Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения мер уголовно-правового характера касательно юридических лиц

Проект закона Украины от 17.01.2013 № 2032
Дата рассмотрения: 16.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Доповнити Загальну частину Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) розділом XIV1 такого змісту:

"Розділ XIV1 ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Стаття 961. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. Підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення самостійно або у співучасті злочину від імені та в інтересах такої юридичної особи її керівником, засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою, а так само використання такими особами у будь-який спосіб юридичної особи з метою вчинення, приховування злочину чи його наслідків.

Стаття 962. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру

1. Заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім юридичних осіб публічного права, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, а також міжнародних організацій.

Стаття 963. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру

1. Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення особою, зазначеною у статті 961 цього Кодексу, злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;

2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

3) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

4) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру зупиняється, якщо особа, зазначена у статті 961 цього Кодексу, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження невідоме. У таких випадках перебіг давності відновлюється з дня встановлення місцезнаходження особи, зазначеної у статті 961 цього Кодексу.

3. Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру переривається, якщо до закінчення передбачених у частинах першій та другій цієї статті строків особа, зазначена у статті 961 цього Кодексу, повторно вчинила будь-який новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин, передбачений цим Кодексом.

4. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення особою, зазначеною у статті 961 цього Кодексу, нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Стаття 964. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб

1. До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:

1) штраф;

2) заборона займатися певним видом діяльності;

3) конфіскація майна;

4) ліквідація.

2. До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, заборона займатися певним видом діяльності - як основний і як додатковий, а конфіскація майна - лише як додатковий.

Стаття 965. Штраф

1. Суд може застосувати до юридичної особи штраф у розмірі від п'яти тисяч до сімдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної особи, суд застосовує штраф у таких розмірах:

за злочин невеликої тяжкості - від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за злочин середньої тяжкості - від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за тяжкий злочин - від двадцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за особливо тяжкий злочин - від п'ятдесяти тисяч до сімдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.

Стаття 966. Заборона займатися певним видом діяльності

1. Суд може заборонити юридичній особі займатися будь-яким з видів діяльності, визначених у її установчих документах, на строк від трьох місяців до трьох років.

У разі одночасного встановлення заборони юридичній особі займатися кількома видами діяльності конкретний строк за кожним видом діяльності визначається судом окремо.

Стаття 967. Конфіскація майна

1. Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і може бути застосована судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом.

Стаття 968. Ліквідація

1. Ліквідація юридичної особи може бути застосована судом у разі вчинення особами, зазначеними у статті 961 цього Кодексу, тяжкого або особливо тяжкого злочину.

2. Ліквідація юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

3. У разі якщо юридична особа належить до об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, такий захід, як ліквідація, до неї не застосовується.

Стаття 969. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою злочину, ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шкоди, характер (розмір) вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, відшкодування юридичною особою завданого збитку або усунення завданої шкоди, вжиті юридичною особою заходи для запобігання злочину, а також з урахуванням характеру вчиненого злочину - можливість подальшого зайняття юридичною особою певними видами діяльності.

Стаття 9610. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів

1. За сукупністю злочинів в межах одного кримінального провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний захід шляхом поглинення менш суворого заходу більш суворим.

Основний захід кримінально-правового характеру у виді заборони займатися певним видом діяльності у разі застосування його за сукупністю злочинів виконується самостійно, крім випадків застосування судом ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом.

2. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру за злочин за наявності невиконаного заходу за попереднім вироком (вироками) суду кожне з них виконується самостійно, крім випадків застосування судом ліквідації юридичної особи згідно з цим Кодексом.".

2. У Кримінальному процесуальному кодексі України від 13 квітня 2012 року:

1) пункти 25 і 26 частини першої статті 3 після слів "та його представник" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

2) перше речення частини четвертої статті 29 після слова "характеру" доповнити словами ", а також представнику юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

3) доповнити Кодекс статтею 631 такого змісту:

"Стаття 631. Представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження

1. Представником юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження, може бути:

особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником;

керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами;

працівник юридичної особи.

2. Повноваження представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження, на участь у провадженні підтверджуються:

1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, якщо представником є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні;

2) копією установчих документів юридичної особи - якщо представником є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа;

3) довіреністю - якщо представником є працівник юридичної особи.

3. Представник юридичної особи має право:

1) знати, у зв'язку із вчиненням якого кримінального правопорушення розпочато кримінальне провадження щодо юридичної особи та давати пояснення з цього приводу;

2) користуватися правовою допомогою;

3) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду докази;

4) брати участь у проведенні процесуальних дій;

5) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які вносяться до протоколу;

6) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби під час проведення процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів під час проведення окремої процесуальної дії чи на певній стадії провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

7) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

8) заявляти відводи;

9) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно із статтею 290 цього Кодексу;

10) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

11) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

12) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача;

13) виступати в судових дебатах;

14) ознайомлюватися з журналом судового засідання та технічним записом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду, і подавати щодо них свої зауваження;

15) оскаржувати в установленому цим Кодексом порядку судові рішення та ініціювати їх перегляд, знати про подані на них апеляційні та касаційні скарги, заяви про їх перегляд, подавати на них заперечення.

Представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження, має також інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.";

4) пункт 1 частини другої статті 65 після слів "цивільного відповідача" доповнити словами ", юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

5) частину третю статті 89, частину першу, абзац перший та перше речення абзацу другого частини третьої статті 93, частину восьму статті 95, перше речення частини третьої і частину шосту статті 99, перше речення частини другої статті 140 та перше речення частини першої статті 221 після слова "потерпілий" в усіх відмінках доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження," у відповідному відмінку;

6) статтю 91 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. У кримінальному провадженні щодо юридичної особи доказуванню підлягають також питання:

1) чи є фізична особа, яка вчинила одне з кримінальних правопорушень, що стало підставою для початку кримінального провадження щодо юридичної особи, керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою цієї юридичної особи;

2) чи було таке кримінальне правопорушення вчинене керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної особи;

3) чи отримала або чи могла отримати юридична особа неправомірну вигоду у зв'язку із вчиненням її керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою кримінального правопорушення, а також розмір такої вигоди, якщо вона має матеріальний характер.".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

7) частину першу статті 98 після після слова "шляхом" доповнити словами "або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення";

8) пункт 6 частини дев'ятої статті 100 після слова "правопорушення" доповнити словами "або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення";

9) частину другу статті 120 викласти в такій редакції:

"2. Витрати, пов'язані з оплатою допомоги представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження, які надають правову допомогу за договором, несе відповідно потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, юридична особа, щодо якої розпочато кримінальне провадження.";

10) у першому реченні частини другої статті 122, абзаці першому частини першої статті 139 та другому реченні частини першої статті 351 слова "цивільний відповідач" в усіх відмінках замінити словами "цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження" у відповідному відмінку;

11) у статті 170:

перше речення частини першої після слова "діяння" доповнити словами ", а також юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження, у разі, коли до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна";

частину третю після слів "юридичних осіб" доповнити словами ", а також, які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,";

12) абзац перший частини третьої статті 171 після слова "обвинуваченого" доповнити словами ", юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

13) у статті 172:

перше речення частини першої після слів "законного представника" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

частину другу після слів "законного представника" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

14) частину сьому статті 173 після слова "обвинуваченому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

15) у частині першій статті 174:

перше речення абзацу першого після слів "володілець майна" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

абзац другий після слів "володільця майна" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

16) статтю 214 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Якщо під час досудового розслідування кримінального правопорушення буде встановлено, що згадане діяння вчинено керівником, засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою юридичної особи від її імені та в її інтересах або з використанням юридичної особи у будь-який спосіб з метою вчинення, приховування кримінального правопорушення чи його наслідків, слідчий, прокурор невідкладно вносять відомості про таку юридичну особу до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочинають розслідування.

Кримінальне провадження щодо юридичної особи здійснюється згідно з цим Кодексом.";

17) частину першу статті 220 після слів "законного представника" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,";

18) абзац перший частини шостої статті 223 після слова "потерпілого" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

19) у першому реченні частини першої статті 225 після слів "сторона кримінального провадження" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,", а слово "має" замінити словом "мають";

20) друге речення частини четвертої статті 280 після слова "потерпілому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

21) друге речення частини першої статті 282 після слова "потерпілому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

22) статтю 284 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Кримінальне провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі закриття кримінального провадження, ухвалення виправдувального вироку щодо її керівника, засновника, учасника чи іншої уповноваженої особи, а також у разі ліквідації юридичної особи або закінчення строків давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.";

У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев'ятою;

23) частини сьому, дев'яту, перше і друге речення частини десятої статті 290 після слова "потерпілий" в усіх відмінках доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження," в усіх відмінках;

24) частину четверту статті 291 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) довідка про юридичну особу, щодо якої розпочато кримінальне провадження, у якій зазначаються: найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації; підстави для початку кримінального провадження; сума доходів та/або вартість майна, отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення; характер та розмір завданої шкоди, якщо така мала місце.";

25) частину першу статті 293 доповнити реченням такого змісту: "Якщо кримінальне провадження розпочато щодо юридичної особи, копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування надаються також представнику такої юридичної особи.";

26) у статті 302:

у частині першій після слова "потерпілий" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,", а слова "не заперечує" замінити словами "не заперечують";

у частині другій:

перше речення після слова "потерпілому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,";

у другому реченні слова "підозрюваного та потерпілого" замінити словами "підозрюваного, потерпілого та представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,";

пункт 2 частини третьої після слова "потерпілого" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,";

27) у частині першій статті 303:

пункт 1 після слів "його захисником чи законним представником" доповнити словами ", представником юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

пункт 2 після слів "його захисником чи законним представником" доповнити словами ", представником юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

28) перше речення частини другої статті 314 після слів "та його представника" доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,";

29) у статті 326:

назву статті доповнити словами ", представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"3. Якщо в судове засідання не прибув за викликом представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження, суд, заслухавши думку учасників судового провадження, залежно від того, чи можливо за його відсутності з'ясувати обставини, що стосуються застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, вирішує питання про проведення судового розгляду без нього або про відкладення судового розгляду. Суд має право накласти грошове стягнення на представника юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження, в порядку, передбаченому главою 12 цього Кодексу.";

30) у статті 338:

друге речення частини другої після слів "законним представникам" доповнити словами ", а також представнику юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:

"3. Якщо нове обвинувачення виключає застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження, прокурор одночасно приймає постанову про закриття кримінального провадження щодо такої юридичної особи.".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

31) друге речення частини першої статті 340 після слів "законним представникам" доповнити словами ", а також представнику юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

32) частину одинадцяту статті 352 та друге речення частини другої статті 356 після слів "законними представниками" доповнити словами ", представником юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

33) частину першу статті 364 після слова "захисник" доповнити словами ", представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження";

34) частину першу статті 368 доповнити пунктами 71-73 такого змісту:

"71) чи є фізична особа, яка вчинила одне з кримінальних правопорушень, що стало підставою для початку кримінального провадження щодо юридичної особи, керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою цієї юридичної особи;

72) чи було таке кримінальне правопорушення вчинене керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою юридичної особи;

73) чи отримала або чи могла отримати юридична особа неправомірну вигоду у зв'язку із вчиненням її керівником, засновником, учасником або іншою уповноваженою особою кримінального правопорушення, а також розмір такої вигоди, якщо вона має матеріальний характер;";

35) частину четверту статті 374 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру;".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять шостим;

36) у статті 376:

перше речення частини третьої після слів "його представнику" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,";

перше речення частини четвертої викласти в такій редакції: "Якщо обвинувачений, представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження, не володіють державною мовою, то після проголошення вироку перекладач роз'яснює їм зміст резолютивної частини судового рішення.";

друге речення частини шостої після слова "обвинуваченому" доповнити словами ", представнику юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження,";

37) частину першу статті 393 доповнити пунктом 91 такого змісту:

"91) представник юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи;";

38) частину першу статті 425 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) представник юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру, - у частині, що стосується інтересів юридичної особи.";

39) у статті 469:

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Укладення угоди про примирення у кримінальному провадженні щодо керівника, засновника, учасника чи іншої уповноваженої особи юридичної особи, які вчинили кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким розпочато кримінальне провадження щодо юридичної особи, не допускається.";

друге речення частини четвертої викласти в такій редакції: "Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо керівника, засновника, учасника чи іншої уповноваженої особи юридичної особи, які вчинили кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким розпочато кримінальне провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.".

3. Статтю 2 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; із змінами, внесеними Законом України від 13 квітня 2012 року N 4652-VI) доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) представник юридичної особи, щодо якої розпочато кримінальне провадження;".

4. Частину першу статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5083-VI) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) юридичні особи - у визначених законом випадках.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос