Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины (относительно усиления государственного и общественного контроля за соблюдением прав осужденных лиц в учреждениях исполнения наказаний)

Проект закона Украины от 23.01.2013 № 2080
Дата рассмотрения: 23.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо посилення державного та громадського контролю за дотриманням прав засуджених осіб в установах виконання покарань)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Кримінально-виконавчому кодексі Україні (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):

1) статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Відвідування установ виконання покарань

1. Без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажання - у супроводі до трьох медичних працівників для медичного огляду засуджених та до двох представників засобів масової інформації) мають право:

1) Президент України, а також спеціально уповноважені ним представники;

2) Прем'єр-міністр України, а також спеціально уповноважені ним представники;

3) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також спеціально уповноважені ним представники;

4) голова, заступники голови та члени Комісії при Президентові України у питаннях помилування;

5) Міністр юстиції України, а також спеціально уповноважені ним представники (не більше п'яти осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі);

6) Міністр внутрішніх справ України, а також спеціально уповноважені ним представники (не більше п'яти осіб у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі);

7) члени Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

8) Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих державних адміністрацій, на території яких вони розташовані, а також спеціально уповноважені ними представники (не більше п'яти осіб на відповідну територію);

9) народні депутати України, їх помічники, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад;

10) Генеральний прокурор України, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за виконанням покарань на відповідній території;

11) Голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань;

12) сільський, селищний, міський голова, а також спеціально уповноважені ними представники (не більше п'яти осіб) - на території відповідної місцевої ради;

13) члени громадських рад при центральному органі виконавчої влади з питань виконання покарань та його територіальних підрозділах - на відповідній території.

2. Інші особи, а також близькі родичі засуджених, можуть відвідувати установи виконання покарань за спеціальним дозволом адміністрації цих установ або органів управління зазначеними установами.

3. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, в тому числі представники засобів масової інформації, під час відвідування установ виконання покарань на виконання функцій контролю за дотриманням прав засуджених вправі безперешкодно, без обмежень у часі, із забезпеченням максимального сприяння з боку працівників та адміністрацій установ виконання покарань пересуватися територією установ виконання покарань, здійснювати аудіо- та відеозапис та поширювати отриману інформацію (в тому числі транслювати її по радіо та телебаченню), ознайомлюватися зі звітністю, в тому числі й статистичною, проводити ревізії, здійснювати інспектування, подавати усні або письмові запити, перевіряти додержання законодавства, оскаржувати протиправні дії (бездіяльність) посадових та службових осіб установ виконання покарань, вимагати негайного припинення таких дій (бездіяльності) та притягнення до відповідальності винних осіб (з наступним вичерпним письмовим повідомленням скаржника про вжиті (не вжиті) заходи відповідальності протягом 10 днів з дня отримання відповідної вимоги), ознайомлюватись з документами (крім документів, доступ до яких обмежено згідно законодавства), спілкуватися з будь-якими працівниками установ виконання покарань та засудженими - на умовах анонімності або без таких на їх вибір.

4. Спеціально уповноважені представники з питань контролю за дотриманням прав засуджених набувають своїх повноважень після прийняття щодо них відповідних розпорядчих актів особами, яких вони представляють, у зв'язку з чим отримують відповідні посвідчення.

Спеціально уповноважені представники з питань контролю за дотриманням прав засуджених (крім представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) здійснюють свої повноваження безоплатно, на громадських засадах.

При призначенні особами, зазначеними в частині першій цієї статті, крім Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, своїх представників перевага надається кандидатам - членам громадських правозахисних організацій.

4. Режим роботи в установах виконання покарань не повинен перешкоджати або використовуватися як перешкода реалізації суб'єктами контролю, зазначених в частині першій цієї статті, своїх повноважень.

5. В одній установі виконання покарань не може одночасно перебувати більше 10 осіб, зазначених в частині першій цієї статті, включаючи осіб, які здійснюють їх супровід. У разі перевищення вказаної кількості перевага на подальше перебування в установі виконання покарань надається особам, які першими потрапили на територію установи виконання покарань";

2) частину другу статті 25 після слів "об'єднання громадян" доповнити словами "та засоби масової інформації".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос