Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно зачисления налога на доходы физических лиц в соответствующие местные бюджеты по фактическому местонахождению структурных и обособленных подразделений юридического лица)

Проект закона Украины от 16.05.2013 № 2030а
Дата рассмотрения: 22.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідних місцевих бюджетів за фактичним місцезнаходженням структурних та відокремлених підрозділів юридичної особи)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112 з наступними змінами і доповненнями) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

а) у підпункті 14.1.30 після слів "відокремлені" додати слова "та виробничі структурні".

2. Пункт 45.2 статті 45 викласти у наступній редакції:

"Податковою адресою юридичної особи (відокремленого або виробничого структурного підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи (відокремленого або виробничого структурного підрозділу юридичної особи), відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.".

3. У статті 63:

а) у абзаці другому пункту 63.2 у дужках після слів "їх відокремлених" додати слова "та виробничих структурних підрозділів у визначених цим Кодексом випадках";

б) у пункті 63.3 статті 63 у дужках після слів "служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених" додати слова "та виробничих структурних підрозділів у визначених цим Кодексом випадках";

в) у абзаці п'ятому пункту 63.3 після слів "створення відокремленого" додати слова "або виробничого структурного підрозділу у визначених цим Кодексом випадках";

г) у пункті 63.4 у дужках після слів "їх відокремлених" додати слова "або виробничих структурних підрозділів у визначених цим Кодексом випадках".

4. У статті 67:

а) назву статті 67, пункт 67.1 та підпункт 67.1.1 пункту 67.1 викласти в такій редакції:

"Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених та виробничих структурних підрозділів та самозайнятих осіб

67.1. Підставами для зняття з обліку у контролюючих органах юридичної особи, її відокремлених та виробничих структурних підрозділів та самозайнятих осіб є:

67.1.1. повідомлення чи документальне підтвердження державного реєстратора чи іншого органу державної реєстрації про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, закриття відокремленого або виробничих структурних підрозділу юридичної особи.

У разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом реорганізації частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі податкові зобов'язання чи борг переходять (розподіляються) до юридичних осіб - правонаступників реорганізованої юридичної особи у порядку, визначеному цим Кодексом.

У разі коли внаслідок припинення платника податків - юридичної особи шляхом ліквідації частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається непогашеною, такі податкові зобов'язання чи борг погашаються за рахунок активів засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків відповідно до закону, у межах повної або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого або виробничого структурного підрозділу юридичної особи - за рахунок юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку та збору, стосовно якого виникло податкове зобов'язання або податковий борг таких філії, відділення, іншого відокремленого або виробничого структурного підрозділу;";

б) у абзаці першому і другому пункту 67.3 після слів "її відокремлені" та "їх відокремлених" відповідно додати слова "та виробничі структурні" та "виробничих структурних".

5. Статтю 127 додати абзац наступного змісту:

"У разі якщо відокремлений підрозділ, якому в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку, або юридична особа за свій виробничий структурний підрозділ не сплачує (перераховує) відповідну суму грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за своїм місцезнаходженням або місцезнаходженням свого виробничого структурного підрозділу відповідно до бюджету або порушує правила нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету, визначені цим Кодексом, тоді відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку на доходи фізичних осіб несе юридична особа - платник податків, у тому числі податковий агент.".

6. У підпункті 133.1.5 пункту 133.1 статті 133 після слова "відокремлені" додати слова "та виробничі структурні".

7. У статті 168:

а) у абзаці другому підпункт 168.4.2 пункту 168.4 після слів "У разі прийняття рішення про створення відокремленого" додати слова "або виробничого структурного";

б) у абзаці першому підпункту 168.4.3 пункту 168.4 після слів "нараховані відокремленим" додати слова "або виробничим структурним" та після слів "за місцезнаходженням такого відокремленого" додати слова "або виробничого структурного";

в) підпункт 168.4.3 пункту 168.4 доповнити новим абзацом в такій редакції:

"Юридична особа зобов'язана нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до відповідного місцевого бюджету податок за свої відокремлені та/або структурні підрозділи за їх місцезнаходженням, якщо інше не встановлено законом;";

г) у підпункті 168.4.6 пункту 168.4 після слів "за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого" додати слова "або виробничого структурного".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з наступного дня після його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця привести свої акти у відповідність до цього Закону.

3. Міністерству доходів і зборів України протягом місяця розробити та внести зміни до нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос