів та традиційних молочних продуктів у власних назвах та назвах торговельних марок молоковмісних продуктів.

На етикетці, упаковці та інших видах маркування під основною назвою молоковмісного продукту та знаком для товарів і послуг обов'язково повинен розміщуватися текст такого змісту: "Продукт із замінниками складових молока". Розмір зазначеного тексту має бути не меншим за 80 відсотків найбільшого розміру тексту основної назви такого продукту або знаку для товарів і послуг.

Забороняється відокремлення процесу пакування молочних та молоковмісних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції (крім пакування масла, сиру, сухих молочних продуктів, спредів, сирних продуктів, сухих молоковмісних продуктів атестованими структурними підрозділами одного переробного підприємства або атестованими переробними підприємствами, що входять до складу одного об'єднання).

Забороняється виробництво та реалізація молоковмісних продуктів, в яких більше 50 відсотків масової частки молочного жиру замінено сировиною немолочного походження, та молоковмісних продуктів, в яких молочний білок та/або лактоза частково або повністю замінені сировиною немолочного походження";

2) доповнити статтею 51 такого змісту:

"Стаття 51. Особливі вимоги до реалізації молочної сировини, молочних та молоковмісних продуктів

Суб'єкт господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю, зобов'язаний розміщувати:

молочну сировину, молочні продукти, традиційні молочні та молоковмісні продукти окремо від інших харчових продуктів;

молоковмісні продукти окремо (на інших секціях, стелажах, прилавках) від молочної сировини, молочних продуктів та традиційних молочних продуктів.

Місця розміщення молоковмісних продуктів (секції, стелажі, прилавки) мають бути інформаційно позначені як місця розміщення продуктів із замінниками складових молока";

3) у статті 14:

у назві та частині першій слова "та молочних продуктів" замінити словами "молочних та молоковмісних продуктів";

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"з питань додержання вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов'язаних з пакуванням, маркуванням, якістю продукції (крім ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів, вимог щодо торгівлі молоком, молочними та молоковмісними продуктами - органи виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики";

4) статтю 21 доповнити частинами четвертою - шостою такого змісту:

"У разі порушення суб'єктом господарювання під час виробництва молоковмісних продуктів вимог щодо їх маркування на нього накладається штраф у розмірі 100 відсотків вартості продукції, реалізованої з порушенням правил маркування.

У разі порушення підприємством вимог щодо торгівлі молоком, молочними та молоковмісними продуктами на таке підприємство накладається штраф у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі виробництва або реалізації заборонених молоковмісних продуктів на суб'єктів господарювання накладається штраф у розмірі 100 відсотків вартості виробленої або реалізованої такої продукції";

5) у тексті Закону, крім статей 1, 16, 23, слова "молочна сировина та молочні продукти" в усіх відмінках замінити словами "молочна сировина, молочні та молоковмісні продукти" у відповідному відмінку.

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122).

1) доповнити статтею 1564 такого змісту:

"Стаття 1564. Порушення правил маркування, виробництва молоковмісних продуктів та правил торгівлі ними

Порушення вимог щодо маркування молоковмісних продуктів -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог щодо торгівлі молочною сировиною, молочними та молоковмісними продуктами -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виробництво та реалізація заборонених молоковмісних продуктів -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) частину першу статті 2444 після цифр "1563" доповнити цифрами "1564".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос