Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" (относительно начисления, взыскания и освобождение от пени за несвоевременную и/или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг и увеличения фонда заработной платы исполнителей/производителей этих услуг)

Проект закона Украины от 24.01.2013 № 2094
Дата рассмотрения: 24.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (щодо нарахування, стягнення та звільнення від пені за несвоєчасну та/або неповну оплату житлово-комунальних послуг та збільшення фонду заробітної плати виконавців/виробників цих послуг)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514):

1. Частину другу статті 31 доповнити абзацом четвертим наступного змісту:

"До складу економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг не входять витрати, які не враховуються при регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій.".

2. Частину третю статті 31 доповнити абзацом третім наступного змісту:

"У разі впровадження або використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг, що призвели до зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних та водних ресурсів, зменшення втрат при транспортуванні та постачанні теплової енергії, холодної та гарячої води, 50 відсотків заощаджених внаслідок таких заходів коштів спрямовується до фонду заробітної плати цих виконавців/виробників житлово-комунальних послуг за умови їх якісного надання, що підтверджується органом місцевого самоврядування".

3. Доповнити статтею 33 наступного змісту:

"Стаття 33. Нарахування, стягнення та звільнення від пені за несвоєчасну та/або неповну оплату житлово-комунальних послуг

Виконавцем/виробником житлово-комунальних послуг нараховується і стягується пеня у разі несвоєчасної та/або неповної оплати споживачем цих послуг.

Споживач зобов'язаний сплачувати пеню у розмірі 0,1 відсотка від суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше 50 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені розпочинається з першого робочого дня наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Граничним терміном внесення плати за житлово-комунальні послуги є 20 число поточного місяця, що настає за розрахунковим.

Від сплати пені звільняються споживачі, які отримують субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та споживачі перед яким є заборгованість з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії, іншої грошової виплати від якої залежить їх платоспроможність або які отримують дохід, що не перевищує прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у граничний термін внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Порядок нарахування, стягнення та звільнення від пені затверджується центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та енергетики.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос