Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обязательного коммерческого учета и усовершенствования отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг

Проект закона Украины от 21.01.2013 № 2052
Дата рассмотрения: 18.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового комерційного обліку та вдосконалення відносин у сфері житлово-комунальних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78):

1) у статті 11:

абзац третій частини першої виключити;

частини третю - п'яту виключити;

2) у статті 12:

в абзаці четвертому частини першої слова "яке перебуває у нього на балансі," виключити;

частину другу виключити;

в абзаці першому частини третьої слова "У цьому випадку управління" замінити словом "Управління";

3) частини першу і четверту статті 22 виключити.

2. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

1) у статті 19:

абзац перший частини першої після слів "підприємством питного водопостачання" доповнити словами "за умови обов'язкового комерційного обліку";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Умови та порядок здійснення комерційного обліку у сфері надання послуг з питного водопостачання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.";

2) абзац третій частини першої статті 20 після слів "нормативами питного водопостачання" доповнити словами ", показаннями будинкових (групових) або індивідуальних вузлів обліку".

3. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297; 2012 р., N 12-13, ст. 76, із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

1) у частині першій статті 1:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"будинковий (груповий) вузол обліку  -  вузол обліку, що встановлюється в багатоквартирних житлових будинках, інших будівлях, у яких налічуються два та більше споживачів, та для групи (кварталу) житлових будинків садибного типу;";

абзац п'ятий виключити;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє житлово-комунальні послуги та надає їх відповідно до умов договору, укладеного із споживачем;";

абзаци дев'ятий і десятий замінити абзацами такого змісту:

"вузол обліку - технічний пристрій для обліку кількісних та/або якісних показників житлово-комунальної послуги, який містить прилади з нормованими метрологічними характеристиками;

індивідуальний вузол обліку - вузол обліку, що встановлюється в житлових і нежитлових приміщеннях будівель, точках розбору води для загальнобудинкових потреб у багатоквартирних будинках та житлових будинках садибного типу;

кількісний показник житлово-комунальних послуг - одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

комерційний облік  - визначення за показаннями вузлів обліку обсягу споживання або реалізації комунальних послуг, на підставі якого проводяться розрахунки між споживачами та виробниками житлово-комунальних послуг;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий  -  вісімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим  -  двадцятим;

в абзаці вісімнадцятому слова "чи балансоутримувачем" замінити словами ", об'єднанням співвласників";

2) у частині першій статті 7:

пункт 4 виключити;

у пункті 7 слова "та виконавців" виключити;

пункт 9 виключити;

3) у частині першій статті 8 слово "виконання" замінити словом "надання";

4) у частині першій статті 10 слово "виконавці" замінити словом "виробники";

5) пункти 1 і 3 частини першої статті 13 викласти у такій редакції:

"1) комунальні послуги (централізоване водопостачання, централізоване постачання гарячої води, централізоване водовідведення, газо- та електропостачання, постачання теплової енергії, а також вивезення побутових відходів тощо);";

"3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (експлуатація, укладення договорів про надання послуг, контроль за виконанням умов договору тощо);";

6) доповнити статтю 16 після частини другої новою частиною третьою такого змісту:

"3. Централізоване водопостачання та централізоване постачання гарячої води здійснюються за умови обов'язкового комерційного обліку:

для населення - з 1 січня 2018 р.;

для бюджетних установ та інших споживачів - з 1 січня 2014 року.

Комерційний облік холодної та гарячої води здійснюється за показаннями:

індивідуальних вузлів обліку;

будинкових (групових) вузлів обліку за рішенням власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, житлових будинків садибного типу.

У разі здійснення комерційного обліку холодної та гарячої води індивідуальними вузлами обліку у багатоквартирному будинку виробник зобов'язаний забезпечувати утримання внутрішньобудинкових мереж водопостачання з відшкодуванням відповідних витрат через тариф на централізоване водопостачання або централізоване постачання гарячої води.

У разі прийняття рішення власниками про перехід до використання будинкового (групового) вузла обліку виробник зобов'язаний переукласти договір про надання послуг з уповноваженою власником особою.

Постачання теплової енергії здійснюється за умови обов'язкового комерційного обліку:

для населення - з 1 жовтня 2017 р.;

для бюджетних установ та інших споживачів - з 1 жовтня 2014 року.

Комерційний облік теплової енергії здійснюється за показаннями:

будинкових (групових) вузлів обліку у багатоквартирних та інших будівлях, у яких налічуються два та більше споживачів;

індивідуальних вузлів обліку у житлових та нежитлових приміщеннях за рішенням їх власників.

Установлення індивідуальних засобів обліку не звільняє споживачів від плати за опалення місць загального користування багатоквартирного будинку. Розподіл плати за опалення таких місць здійснюється пропорційно площі приміщень, що перебувають у власності.

У разі здійснення комерційного обліку теплової енергії індивідуальними вузлами обліку у багатоквартирному будинку виробник зобов'язаний забезпечувати утримання внутрішньобудинкових мереж теплопостачання з відшкодуванням відповідних витрат через тариф на постачання теплової енергії.

Рішення власників приймається в порядку, встановленому законом для прийняття рішень з управління спільною власністю.

Зобов'язання щодо встановлення вузлів обліку покладається на власників. Установлення вузлів обліку може здійснюватися за рахунок виробників, коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел. У разі встановлення вузлів обліку за рахунок виробника витрати на їх встановлення та обслуговування включаються до собівартості відповідної комунальної послуги. У разі прийняття рішення виробником про встановлення вузлів обліку за власний рахунок він має пріоритетне право на їх встановлення або заміну.

Обслуговування, ремонт та періодична повірка (в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) вузлів обліку здійснюються виробником з відшкодуванням відповідних витрат через тариф на послуги централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води та постачання теплової енергії.

На період повірки вузлів обліку, а також після закінчення строків, зазначених в абзацах другому, третьому, десятому та одинадцятому цієї частини цієї статті, допускається тимчасове надання комунальних послуг за відсутності вузлів обліку.

Виробник зобов'язаний здійснювати комерційний облік води та теплової енергії за показаннями вузлів обліку після їх встановлення в порядку, передбаченому законодавством.

Виробник не має права відмовити власнику в обслуговуванні, ремонті, заміні та періодичній повірці засобів обліку, встановлених за рахунок власника.

Порядок здійснення комерційного обліку, правила обслуговування, ремонту, заміни та періодичної повірки засобів обліку, правила розподілу обсягів спожитих послуг за показниками засобів обліку та порядок тимчасового надання послуг та визначення їх вартості за умови відсутності вузлів обліку встановлюються Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини третю  -  сьому вважати відповідно частинами четвертою  -  восьмою;

7) у частині шостій статті 17 слова "балансоутримувача/управителя" замінити словами "управителя та/або правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельного кооперативу)";

8) у назві і частинах першій  -  четвертій статті 18 слово "виконавець" у всіх відмінках і формах числа замінити словом "виробник" у відповідному відмінку і числі;

9) у статті 19:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є власник, виробник, споживач і управитель.";

частини третю і четверту виключити;

10) у статті 20:

у пункті 7 частини першої слово "виконавця" замінити словом "виробника";

у частині другій слово "виконавцем" замінити словом "виробником";

пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:

"1) укласти договір про надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виробником на основі типового договору (для споживачів - юридичних осіб та споживачів - фізичних осіб-підприємців) або шляхом приєднання (для споживачів - фізичних осіб);";

11) статтю 21 виключити;

12) у статті 22:

у частині першій:

абзац перший після слова "Виробник" доповнити словами "відповідно до спеціалізації";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги першої і другої групи (пункти 1 і 2 частини першої статті 14 цього Закону), розрахунки щодо їх рівня;";

пункт 3 виключити;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) вимагати від споживачів своєчасної і в повному обсязі оплати наданих послуг;";

пункт 5 виключити;

пункт 8 після слів "їх виробництво" доповнити словами "та надання";

доповнити частину пунктами 9 - 12 такого змісту:

"9) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

10) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі ненадання таких послуг чи пільг;

11) на відшкодування з відповідного бюджету втрат у разі, коли ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги, затверджені уповноваженим органом, нижчі, ніж розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

12) доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.";

у частині другій:

абзац перший після слова "Виробник" доповнити словами "відповідно до виду діяльності";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) на підставі типового договору розробити та укласти із споживачем договір про надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання;";

пункт 2 після слова "виробити" доповнити словом ", надати";

пункти 5 і 6 замінити пунктами 5 - 15 такого змісту:

"5) забезпечувати своєчасне надання та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6) вести комерційний облік теплової енергії та води;

7) вести технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів;

8) надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

9) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, житлових та нежитлових приміщень;

10) своєчасно проводити підготовку житлового будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період відповідно до умов договору та/або згідно із законодавством;

11) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів у разі ненадання житлово-комунальних послуг, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

12) утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації наслідків аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені договором та/або законодавством;

13) виплачувати споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;

14) вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

15) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з наданням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.";

13) статтю 23 викласти у такій редакції:

"Стаття 23. Права та обов'язки власника

1. Власник має право:

1) утримувати та управляти належним йому майном чи доручати управителю повністю або частково розпоряджатися та управляти належним йому майном відповідно до закону та договору. Рішення про управління майном, що перебуває у спільній власності, приймається співвласниками відповідно до закону;

2) визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту майна;

3) укладати договори про надання житлово-комунальних послуг;

4) приймати рішення про використання коштів для проведення капітального та поточного ремонту;

5) провадити господарську діяльність у порядку, визначеному законом.

2. Власник зобов'язаний:

1) забезпечувати управління майном власними силами або обирати управителя та укладати з ним договір про управління майном;

2) створювати умови для своєчасного проведення капітального та поточного ремонту відповідно до встановлених стандартів, нормативів, норм і правил;

3) забезпечувати належну експлуатацію та утримання житлових будинків відповідно до стандартів, нормативів, норм і правил;

4) забезпечувати доступ виробникам до відповідних внутрішньобудинкових мереж.";

14) статтю 24 виключити;

15) у пункті 3 частини другої статті 25 слово "виконавців" замінити словом "виробників";

16) частину четверту статті 26 виключити;

17) у другому реченні частини першої статті 28 слово "виконання" замінити словом "надання";

18) у статті 29:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Договір про надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між власником квартири або іншим споживачем таких послуг, визначеним законодавством, та виробниками послуг.";

частину другу виключити;

19) у тексті Закону слова "виконавець", ", виконавець", "і виконавець" у всіх відмінках і формах числа виключити, а слова "виконавець/виробник" у всіх відмінках і формах числа замінити словом "виробник" у відповідному відмінку і числі.

4. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 22, ст. 210, N 36, ст. 418, N 42, ст. 526; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI):

1) абзац другий статті 1 виключити;

2) у статті 19:

частину першу після слів "форм власності" доповнити словами "за умови обов'язкового комерційного обліку теплової енергії та";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Умови та порядок ведення комерційного обліку у сфері теплопостачання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос